Hyundai i40: Wyłączenie funkcji poleceñ głosowych

Hyundai i40 –> Cechy samochodu Hyundai –> System audio –> Wyłączenie funkcji poleceñ głosowych

Podczas korzystania z funkcji poleceń głosowych
należy nacisnąć i przytrzymać (dłużej niż 0,8 sekundy) przycisk Press and hold the
na kierownicy.

uWaGa

Wyłączenie funkcji poleceñ głosowych


lista poleceń głosowych

Polecenia wspólne: Polecenia te mogą być używane we wszystkich sytuacjach. (w szczególnych warunkach niektóre polecenie mogą jednak nie być obsługiwane).

Polecenie Funkcja
More Help Dostarczenie wskazówek dotyczących poleceń, które mogą być używane w całym systemie
Help Dostarczenie wskazówek dotyczących poleceń, które mogą być używane w bieżącym trybie.
Call<nazwa> Połączenie z kontaktem <nazwa> zapisanym w książce telefonicznej np. Call "John Smith"
Phone Dostarczenie wskazówek dotyczących poleceń związanych z trybem Phone (telefon). Po wypowiedzeniu tego polecenia można powiedzieć "Call History" (historia połączeń), "Phone book" (książka telefoniczna), "Dial Number" (wybierz numer), aby uruchomić odpowiednią funkcję.
Call History Wyświetlenie ekranu historii połączeń.
Phone book Wyświetlenie ekranu książki telefonicznej. Po wypowiedzeniu tego polecenia można wypowiedzieć nazwę kontaktu zapisaną w książce telefonicznej, aby automatycznie nawiązać połączenie.
Dial Number Wyświetlenie ekranu wybierania numeru. Po wypowiedzeniu tego polecenia można wypowiedzieć numer, z którym ma być nawiązane połączenie.
Redial Ponowne wybranie numeru ostatniego połączenia.
Radio
  • W przypadku słuchania radia wyświetlenie kolejnego ekranu radia.(fM1➟fM2➟fMA➟AM➟ AMA)
  • W innym trybie: wyświetlenie ostatniego ekranu radia.
fM W przypadku słuchania radia fM zachowanie stanu bieżącego.

W innym trybie: wyświetlenie ostatniego ekranu radia fM.

fM1(fM one) Wyświetlenie ekranu fM1.
fM2(fM Two) Wyświetlenie ekranu fM2.
fMA Wyświetlenie ekranu fMA.
AM Wyświetlenie ekranu AM.
AMA Wyświetlenie ekranu AMA.
fM Preset 1-6 odtworzenie stacji ostatnio odtwarzanej w pozycjach fM 1-6.
AM Preset 1-6 odtworzenie stacji zapisanej w pozycjach AM 1-6.
fM 87.50-107.90 odtworzenie stacji fM nadającej z odpowiednią częstotliwością.

Zakres może być różny zależnie od częstotliwości stosowania w danym kraju.

AM 530-1710 odtworzenie stacji AM nadającej z odpowiednią częstotliwością

Zakres może być różny zależnie od częstotliwości stosowania w danym kraju.

TA on Włączenie informacji o ruchu drogowym
TA off Wyłączenie informacji o ruchu drogowym
News on Włączenie funkcji aktualności systemu RDS
News off Wyłączenie funkcji aktualności systemu RDS
Media Przejście do ekranu ostatnio odtwarzanego nośnika.
Play Track 1-30 W przypadku włożenia płyty CD odtworzenie odpowiedniej ścieżki.
CD odtworzenie muzyki zapisanej na płycie CD.
Search CD Przejście do ekranu wyboru ścieżki lub pliku z płyty CD.
  • W przypadku płyt audio CD należy wypowiedzieć numer ścieżki, aby ją odtworzyć.
  • Przejście do ekranu wyboru pliku MP3 CD.

    Należy następnie wybrać plik co odtworzenia.

USB odtwarzanie muzyki z pamięci USB.
Search USB Przejście do ekranu wyboru pliku z pamięci USB. Należy następnie wybrać plik co odtworzenia.
iPod odtwarzanie muzyki z iPod
Search iPod Przejście do ekranu wyboru pliku z iPod.

Należy następnie wybrać plik co odtworzenia.

My Music odtworzenie muzyki zapisanej w trybie My Music.c.
Search My Music Przejście do ekranu wyboru pliku z trybu My Music. Należy następnie wybrać plik co odtworzenia.
AUX (Auxiliary) odtworzenie muzyki z podłączonego urządzenia zewnętrznego.
Bluetooth Audio odtworzenie muzyki zapisanej w podłączonym urządzeniu z funkcją Bluetooth.
Mute Wyciszenie radia lub muzyki.
Pardon? Powtórzenie ostatniego komunikatu.
Cancel (Exit) koniec poleceń głosowych.
Polecenie Funkcja
Preset 1-6 odtworzenie stacji zapisanej w pozycjach 1-6.
Auto Store Automatyczne wybranie częstotliwości o najlepszym odbiorze i przypisanie ich do do przycisków 1-6.
Preset Save 1-6 Przypisanie obecnie odbieranej częstotliwości do przycisku 1-6.
Seek up odtworzenie następnej stacji, która może być odbierana.
Seek down odtworzenie poprzedniej stacji, która może być odbierana.
Next Preset odtworzenie stacji przypisanej do następnej pozycji, biorąc pod uwagę ostatnio wybraną pozycję. (przykład: w przypadku słuchania stacji przypisanej do przycisku 3, wybrana zostanie stacja przypisana do przycisku 4)
Previous Preset odtworzenie stacji przypisanej do poprzedniej pozycji, biorąc pod uwagę ostatnio wybraną pozycję. (przykład: w przypadku słuchania stacji przypisanej do przycisku 3, wybrana zostanie stacja przypisana do przycisku 2)
Scan Wyszukiwanie możliwych do odebrania częstotliwości, poczynając od bieżącej, i odtwarzanie po 10 sekund każdej z nich.
Preset Scan Przejście do następnej pozycji, poczynając od bieżącej, i odtwarzanie po 10 sekund każdej z nich.
Polecenie Funkcja
Af on Włączenie funkcji częstotliwości alternatywnych
Af off Wyłączenie funkcji częstotliwości alternatywnych
Region Włączenie funkcji regionów
Region off Wyłączenie funkcji regionów
Random odtwarzanie w kolejności losowej ścieżek z płyty CD.
Random off Wyłączenie kolejności losowej i odtwarzanie ścieżek kolejno.
Repeat Powtarzanie bieżącej ścieżki.
Repeat off Wyłączenie powtarzania i odtwarzanie ścieżek kolejno
Next Track odtwarzanie następnej ścieżki.
Previous Track odtwarzanie poprzedniej ścieżki.
Scan odtwarzanie po 10 sekund każdej ścieżki, rozpoczynając od następnej.
Track 1-30 odtworzenie ścieżki o żądanym numerze.
Information Wyświetlenie ekranu informacji dotyczących bieżącej ścieżki.
Polecenie Funkcja
Random odtwarzanie w kolejności losowej plików z bieżącego folderu.
All Random odtworzenie w kolejności losowej wszystkich zapisanych plików.
Random off Wyłączenie kolejności losowej i odtwarzanie plików kolejno.
Repeat Powtarzanie bieżącego pliku
folder Repeat Powtarzanie wszystkich plików z bieżącego folderu
Repeat off Wyłączenie powtarzania i odtwarzanie plików kolejno.
Next file odtwarzanie następnego pliku.
Previous file odtwarzanie poprzedniego pliku.
Scan odtwarzanie po 10 sekund każdego pliku, rozpoczynając od następnego.
Search file Przejście do ekranu wyboru pliku.
Search folder Przejście do ekranu wyboru folderu.
Information Wyświetlenie ekranu informacji dotyczących bieżącego pliku.
Copy kopiowanie bieżącego pliku do trybu My Music
Polecenie Funkcja
Random odtwarzanie w kolejności losowej utworów z bieżącej kategorii
Random off Wyłączenie kolejności losowej i odtwarzanie utworów kolejno.
Repeat Powtarzanie bieżącego utworu.
Repeat off Wyłączenie powtarzania i odtwarzanie utworów kolejno.
Next Song odtwarzanie następnego utworu.
Previous Song odtwarzanie poprzedniego utworu.
Search Song Przejście do ekranu wyboru utworu
Information Wyświetlenie ekranu informacji dotyczących aktualnie odtwarzanego utworu.
Polecenie Funkcja
Random odtworzenie w kolejności losowej wszystkich zapisanych plików
Random off Wyłączenie kolejności losowej i odtwarzanie plików kolejno.
Repeat Powtarzanie bieżącego pliku.
Repeat off Wyłączenie powtarzania i odtwarzanie plików kolejno.
Next file odtwarzanie następnego pliku.
Previous file odtwarzanie poprzedniego pliku.
Scan odtwarzanie po 10 sekund każdego pliku, rozpoczynając od następnego.
Search file Przejście do ekranu wyboru pliku.
Information Wyświetlenie ekranu informacji dotyczących bieżącego pliku.
Delete Usunięcie bieżącego pliku. Etap dodatkowego potwierdzenia zostanie pominięty.
Delete All Usunięcie wszystkich plików zapisanych w trybie My Music. Etap dodatkowego potwierdzenia zostanie pominięty.
Polecenie Funkcja
Play odtworzenie utworu, którego odtwarzanie zostało wstrzymane.
Pause Wstrzymanie odtwarzania bieżącego utworu.

Rozpoznawanie głosu

Korzystanie z funkcji rozpoznawania głosu Uruchamianie funkcji poleceń głosowych krótko nacisnąć przycisk   na kierownicy. Wydać ...

Konfiguracja

Tryb uruchamiania Aby wyświetlić ekran ustawień nacisnąć przycisk  . Tryb umoźliwia ustawienie opcji związanych z wyświetlacz ...

Zobacz tez:

Uzupełnianie ubytków lakieru
Uszkodzone powierzchnie lakieru spowodowane uderzeniami kamieni, zadrapaniami podczas parkowania itp., napraw zanim pojawi się rdza, używając lakieru zaprawkowego Mazdy. Najpierw usuń brud i tłuszcz czystą, miękką szmatką. Jeżeli rdza zaczęła się już tworzyć:  Oczyś ...

Kamera cofania
Kamera cofania wyświetla obraz z tylnej części samochodu podczas cofania. OSTRZEŻENIE Zawsze zachowuj ostrożność w trakcie cofania obserwując samodzielnie warunki z tyłu i po bokach samochodu: Cofanie samochodem tylko przy użyciu kamery cofania może być przyczyną ...

Categorie