Mazda 6: Funkcja automatycznego blokowania/odblokowywania

Mazda 6 –> Przed rozpoczęciem jazdy –> Drzwi i zamki –> Zamki drzwi –> Funkcja automatycznego blokowania/odblokowywania

OSTRZEŻENIE Nie ciągnij za wewnętrzną klamkę w drzwiach przednich: Pociągnięcie za klamkę wewnętrzną w drzwiach przednich podczas jazdy jest niebezpieczne. Pasażerowie mogą wypaść z samochodu, jeśli drzwi zostaną przypadkowo otwarte, a to może doprowadzić do ich śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Funkcje automatycznego blokowania/ odblokowywania można również wyłączyć.

Zmiana ustawień funkcji automatycznego blokowania/ odblokowywania drzwi z użyciem przycisku blokowania/odblokowywania drzwi

Ustawienie automatycznego blokowania lub odblokowywania drzwi i pokrywy bagażnika można zmienić, wybierając jedną z funkcji opisanych w poniższej tabeli oraz posługując się przyciskiem blokowania/odblokowywania drzwi na panelu drzwi po stronie kierowcy.

UWAGA
 •  Funkcja numer 3 w poniższej tabeli to ustawienie fabryczne dla Twojego pojazdu.
 •  W sumie jest sześć dostępnych ustawień automatycznego blokowania/odblokowywania drzwi w przypadku samochodów z automatyczną skrzynią biegów i trzy w przypadku pojazdów ze skrzynią manualną. Upewnij się, czy naciskasz przycisk odblokowywania w drzwiach po stronie kierowcy prawidłową ilość razy zgodnie z numerem wybranej funkcji. Jeśli przez przypadek naciśniesz przycisk siedem razy w samochodzie z automatyczną skrzynią biegów lub cztery razy w samochodzie z manualną skrzynią biegów, procedura zostanie anulowana.

  W takiej sytuacji należy rozpocząć procedurę od początku.

 

Numer funkcji

Funkcja

1 Funkcja automatycznego blokowania drzwi jest wyłączona
2 Wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika blokują się automatycznie po przekroczeniu przez samochód prędkości około 20 km/h.
3 (Ustawienie fabryczne) Wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika blokują się automatycznie po przekroczeniu przez samochód prędkości około 20 km/h. Wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika odblokują się po zmianie statusu włącznika zapłonu z ON na OFF.
4 (Tylko samochody z automatyczną skrzynią biegów) Gdy włącznik zapłonu znajduje się w położeniu ON i dźwignia wybierania biegów przesuwana jest z pozycji (P) na jakąkolwiek inną, wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika blokują się automatycznie.
5 (Tylko samochody z automatyczną skrzynią biegów) Gdy włącznik zapłonu znajduje się w położeniu ON i dźwignia wybierania biegów przesuwana jest z pozycji (P) na jakąkolwiek inną, wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika blokują się automatycznie.

Po przestawieniu dźwigni wybierania biegów na pozycję (P), gdy włącznik zapłonu przestawiono w położenie ON, wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika odblokują się automatycznie.

6 (Tylko samochody z automatyczną skrzynią biegów) Wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika blokują się automatycznie po przekroczeniu przez samochód prędkości około 20 km/h.

Po przestawieniu dźwigni wybierania biegów na pozycję (P), gdy włącznik zapłonu przestawiono w położenie ON, wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika odblokują się automatycznie.

*1 Inne ustawienia dla funkcji automatycznego blokowania drzwi dostępne są w specjalistycznym serwisie, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy. Patrz rozdział "Możliwości personalizacji" na.

Ustawienia można zmienić zgodnie z poniższą procedurą.

 1.  Zaparkuj bezpiecznie samochód.

  Wszystkie drzwi muszą pozostać zamknięte.

 2.  Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ON.
 3.  Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokowania na panelu drzwi po stronie kierowcy przez 20 sekund po ustawieniu włącznika zapłonu w położeniu ON i upewnij się, że usłyszałeś sygnał dźwiękowy po kolejnych około ośmiu sekundach.
 4.  W celu określenia numeru funkcji dla żądanego ustawienia zapoznaj się z tabelą ustawień funkcji blokowania/ odblokowywania automatycznego drzwi. Naciśnij przycisk odblokowywania na panelu drzwi po stronie kierowcy taką ilość razy, jaki numer funkcji wybrałeś (np. jeśli wybrałeś funkcję 2, naciśnij przycisk odblokowywania tylko 2 razy).
 5.  Trzy sekundy po dokonaniu zmiany ustawienia sygnał dźwiękowy zostanie wyemitowany taką ilość razy, jaki wybrano numer funkcji. (np. Funkcja numer 3 = 3 sygnały dźwiękowe)

(Samochody z manualną skrzynią biegów)

Samochody z manualną skrzynią biegów


(Samochody z automatyczną skrzynią biegów)

Samochody z automatyczną skrzynią biegów


UWAGA
 •  Drzwi nie można zablokować ani odblokować, gdy wprowadza się ustawienia dla tej funkcji.
 •  Procedurę tę można anulować poprzez naciśnięcie przycisku blokowania drzwi na panelu drzwi po stronie kierowcy.

Blokowanie, odblokowywanie przy użyciu przycisku blokowania/ odblokowywania drzwi

Wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika blokują się automatycznie po naciśnięciu przycisku blokowania, o ile wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika są zamknięte. Ich odbloko ...

Blokowanie, odblokowywanie przy pomocy dźwigni blokowania

Obsługa od wewnątrz (Z przyciskiem blokowania/ odblokowywania drzwi) Aby zablokować którekolwiek drzwi od wewnątrz, naciśnij dźwignię blokowania drzwi. Aby odblokowa ...

Zobacz tez:

Przełącznik świateł
Przełącznik świateł z automatycznym sterowaniem światłami Przełącznik obrotowy świateł: AUTO = automatyczne sterowanie światłami: światła zewnętrzne są włączane i wyłączane automatycznie w z ...

Blokowanie/odblokowywanie drzwi w sytuacji awaryjnej
Jeśli kluczyk inteligentny nie działa prawidłowo, to można blokować i odblokowywać drzwi przy użyciu kluczyka mechanicznego. 1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zwolnienia (1) i odłączyć kluczyk mechaniczny (2). 2. Wł ...

Categorie