Mazda 6: Funkcja automatycznego blokowania/odblokowywania

Mazda 6 –> Przed rozpoczęciem jazdy –> Drzwi i zamki –> Zamki drzwi –> Funkcja automatycznego blokowania/odblokowywania

OSTRZEŻENIE Nie ciągnij za wewnętrzną klamkę w drzwiach przednich: Pociągnięcie za klamkę wewnętrzną w drzwiach przednich podczas jazdy jest niebezpieczne. Pasażerowie mogą wypaść z samochodu, jeśli drzwi zostaną przypadkowo otwarte, a to może doprowadzić do ich śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Funkcje automatycznego blokowania/ odblokowywania można również wyłączyć.

Zmiana ustawień funkcji automatycznego blokowania/ odblokowywania drzwi z użyciem przycisku blokowania/odblokowywania drzwi

Ustawienie automatycznego blokowania lub odblokowywania drzwi i pokrywy bagażnika można zmienić, wybierając jedną z funkcji opisanych w poniższej tabeli oraz posługując się przyciskiem blokowania/odblokowywania drzwi na panelu drzwi po stronie kierowcy.

UWAGA
 •  Funkcja numer 3 w poniższej tabeli to ustawienie fabryczne dla Twojego pojazdu.
 •  W sumie jest sześć dostępnych ustawień automatycznego blokowania/odblokowywania drzwi w przypadku samochodów z automatyczną skrzynią biegów i trzy w przypadku pojazdów ze skrzynią manualną. Upewnij się, czy naciskasz przycisk odblokowywania w drzwiach po stronie kierowcy prawidłową ilość razy zgodnie z numerem wybranej funkcji. Jeśli przez przypadek naciśniesz przycisk siedem razy w samochodzie z automatyczną skrzynią biegów lub cztery razy w samochodzie z manualną skrzynią biegów, procedura zostanie anulowana.

  W takiej sytuacji należy rozpocząć procedurę od początku.

 

Numer funkcji

Funkcja

1 Funkcja automatycznego blokowania drzwi jest wyłączona
2 Wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika blokują się automatycznie po przekroczeniu przez samochód prędkości około 20 km/h.
3 (Ustawienie fabryczne) Wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika blokują się automatycznie po przekroczeniu przez samochód prędkości około 20 km/h. Wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika odblokują się po zmianie statusu włącznika zapłonu z ON na OFF.
4 (Tylko samochody z automatyczną skrzynią biegów) Gdy włącznik zapłonu znajduje się w położeniu ON i dźwignia wybierania biegów przesuwana jest z pozycji (P) na jakąkolwiek inną, wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika blokują się automatycznie.
5 (Tylko samochody z automatyczną skrzynią biegów) Gdy włącznik zapłonu znajduje się w położeniu ON i dźwignia wybierania biegów przesuwana jest z pozycji (P) na jakąkolwiek inną, wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika blokują się automatycznie.

Po przestawieniu dźwigni wybierania biegów na pozycję (P), gdy włącznik zapłonu przestawiono w położenie ON, wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika odblokują się automatycznie.

6 (Tylko samochody z automatyczną skrzynią biegów) Wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika blokują się automatycznie po przekroczeniu przez samochód prędkości około 20 km/h.

Po przestawieniu dźwigni wybierania biegów na pozycję (P), gdy włącznik zapłonu przestawiono w położenie ON, wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika odblokują się automatycznie.

*1 Inne ustawienia dla funkcji automatycznego blokowania drzwi dostępne są w specjalistycznym serwisie, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy. Patrz rozdział "Możliwości personalizacji" na.

Ustawienia można zmienić zgodnie z poniższą procedurą.

 1.  Zaparkuj bezpiecznie samochód.

  Wszystkie drzwi muszą pozostać zamknięte.

 2.  Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ON.
 3.  Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokowania na panelu drzwi po stronie kierowcy przez 20 sekund po ustawieniu włącznika zapłonu w położeniu ON i upewnij się, że usłyszałeś sygnał dźwiękowy po kolejnych około ośmiu sekundach.
 4.  W celu określenia numeru funkcji dla żądanego ustawienia zapoznaj się z tabelą ustawień funkcji blokowania/ odblokowywania automatycznego drzwi. Naciśnij przycisk odblokowywania na panelu drzwi po stronie kierowcy taką ilość razy, jaki numer funkcji wybrałeś (np. jeśli wybrałeś funkcję 2, naciśnij przycisk odblokowywania tylko 2 razy).
 5.  Trzy sekundy po dokonaniu zmiany ustawienia sygnał dźwiękowy zostanie wyemitowany taką ilość razy, jaki wybrano numer funkcji. (np. Funkcja numer 3 = 3 sygnały dźwiękowe)

(Samochody z manualną skrzynią biegów)

Samochody z manualną skrzynią biegów


(Samochody z automatyczną skrzynią biegów)

Samochody z automatyczną skrzynią biegów


UWAGA
 •  Drzwi nie można zablokować ani odblokować, gdy wprowadza się ustawienia dla tej funkcji.
 •  Procedurę tę można anulować poprzez naciśnięcie przycisku blokowania drzwi na panelu drzwi po stronie kierowcy.

Blokowanie, odblokowywanie przy użyciu przycisku blokowania/ odblokowywania drzwi

Wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika blokują się automatycznie po naciśnięciu przycisku blokowania, o ile wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika są zamknięte. Ich odbloko ...

Blokowanie, odblokowywanie przy pomocy dźwigni blokowania

Obsługa od wewnątrz (Z przyciskiem blokowania/ odblokowywania drzwi) Aby zablokować którekolwiek drzwi od wewnątrz, naciśnij dźwignię blokowania drzwi. Aby odblokowa ...

Zobacz tez:

Reflektory dodatkowe pomocnicze
W przypadku włączenia świateł mijania lub świateł drogowych funkcja ta umożliwia skierowanie wiązki światła przedniego reflektora przeciwmgłowego w kierunku wewnętrznej strony zakrętu, gdy prędkość samochodu jes ...

Światła przednie
Obróć przełącznikiem świateł, aby włączyć lub wyłączyć przednie światła oraz pozostałe oświetlenie zewnętrzne. Gdy światła są włączone, lampka sygnalizacyjna włączonych świateł w zestawie wskaźników włącza się. UWAGA  Aby zapobiec rozładowa ...

Categorie