Mazda 6: Zamki drzwi

OSTRZEŻENIE Zawsze zabieraj dzieci lub zwierzęta ze sobą lub pozostaw pod opieką odpowiedzialnych osób: Pozostawienie dziecka lub zwierzęcia bez opieki w zaparkowanym samochodzie jest niebezpieczne.

Podczas upałów temperatura wewnątrz samochodu jest tak wysoka, że może spowodować udar mózgu lub nawet śmierć.

Nie pozostawiaj kluczy w samochodzie, gdy znajdują się w nim dzieci. Trzymaj klucze w miejscu, w którym dzieci ich nie znajdą i nie będą mogły się nimi bawić: Pozostawienie dzieci w samochodzie wraz z kluczem jest niebezpieczne.

Może to doprowadzić do poważnych obrażeń lub nawet śmierci.

Zawsze zamykaj wszystkie okna i dach otwierany, blokuj drzwi oraz pokrywę bagażnika i zabieraj klucz ze sobą, gdy pozostawiasz samochód bez opieki: Pozostawienie nie zamkniętego samochodu jest niebezpieczne, ponieważ dzieci mogą samodzielnie zablokować drzwi w nagrzanym samochodzie, co w konsekwencji może spowodować ich śmierć. Nie zamknięty samochód jest także łatwym celem dla złodziei i intruzów.

Po zamknięciu drzwi i pokrywy bagażnika zawsze sprawdź, czy zostały prawidłowo zablokowane: Niedokładne zamknięcie drzwi i pokrywy bagażnika jest niebezpieczne. Podczas jazdy z niedokładnie zamkniętymi drzwiami i pokrywą bagażnika, drzwi i pokrywa bagażnika mogą się niespodziewanie otworzyć, powodując wypadek.

Zawsze obserwuj otoczenie zanim otworzysz drzwi samochodu i pokrywę bagażnika: Nagłe otwieranie drzwi i pokrywy bagażnika jest niebezpieczne. Można w ten sposób uderzyć w przejeżdżający samochód lub pieszego, powodując wypadek.

 

PRZESTROGA Przed otwarciem/zamknięciem drzwi i pokrywy bagażnika zawsze sprawdzaj otoczenie wokół pojazdu i zachowuj szczególną ostrożność, gdy wieje silny wiatr lub samochód jest zaparkowany na wzniesieniu. Niesprawdzenie otoczenia wokół pojazdu zagraża bezpieczeństwu, ponieważ palce mogą zostać zgniecione przez drzwi i pokrywę bagażnika lub może zostać uderzony przechodzień, co może skutkować niespodziewanym wypadkiem lub obrażeniami ciała.

 

UWAGA
 •  Samochód jest wyposażony w funkcję zapobiegająca niezamierzonemu zablokowaniu zamków drzwi w sytuacji, w której użytkownik znajduje się poza pojazdem.

  (Modele europejskie) Zamki wszystkich drzwi i pokrywy bagażnika otworzą się w sposób automatyczny, jeżeli nastąpi próba ich zamknięcia za pomocą centralnego zamka, a którekolwiek drzwi pozostały otwarte.

  Jeśli wszystkie drzwi zostały zamknięte, mimo iż pokrywa bagażnika jest otwarta, nastąpi zablokowanie wszystkich drzwi.

  (Modele spoza Europy) Zamki wszystkich drzwi i pokrywy bagażnika otworzą się w sposób automatyczny, jeżeli nastąpi próba ich zamknięcia za pomocą centralnego zamka, a którekolwiek drzwi lub pokrywa bagażnika pozostały otwarte.

 •  (System odblokowywania (kontroli) drzwi z funkcją rozpoznawania uderzenia)* System ten automatycznie odblokowuje drzwi i pokrywę bagażnika w przypadku, gdy samochód brał udział w wypadku, aby umożliwić pasażerom natychmiastowe wydostanie się z samochodu i uniknięcie sytuacji, w której pozostaliby oni uwięzieni w nim. Gdy włącznik zapłonu ustawiony jest w położeniu ON i miała miejsce sytuacja, w której samochód został na tyle mocno uderzony, iż zadziałały poduszki powietrzne, wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika są automatycznie odblokowywane po około 6 sekundach od momentu zderzenia.

  Drzwi i pokrywa bagażnika mogą nie odblokować się w zależności od typu uderzenia, siły uderzenia oraz innych okoliczności wypadku.

  Jeśli systemy związane z drzwiami lub akumulatorem nie działają prawidłowo, drzwi i pokrywa bagażnika nie odblokują się.

Drzwi i zamki

...

Blokowanie, odblokowywanie kluczem pomocniczym

Gdy drzwi kierowcy zostaną zablokowane kluczem pomocniczym, pozostałe drzwi i pokrywa bagażnika także automatycznie się zablokują. Po odblokowaniu drzwi kierowcy za pomoc ...

Zobacz tez:

Elementy sterujące telefonem
Panel sterowania w środkowej konsoli. VOLUME - Regulacja głośności (np. radioodtwarzacza w trakcie rozmowy telefonicznej) Klawiatura alfanumeryczna MENU - Wywoływanie głównego menu EXIT - Kończenie rozmowy telefonicznej, odrzucanie połączenia, kasowanie wprowadzanych zn ...

Układ zmiany biegów
Układ zmiany biegów jest konwencjonalny, jak pokazano na rysunku. Podczas zmiany biegu naciśnij do oporu pedał sprzęgła, następnie puszczaj go powoli. Twój samochód wyposażony jest w urządzenie zapobiegające przypadkowemu włączeniu biegu wstecznego R (Reverse). Naciśni ...

Categorie