Mazda 6: Blokowanie, odblokowywanie za pomocą przycisku żądania (Z zaawansowanym systemem zdalnego otwierania)

Mazda 6 –> Przed rozpoczęciem jazdy –> Drzwi i zamki –> Zamki drzwi –> Blokowanie, odblokowywanie za pomocą przycisku żądania (Z zaawansowanym systemem zdalnego otwierania)

Posiadając przy sobie klucz można zablokować/odblokować wszystkie drzwi i pokrywę bagażnika naciskając przycisk żądania w klamce drzwi przednich.

(Kombi)

Przycisk żądania na pokrywie bagażnika może być używany wyłącznie w celu zablokowania wszystkich drzwi i pokrywy bagażnika.

Przednie drzwi

Przednie drzwi


Aby zablokować

Aby zablokować drzwi i pokrywę bagażnika, naciśnij przycisk żądania.

Światła awaryjne migną jeden raz.

(Modele spoza Europy) Sygnał dźwiękowy będzie emitowany jeden raz.

Aby odblokować

Aby odblokować drzwi i pokrywę bagażnika, naciśnij przycisk żądania w drzwiach przednich. Światła awaryjne migną dwukrotnie.

(Modele spoza Europy) Sygnał dźwiękowy będzie emitowany dwa razy.

UWAGA
 •  Upewnij się, czy wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika są bezpiecznie zablokowane.

  W przypadku pokrywy bagażnika spróbuj poruszać nią, nie naciskając przycisku elektrycznego otwierania jej, w celu sprawdzenia, czy pokrywa bagażnika nie pozostała niedomknięta.

 •  Gdy którekolwiek drzwi są otwarte, blokada nie zadziała.
 •  Odblokowanie drzwi po naciśnięciu przycisku żądania może zająć kilka sekund.
 •  (Modele europejskie) Ustawienia można zmienić tak, aby sygnał dźwiękowy potwierdzał zablokowanie drzwi i pokrywy bagażnika przy użyciu przycisku żądania.

  (Modele spoza Europy) Słyszalny jest sygnał dźwiękowy potwierdzający zablokowanie lub odblokowanie drzwi i pokrywy bagażnika przy użyciu przycisku żądania. Sygnał dźwiękowy można wyłączyć.

  Można również zmieniać głośność tego dźwięku. Patrz rozdział "Możliwości personalizacji" na.

  Aby zmienić ustawienia, postępuj w następujący sposób.

 1.  Wyłącz zapłon i zamknij wszystkie drzwi oraz pokrywę bagażnika.
 2.  Otwórz drzwi po stronie kierowcy.
 3.  W ciągu 30 sekund od otwarcia drzwi po stronie kierowcy naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund przycisk LOCK w kluczu.

  Wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika zostaną zablokowane i zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy na aktualnie ustawionej głośności. Ustawienie zmienia się za każdym razem, kiedy zostaje naciśnięty przycisk LOCK w kluczu, a sygnał dźwiękowy uaktywnia się na ustawionej głośności. (Jeśli sygnał dźwiękowy jest wyłączony, nie zostanie on wyemitowany).

 4. Zmiana ustawienia zostanie zakończona, jeśli wykonano jedną z poniższych czynności:
 •  Ustawiono włącznik zapłonu w pozycji ACC lub ON.
 •  Zamknięto drzwi po stronie kierowcy.
 •  Otworzono pokrywę bagażnika.
 •  Nie używano klucza przez 10 sekund.
 •  Naciśnięto dowolny przycisk za wyjątkiem przycisku blokowania w kluczu.
 •  Naciśnięto przycisk żądania.
 •  (Z systemem alarmowym) Światła awaryjne migną, kiedy system alarmowy zostanie uzbrojony lub wyłączony.

  Patrz "System alarmowy (z wewnętrznym czujnikiem ruchu)" na.

  Patrz "System alarmowy (bez wewnętrznego czujnika ruchu)" na.

 •  (Z systemem podwójnego blokowania) System podwójnego blokowania można włączyć/wyłączyć przy użyciu przycisku żądania.

  Patrz "System podwójnego blokowania" na.

 •  Ustawienie można zmienić tak, aby drzwi i pokrywa bagażnika były blokowane automatycznie bez konieczności naciskania przycisku żądania.

  Patrz rozdział "Możliwości personalizacji" na.

  (Funkcja samoczynnego blokowania) W przypadku zamknięcia wszystkich drzwi i pokrywy bagażnika, gdy klucz zaawansowany znajduje się w zasięgu działania, emitowany jest sygnał dźwiękowy. Wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika zamykane są automatycznie po około trzech sekundach, jeśli klucz zaawansowany znajduje się poza zasięgiem działania.

  Światła awaryjne migną raz. (Jeśli kierowca znajduje się w zasięgu działania, wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika zostaną automatycznie zablokowane po 30 sekundach). Jeżeli znajdziesz się poza zasięgiem działania, zanim drzwi i pokrywa bagażnika zostaną całkowicie zamknięte, lub inny klucz znajduje się w samochodzie, wtedy funkcja samoczynnego blokowania nie zadziała. Przed pozostawieniem samochodu upewnij się zawsze, czy wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika są zamknięte i zablokowane. Funkcja samoczynnego blokowania nie zamyka szyb sterowanych elektrycznie.

 • Funkcja samoczynnego ponownego blokowania Po odblokowaniu przyciskiem żądania wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika zostaną automatycznie ponownie zablokowane, jeśli jedna z poniżej podanych czynności nie zostanie wykonana w ciągu około 30 sekund. Jeśli Twój samochód posiada system alarmowy, światłą awaryjne migną celem potwierdzenia.

  Czas wymagany do automatycznego zablokowania drzwi można zmieniać.

  Patrz rozdział "Możliwości personalizacji" na.

 •  Otwarcie drzwi lub pokrywy bagażnika.
 •  Przełączenie włącznika zapłonu w pozycję inną niż OFF.

Blokowanie, odblokowywanie nadajnikiem

Wszystkie drzwi i pokrywę bagażnika można zablokować lub odblokować, używając nadajnika systemu centralnego zamka. Patrz rozdział "Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem" (strona 3-3).

System podwójnego blokowania*

System podwójnego blokowania zaprojektowany został tak, aby uniemożliwić otwarcie drzwi od wewnątrz osobie, która włamała się do samochodu. W przypadku jakiegokolwie ...

Blokowanie, odblokowywanie przy użyciu przycisku blokowania/ odblokowywania drzwi

Wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika blokują się automatycznie po naciśnięciu przycisku blokowania, o ile wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika są zamknięte. Ich odbloko ...

Zobacz tez:

Zmiana rozmiaru opony i koła
Jeśli na obręcze kył zostaną założone opony o rozmiarze innym niż w przypadku opon montowanych fabrycznie, może zajść konieczność przeprogramowania prędkościomierza elektronicznego, zmiany standardowych ciśnień i ...

Otwieranie pokrywy silnika
Ilustracja przedstawia samochód z kierownicą po lewej stronie. Pociągnąć dźwignię z lewej strony pod deską rozdzielczą. Rozlegnie się odgłos zwalniania zamka.  Wsunąć dłoń pod pokrywę silnika na środku jej przedniej krawędzi i nacisnąć w prawo dźwignię za ...

Categorie