Mazda 6: Czujniki parkowania

Mazda 6 –> Podczas jazdy –> Czujniki parkowania

System parkowania składa się z czujników ultradźwiękowych, które wykrywają przeszkody wokół samochodu podczas wjazdu do garażu lub parkowania, gdy samochód porusza się z prędkością nie większą niż około 10 km/h. System ten jest wyposażony w urządzenie wspomagające, które za pośrednictwem sygnału dźwiękowego i komunikatu na wyświetlaczu o wykryciu przeszkody, powiadamia kierowcę o orientacyjnej odległości pojazdu od przeszkody*.

Czujniki parkowania


OSTRZEŻENIE Nie polegaj wyłącznie na systemie czujników parkowania i podczas jazdy upewnij się, czy wokół samochodu nie dostrzegasz żadnej przeszkody. System wspomaga kierowcę przy manewrach do przodu i do tyłu podczas parkowania. Pola wykrywania przeszkód przez czujniki są jednak ograniczone, toteż poleganie wyłącznie na sygnałach pochodzących z systemu parkowania może doprowadzić do wypadku. Zawsze upewnij się, czy wokół samochodu nie dostrzegasz żadnego zagrożenia.

 

UWAGA
 •  Nie instaluj żadnych akcesoriów w obszarze działania czujników. Mogą one zakłócać działanie systemu.
 •  W zależności od rodzaju przeszkody i warunków otoczenia obszar działania czujnika może się zawężać lub czujniki mogą nie wykryć przeszkody.
 •  System może działać nieprawidłowo w następujących sytuacjach:
 •  Czujniki są zabrudzone błotem, lodem lub śniegiem (prawidłowe funkcjonowanie zostaje przywrócone po ich oczyszczeniu).
 •  Czujniki są zamarznięte (prawidłowe funkcjonowanie zostaje przywrócone po usunięciu lodu).
 •  Czujnik został przykryty dłonią.
 •  Czujnik został poddany nadmiernym wstrząsom.
 •  Samochód jest zbyt mocno przechylony.
 •  W skrajnie wysokich lub niskich temperaturach otoczenia.
 •  Samochód porusza się po wybojach, pochyłościach, nawierzchniach żwirowych lub trawiastych.
 •  W pobliżu samochodu znajdują się jakiekolwiek źródła ultradźwięków, na przykład sygnał dźwiękowy innego pojazdu, odgłos silnika motocykla, dźwięk hamulca pneumatycznego większych pojazdów lub czujniki innego pojazdu.
 •  Samochód porusza się w intensywnym deszczu lub po nawierzchniach powodujących rozpryski wody.
 •  Samochód jest wyposażony w antenę odbiornika radiowego lub antenę teleskopową chowaną w zderzaku.
 •  Samochód porusza się w kierunku bardzo wysokiego lub kwadratowego krawężnika.
 •  Przeszkoda znajduje się zbyt blisko czujnika.
 •  Przeszkody pod zderzakiem mogą nie zostać wykryte. Przeszkody nie dosięgające do wysokości zderzaka lub bardzo cienkie mogą początkowo zostać wykryte, ale w momencie zbliżenia się do nich czujniki przestają je wykrywać.
 • Następujące przeszkody mogą nie zostać wykryte:
 •  Cienkie przedmioty typu drut lub sznurek
 •  Substancje łatwo pochłaniające fale dźwiękowe, jak bawełna lub śnieg
 •  Przedmioty o kanciastych kształtach
 •  Przedmioty bardzo wysokie i szerokie u szczytu
 •  Przedmioty małe i krótkie
 •  Jeżeli zderzak zostanie uderzony, nawet w wyniku drobnej kolizji, należy dokonać przeglądu czujników w wyspecjalizowanym serwisie, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy. Jeżeli czujniki ulegną przekrzywieniu, nie będą wykrywać przeszkód.
 •  System może działać nieprawidłowo, jeżeli przy włączonym układzie czujników parkowania nie słychać sygnału dźwiękowego lub nie świeci się lampka sygnalizacyjna. Skonsultuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.
 •  System może działać nieprawidłowo, jeżeli słychać sygnał dźwiękowy wskazujący na usterkę systemu, a lampka sygnalizacyjna miga. Skonsultuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.
 •  Sygnał dźwiękowy wskazujący na usterkę systemu może nie być emitowany, jeżeli temperatura otoczenia jest bardzo niska lub gdy czujniki są zabrudzone błotem, czy przykryte lodem lub śniegiem. Usuń wszelkie zabrudzenia z okolic czujników.
 •  Przed montażem haka holowniczego skontaktuj się z wyspecjalizowanym serwisem.

  Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Zasięg działania czujników

Czujniki wykrywają przeszkody w następującym obszarze.

Zasięg działania czujników


Działanie systemu czujników parkowania

Gdy włącznik czujników parkowania zostaje naciśnięty przy włączonym zapłonie, słychać brzęczyk i włącza się lampka sygnalizacyjna.

Jeśli zapłon jest włączony, gdy aktywne są czujniki parkowania, słychać brzęczyk i włącza się lampka sygnalizacyjna.

Naciśnij włącznik ponownie, aby wyłączyć działanie.

Działanie systemu czujników parkowania


Warunki działania systemu

System czujników parkowania może być używany, jeżeli spełnione są wszystkie z poniższych warunków:

UWAGA
 •  (Automatyczna skrzynia biegów) Wskaźnik rozpoznania przeszkody i brzęczyk przednich czujników/przednich czujników narożnych nie działają, gdy dźwignia wybierania biegów znajduje się w pozycji P.
 •  Wskaźnik rozpoznania przeszkody i sygnał brzęczyk nie włączają się, gdy włączony jest hamulec postojowy.

Ostrzeżenie o wykryciu przeszkody

Na ekranie wskazywana jest pozycja czujnika, który wykrył przeszkodę. Wskaźnik włącza się w różnych strefach, w zależności od odległości przeszkody wykrytej przez czujnik.

W miarę jak samochód zbliża się do przeszkody, na wskaźniku wyświetla się strefa będąca bliżej samochodu.

Ostrzeżenie o wykryciu przeszkody


Powiadomienie o problemie w działaniu systemu

W razie wystąpienia któregokolwiek z problemów podanych w tabeli, w zależności od typu systemu kierowca powiadamiany jest w następujący sposób.
 

Utrata połączenia

Rozwiązanie

Utrata połączenia

System może działać nieprawidłowo. W takiej sytuacji Twój samochód powinien zostać jak najszybciej skontrolowany przez wyspecjalizowany serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.
Usterka systemu

System może działać nieprawidłowo. W takiej sytuacji Twój samochód powinien zostać jak najszybciej skontrolowany przez wyspecjalizowany serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.
Zamarznięty/ zabrudzony

Czynniki zewnętrzne mogą wpływać na działanie czujnika odpowiedzialnego za strefę przedstawioną jako ostrzeżenie o wykryciu przeszkody. Jeżeli system jest nadal niesprawny, sprawdź samochód w wyspecjalizowanym serwisie, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Sygnał ostrzegawczy czujnika parkowania

Jeżeli system jest aktywny, sygnał dźwiękowy włącza się w następujących sytuacjach.

Czujnik przedni, Czujnik tylny

Czujnik przedni, Czujnik tylny


*1 W miarę zbliżania się do przeszkody dźwięk przerywany jest z coraz większą częstotliwością.

Narożny czujnik przedni, narożny czujnik tylny

Czujnik przedni, Czujnik tylny


*1 W miarę zbliżania się do przeszkody dźwięk przerywany jest z coraz większą częstotliwością.

UWAGA Jeżeli w danej strefie przeszkoda jest wykrywana co najmniej 6 sekund, sygnał dźwiękowy jest wstrzymywany (poza strefą bliskiego dystansu). Jeśli tę samą przeszkodę wykryto w innej strefie, słychać odpowiedni sygnał dźwiękowy.

Kiedy lampka ostrzegawcza/sygnał dźwiękowy są aktywne

System informuje o nieprawidłowości poprzez uaktywnienie sygnału dźwiękowego i lampki sygnalizacyjnej.

Lampka/Sygnał dźwiękowy

Jak sprawdzić

Nie słychać sygnału dźwiękowego System może działać nieprawidłowo. W takiej sytuacji Twój samochód powinien zostać jak najszybciej skontrolowany przez wyspecjalizowany serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy
Przerywany dźwięk słychać pięć razy. Usuń wszelkie zabrudzenia z okolic czujników. Jeżeli system jest nadal niesprawny, sprawdź samochód w wyspecjalizowanym serwisie, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy
Ostrzeżenie o wykryciu przeszkody jest stale wyświetlane Patrz "Ostrzeżenie o wykryciu przeszkody" na.

Regulacja jakości obrazu

OSTRZEŻENIE Zawsze reguluj jakość obrazu kamery cofania podczas postoju: Nie reguluj jakości obrazu kamery cofania podczas jazdy. Regulacja jakości obrazu ...

Komfort wnętrza

Obsługa różnych funkcji, w tym klimatyzacji i systemu audio, w celu zwiększenia komfortu podczas jazdy. ...

Zobacz tez:

Zintegrowany system sterowania trybem jazdy
Tryb jazdy Kierowca może wybrać tryb jazdy dopasowany do swoich preferencji i warunków drogowych. Po włączeniu silnika system działa w trybie normalnym (NORMAL). Jeśli po włączeniu trybu Active eCO zostanie wyłączony i ponownie w ...

Gniazda do podłączania akcesoriów
Korzystaj wyłącznie z oryginalnych akcesoriów Mazdy lub ich odpowiedników, o poborze mocy nieprzekraczającym 120 W (DC 12 V, 10 A). Włącznik zapłonu musi znajdować się w pozycji ACC lub ON. Przód Środek Tył (Kombi) PRZESTROGA  Aby uniknąć uszkodzeni ...

Categorie