Mazda 6: Zamki drzwi

OSTRZEŻENIE Zawsze zabieraj dzieci lub zwierzęta ze sobą lub pozostaw pod opieką odpowiedzialnych osób: Pozostawienie dziecka lub zwierzęcia bez opieki w zaparkowanym samochodzie jest niebezpieczne.

Podczas upałów temperatura wewnątrz samochodu jest tak wysoka, że może spowodować udar mózgu lub nawet śmierć.

Nie pozostawiaj kluczy w samochodzie, gdy znajdują się w nim dzieci. Trzymaj klucze w miejscu, w którym dzieci ich nie znajdą i nie będą mogły się nimi bawić: Pozostawienie dzieci w samochodzie wraz z kluczem jest niebezpieczne.

Może to doprowadzić do poważnych obrażeń lub nawet śmierci.

Zawsze zamykaj wszystkie okna i dach otwierany, blokuj drzwi oraz pokrywę bagażnika i zabieraj klucz ze sobą, gdy pozostawiasz samochód bez opieki: Pozostawienie nie zamkniętego samochodu jest niebezpieczne, ponieważ dzieci mogą samodzielnie zablokować drzwi w nagrzanym samochodzie, co w konsekwencji może spowodować ich śmierć. Nie zamknięty samochód jest także łatwym celem dla złodziei i intruzów.

Po zamknięciu drzwi i pokrywy bagażnika zawsze sprawdź, czy zostały prawidłowo zablokowane: Niedokładne zamknięcie drzwi i pokrywy bagażnika jest niebezpieczne. Podczas jazdy z niedokładnie zamkniętymi drzwiami i pokrywą bagażnika, drzwi i pokrywa bagażnika mogą się niespodziewanie otworzyć, powodując wypadek.

Zawsze obserwuj otoczenie zanim otworzysz drzwi samochodu i pokrywę bagażnika: Nagłe otwieranie drzwi i pokrywy bagażnika jest niebezpieczne. Można w ten sposób uderzyć w przejeżdżający samochód lub pieszego, powodując wypadek.

 

PRZESTROGA Przed otwarciem/zamknięciem drzwi i pokrywy bagażnika zawsze sprawdzaj otoczenie wokół pojazdu i zachowuj szczególną ostrożność, gdy wieje silny wiatr lub samochód jest zaparkowany na wzniesieniu. Niesprawdzenie otoczenia wokół pojazdu zagraża bezpieczeństwu, ponieważ palce mogą zostać zgniecione przez drzwi i pokrywę bagażnika lub może zostać uderzony przechodzień, co może skutkować niespodziewanym wypadkiem lub obrażeniami ciała.

 

UWAGA
 •  Samochód jest wyposażony w funkcję zapobiegająca niezamierzonemu zablokowaniu zamków drzwi w sytuacji, w której użytkownik znajduje się poza pojazdem.

  (Modele europejskie) Zamki wszystkich drzwi i pokrywy bagażnika otworzą się w sposób automatyczny, jeżeli nastąpi próba ich zamknięcia za pomocą centralnego zamka, a którekolwiek drzwi pozostały otwarte.

  Jeśli wszystkie drzwi zostały zamknięte, mimo iż pokrywa bagażnika jest otwarta, nastąpi zablokowanie wszystkich drzwi.

  (Modele spoza Europy) Zamki wszystkich drzwi i pokrywy bagażnika otworzą się w sposób automatyczny, jeżeli nastąpi próba ich zamknięcia za pomocą centralnego zamka, a którekolwiek drzwi lub pokrywa bagażnika pozostały otwarte.

 •  (System odblokowywania (kontroli) drzwi z funkcją rozpoznawania uderzenia)* System ten automatycznie odblokowuje drzwi i pokrywę bagażnika w przypadku, gdy samochód brał udział w wypadku, aby umożliwić pasażerom natychmiastowe wydostanie się z samochodu i uniknięcie sytuacji, w której pozostaliby oni uwięzieni w nim. Gdy włącznik zapłonu ustawiony jest w położeniu ON i miała miejsce sytuacja, w której samochód został na tyle mocno uderzony, iż zadziałały poduszki powietrzne, wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika są automatycznie odblokowywane po około 6 sekundach od momentu zderzenia.

  Drzwi i pokrywa bagażnika mogą nie odblokować się w zależności od typu uderzenia, siły uderzenia oraz innych okoliczności wypadku.

  Jeśli systemy związane z drzwiami lub akumulatorem nie działają prawidłowo, drzwi i pokrywa bagażnika nie odblokują się.

Drzwi i zamki

...

Blokowanie, odblokowywanie kluczem pomocniczym

Gdy drzwi kierowcy zostaną zablokowane kluczem pomocniczym, pozostałe drzwi i pokrywa bagażnika także automatycznie się zablokują. Po odblokowaniu drzwi kierowcy za pomoc ...

Zobacz tez:

Światła pozycyjne/postojowe
Zdjąć całą lampę, patrz strona 259.  Zdjąć pokrywę znajdującą się nad lampą zespoloną, obracając ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.  Wyjąć oprawę żarówki i wymienić żarówkę.  Wcisnąć na miejsce oprawę żarówki. Poprawnemu zamocow ...

Informacje dotyczące klienta
Deklaracja zgodności Ten pojazd jest wyposażony w systemy, ktyre nadają i/lub odbierają fale radiowe, podlegające dyrektywie 1999/5/WE. Systemy te są zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Kopie oryginalnych de ...

Categorie