Mazda 6: Blokowanie, odblokowywanie za pomocą przycisku żądania (Z zaawansowanym systemem zdalnego otwierania)

Mazda 6 –> Przed rozpoczęciem jazdy –> Drzwi i zamki –> Zamki drzwi –> Blokowanie, odblokowywanie za pomocą przycisku żądania (Z zaawansowanym systemem zdalnego otwierania)

Posiadając przy sobie klucz można zablokować/odblokować wszystkie drzwi i pokrywę bagażnika naciskając przycisk żądania w klamce drzwi przednich.

(Kombi)

Przycisk żądania na pokrywie bagażnika może być używany wyłącznie w celu zablokowania wszystkich drzwi i pokrywy bagażnika.

Przednie drzwi

Przednie drzwi


Aby zablokować

Aby zablokować drzwi i pokrywę bagażnika, naciśnij przycisk żądania.

Światła awaryjne migną jeden raz.

(Modele spoza Europy) Sygnał dźwiękowy będzie emitowany jeden raz.

Aby odblokować

Aby odblokować drzwi i pokrywę bagażnika, naciśnij przycisk żądania w drzwiach przednich. Światła awaryjne migną dwukrotnie.

(Modele spoza Europy) Sygnał dźwiękowy będzie emitowany dwa razy.

UWAGA
 •  Upewnij się, czy wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika są bezpiecznie zablokowane.

  W przypadku pokrywy bagażnika spróbuj poruszać nią, nie naciskając przycisku elektrycznego otwierania jej, w celu sprawdzenia, czy pokrywa bagażnika nie pozostała niedomknięta.

 •  Gdy którekolwiek drzwi są otwarte, blokada nie zadziała.
 •  Odblokowanie drzwi po naciśnięciu przycisku żądania może zająć kilka sekund.
 •  (Modele europejskie) Ustawienia można zmienić tak, aby sygnał dźwiękowy potwierdzał zablokowanie drzwi i pokrywy bagażnika przy użyciu przycisku żądania.

  (Modele spoza Europy) Słyszalny jest sygnał dźwiękowy potwierdzający zablokowanie lub odblokowanie drzwi i pokrywy bagażnika przy użyciu przycisku żądania. Sygnał dźwiękowy można wyłączyć.

  Można również zmieniać głośność tego dźwięku. Patrz rozdział "Możliwości personalizacji" na.

  Aby zmienić ustawienia, postępuj w następujący sposób.

 1.  Wyłącz zapłon i zamknij wszystkie drzwi oraz pokrywę bagażnika.
 2.  Otwórz drzwi po stronie kierowcy.
 3.  W ciągu 30 sekund od otwarcia drzwi po stronie kierowcy naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund przycisk LOCK w kluczu.

  Wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika zostaną zablokowane i zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy na aktualnie ustawionej głośności. Ustawienie zmienia się za każdym razem, kiedy zostaje naciśnięty przycisk LOCK w kluczu, a sygnał dźwiękowy uaktywnia się na ustawionej głośności. (Jeśli sygnał dźwiękowy jest wyłączony, nie zostanie on wyemitowany).

 4. Zmiana ustawienia zostanie zakończona, jeśli wykonano jedną z poniższych czynności:
 •  Ustawiono włącznik zapłonu w pozycji ACC lub ON.
 •  Zamknięto drzwi po stronie kierowcy.
 •  Otworzono pokrywę bagażnika.
 •  Nie używano klucza przez 10 sekund.
 •  Naciśnięto dowolny przycisk za wyjątkiem przycisku blokowania w kluczu.
 •  Naciśnięto przycisk żądania.
 •  (Z systemem alarmowym) Światła awaryjne migną, kiedy system alarmowy zostanie uzbrojony lub wyłączony.

  Patrz "System alarmowy (z wewnętrznym czujnikiem ruchu)" na.

  Patrz "System alarmowy (bez wewnętrznego czujnika ruchu)" na.

 •  (Z systemem podwójnego blokowania) System podwójnego blokowania można włączyć/wyłączyć przy użyciu przycisku żądania.

  Patrz "System podwójnego blokowania" na.

 •  Ustawienie można zmienić tak, aby drzwi i pokrywa bagażnika były blokowane automatycznie bez konieczności naciskania przycisku żądania.

  Patrz rozdział "Możliwości personalizacji" na.

  (Funkcja samoczynnego blokowania) W przypadku zamknięcia wszystkich drzwi i pokrywy bagażnika, gdy klucz zaawansowany znajduje się w zasięgu działania, emitowany jest sygnał dźwiękowy. Wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika zamykane są automatycznie po około trzech sekundach, jeśli klucz zaawansowany znajduje się poza zasięgiem działania.

  Światła awaryjne migną raz. (Jeśli kierowca znajduje się w zasięgu działania, wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika zostaną automatycznie zablokowane po 30 sekundach). Jeżeli znajdziesz się poza zasięgiem działania, zanim drzwi i pokrywa bagażnika zostaną całkowicie zamknięte, lub inny klucz znajduje się w samochodzie, wtedy funkcja samoczynnego blokowania nie zadziała. Przed pozostawieniem samochodu upewnij się zawsze, czy wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika są zamknięte i zablokowane. Funkcja samoczynnego blokowania nie zamyka szyb sterowanych elektrycznie.

 • Funkcja samoczynnego ponownego blokowania Po odblokowaniu przyciskiem żądania wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika zostaną automatycznie ponownie zablokowane, jeśli jedna z poniżej podanych czynności nie zostanie wykonana w ciągu około 30 sekund. Jeśli Twój samochód posiada system alarmowy, światłą awaryjne migną celem potwierdzenia.

  Czas wymagany do automatycznego zablokowania drzwi można zmieniać.

  Patrz rozdział "Możliwości personalizacji" na.

 •  Otwarcie drzwi lub pokrywy bagażnika.
 •  Przełączenie włącznika zapłonu w pozycję inną niż OFF.

Blokowanie, odblokowywanie nadajnikiem

Wszystkie drzwi i pokrywę bagażnika można zablokować lub odblokować, używając nadajnika systemu centralnego zamka. Patrz rozdział "Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem" (strona 3-3).

System podwójnego blokowania*

System podwójnego blokowania zaprojektowany został tak, aby uniemożliwić otwarcie drzwi od wewnątrz osobie, która włamała się do samochodu. W przypadku jakiegokolwie ...

Blokowanie, odblokowywanie przy użyciu przycisku blokowania/ odblokowywania drzwi

Wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika blokują się automatycznie po naciśnięciu przycisku blokowania, o ile wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika są zamknięte. Ich odbloko ...

Zobacz tez:

Ustawienia systemu
Nacisnąć przycisk Wybrać [System] za pomocą pokrętła lub przycisku Wybrać menu za pomocą pokrętła TUNE Informacje o pamięci (opcja) Wyświetlenie obecnej zajętości pamięci oraz całkowitej pojemności pam ...

Podłokietnik
Podłokietnik tylnego siedzenia umieszczony pośrodku tylnego oparcia może być rozłożony (gdy nie ma pasażera na środkowym miejscu) lub złożony. OSTRZEŻENIE Nigdy nie opieraj dłoni lub palców wokół ruchomych części siedzenia i podłokietnika: Opieranie dłon ...

Categorie