Hyundai i40: Uruchamianie silnika

OSTRZEŻENIE

Uruchamianie silnika benzynowego

1. Kluczyk inteligentny należy nosić przy sobie lub pozostawić w pojeździe.

2. Upewnić się, że hamulec postojowy jest włączony.

3. Manualna skrzynia biegów - wcisnąć całkowicie pedał sprzęgła i ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym. Przy uruchamianiu silnika należy trzymać wciśnięty pedał sprzęgła i hamulca.

Automatyczna skrzynia biegów - ustawić dźwignię selektora w położeniu P (parkowanie). Całkowicie wcisnąć pedał hamulca.

Silnik można uruchomić również w przypadku, gdy dźwignia selektora jest w położeniu N (neutralnym).

4. Nacisnąć przycisk uruchamiania/wyłączania silnika.

Silnik należy uruchamiać bez wciskania pedału przyspieszenia.

5. Nie trzeba czekać na rozgrzanie silnika na postoju.

Można od razu rozpocząć spokojną jazdę. (Należy unikać gwałtownego przyspieszania i zwalniania.)

Uruchamianie silnika wysokoprężnego

Aby uruchomić zimny silnik wysokoprężny, należy go wstępnie podgrzać przed rozruchem, a następnie pozostawić do rozgrzania przed rozpoczęciem jazdy.

1. Upewnić się, że hamulec postojowy jest włączony.

2. Manualna skrzynia biegów - wcisnąć całkowicie pedał sprzęgła i ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym. Przy uruchamianiu silnika należy trzymać wciśnięty pedał sprzęgła i hamulca.

Automatyczna skrzynia biegów/ skrzynia DCT - ustawić dźwignię selektora w położeniu P (parkowanie).

Całkowicie wcisnąć pedał hamulca.

Silnik można uruchomić również w przypadku, gdy dźwignia selektora jest w położeniu N (neutralnym).

Uruchamianie silnika wysokoprężnego


3. Wcisnąć przycisk uruchamiania/wyłączania silnika, naciskając jednocześnie pedał hamulca.

4. Naciskać pedał hamulca, dopóki nie zgaśnie lampka kontrolna podgrzewania wstępnego świec żarowych (około 5 sekund).

5. Silnik zostanie uruchomiony po zgaśnięciu lampki kontrolnej podgrzewania wstępnego świec żarowych.

UWAGA

Ponowne naciśnięcie przycisku uruchamiania/ wyłączania silnika podczas wstępnego podgrzewania silnika może spowodować jego uruchomienie.

Uruchamianie i wyłączanie silnika z turbosprężarką oraz chłodnicą powietrza doładowującego

1. Nie zwiększać nadmiernie obrotów silnika bezpośrednio po uruchomieniu.

Jeżeli silnik jest zimny, pozostawić go na kilka sekund na biegu jałowym, aby przed rozpoczęciem jazdy zapewnić prawidłowe smarowanie turbosprężarki.

2. Po dłuższej jeździe lub jeździe z dużą prędkością, wymagającej znacznego obciążenia silnika, przed wyłączeniem należy pozostawić go na biegu jałowym przez ok. minutę.

Ten czas pracy na biegu jałowym umożliwi schłodzenie turbosprężarki przed wyłączeniem silnika.

OSTROŻNIE

Nie wolno wyłączać silnika bezpośrednio po poddaniu go dużemu obciążeniu. Niestosowanie się do powyższego zalecenia może doprowadzić do uszkodzenia silnika lub turbosprężarki.

OSTRZEŻENIE

Silnik zostanie uruchomiony jedynie wtedy, gdy w pojeździe znajduje się kluczyk inteligentny.

Dzieciom i osobom nieumiejącym obsługiwać pojazdu nie wolno używać przycisku uruchamiania/wyłączania silnika i powiązanych z nim elementów.

OSTROŻNIE

Jeżeli silnik zgaśnie podczas jazdy, nie wolno podejmować próby przestawienia biegów w położenie P (parkowanie). Jeżeli ruch i warunki na drodze na to pozwalają, a pojazd nadal się porusza, można ustawić położenie N (neutralne) i podjąć próbę ponownego uruchomienia silnika, naciskając przycisk uruchamiania/ wyłączania silnika.

Uruchamianie i wyłączanie silnika z turbosprężarką oraz chłodnicą powietrza doładowującego


UWAGA

OSTROŻNIE

Przycisk uruchamiania/wyłączania silnika

OFF (WYŁ.) Manualna skrzynia biegów Aby wyłączyć silnik (położenie START/ RUN) lub zasilanie odbiorników elektrycznych pojazdu (po&# ...

System ISG (wyłączanie i uruchamianie silnika na biegu jałowym)

Samochód może być wyposażony w system ISG, który zmniejsza zużycie paliwa przez automatyczne wyłączenie silnika w przypadku zatrzyman ...

Zobacz tez:

Funkcja zapobiegająca zgnieceniu przez dach otwierany
Jeżeli ręce, głowa pasażera lub inne przedmioty zablokują ruch zamykającego się dachu otwieranego, dach zatrzyma się i zmieni kierunek ruchu. OSTRZEŻENIE Upewnij się, czy nic nie blokuje dachu otwieranego bezpośrednio przed jego całkowitym zamknięciem: Zablokow ...

Bezpiecznik główny
Jeżeli przepalony jest bezpiecznik główny, należy go wymontować w następujący sposób: 1. Wyłączyć silnik. 2. Odłączyć ujemny przewód akumulatora. 3. Odkręcić nakrętki przedstawione na powy&# ...

Categorie