Mazda 6: Czujniki parkowania

Mazda 6 –> Podczas jazdy –> Czujniki parkowania

System parkowania składa się z czujników ultradźwiękowych, które wykrywają przeszkody wokół samochodu podczas wjazdu do garażu lub parkowania, gdy samochód porusza się z prędkością nie większą niż około 10 km/h. System ten jest wyposażony w urządzenie wspomagające, które za pośrednictwem sygnału dźwiękowego i komunikatu na wyświetlaczu o wykryciu przeszkody, powiadamia kierowcę o orientacyjnej odległości pojazdu od przeszkody*.

Czujniki parkowania


OSTRZEŻENIE Nie polegaj wyłącznie na systemie czujników parkowania i podczas jazdy upewnij się, czy wokół samochodu nie dostrzegasz żadnej przeszkody. System wspomaga kierowcę przy manewrach do przodu i do tyłu podczas parkowania. Pola wykrywania przeszkód przez czujniki są jednak ograniczone, toteż poleganie wyłącznie na sygnałach pochodzących z systemu parkowania może doprowadzić do wypadku. Zawsze upewnij się, czy wokół samochodu nie dostrzegasz żadnego zagrożenia.

 

UWAGA
 •  Nie instaluj żadnych akcesoriów w obszarze działania czujników. Mogą one zakłócać działanie systemu.
 •  W zależności od rodzaju przeszkody i warunków otoczenia obszar działania czujnika może się zawężać lub czujniki mogą nie wykryć przeszkody.
 •  System może działać nieprawidłowo w następujących sytuacjach:
 •  Czujniki są zabrudzone błotem, lodem lub śniegiem (prawidłowe funkcjonowanie zostaje przywrócone po ich oczyszczeniu).
 •  Czujniki są zamarznięte (prawidłowe funkcjonowanie zostaje przywrócone po usunięciu lodu).
 •  Czujnik został przykryty dłonią.
 •  Czujnik został poddany nadmiernym wstrząsom.
 •  Samochód jest zbyt mocno przechylony.
 •  W skrajnie wysokich lub niskich temperaturach otoczenia.
 •  Samochód porusza się po wybojach, pochyłościach, nawierzchniach żwirowych lub trawiastych.
 •  W pobliżu samochodu znajdują się jakiekolwiek źródła ultradźwięków, na przykład sygnał dźwiękowy innego pojazdu, odgłos silnika motocykla, dźwięk hamulca pneumatycznego większych pojazdów lub czujniki innego pojazdu.
 •  Samochód porusza się w intensywnym deszczu lub po nawierzchniach powodujących rozpryski wody.
 •  Samochód jest wyposażony w antenę odbiornika radiowego lub antenę teleskopową chowaną w zderzaku.
 •  Samochód porusza się w kierunku bardzo wysokiego lub kwadratowego krawężnika.
 •  Przeszkoda znajduje się zbyt blisko czujnika.
 •  Przeszkody pod zderzakiem mogą nie zostać wykryte. Przeszkody nie dosięgające do wysokości zderzaka lub bardzo cienkie mogą początkowo zostać wykryte, ale w momencie zbliżenia się do nich czujniki przestają je wykrywać.
 • Następujące przeszkody mogą nie zostać wykryte:
 •  Cienkie przedmioty typu drut lub sznurek
 •  Substancje łatwo pochłaniające fale dźwiękowe, jak bawełna lub śnieg
 •  Przedmioty o kanciastych kształtach
 •  Przedmioty bardzo wysokie i szerokie u szczytu
 •  Przedmioty małe i krótkie
 •  Jeżeli zderzak zostanie uderzony, nawet w wyniku drobnej kolizji, należy dokonać przeglądu czujników w wyspecjalizowanym serwisie, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy. Jeżeli czujniki ulegną przekrzywieniu, nie będą wykrywać przeszkód.
 •  System może działać nieprawidłowo, jeżeli przy włączonym układzie czujników parkowania nie słychać sygnału dźwiękowego lub nie świeci się lampka sygnalizacyjna. Skonsultuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.
 •  System może działać nieprawidłowo, jeżeli słychać sygnał dźwiękowy wskazujący na usterkę systemu, a lampka sygnalizacyjna miga. Skonsultuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.
 •  Sygnał dźwiękowy wskazujący na usterkę systemu może nie być emitowany, jeżeli temperatura otoczenia jest bardzo niska lub gdy czujniki są zabrudzone błotem, czy przykryte lodem lub śniegiem. Usuń wszelkie zabrudzenia z okolic czujników.
 •  Przed montażem haka holowniczego skontaktuj się z wyspecjalizowanym serwisem.

  Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Zasięg działania czujników

Czujniki wykrywają przeszkody w następującym obszarze.

Zasięg działania czujników


Działanie systemu czujników parkowania

Gdy włącznik czujników parkowania zostaje naciśnięty przy włączonym zapłonie, słychać brzęczyk i włącza się lampka sygnalizacyjna.

Jeśli zapłon jest włączony, gdy aktywne są czujniki parkowania, słychać brzęczyk i włącza się lampka sygnalizacyjna.

Naciśnij włącznik ponownie, aby wyłączyć działanie.

Działanie systemu czujników parkowania


Warunki działania systemu

System czujników parkowania może być używany, jeżeli spełnione są wszystkie z poniższych warunków:

UWAGA
 •  (Automatyczna skrzynia biegów) Wskaźnik rozpoznania przeszkody i brzęczyk przednich czujników/przednich czujników narożnych nie działają, gdy dźwignia wybierania biegów znajduje się w pozycji P.
 •  Wskaźnik rozpoznania przeszkody i sygnał brzęczyk nie włączają się, gdy włączony jest hamulec postojowy.

Ostrzeżenie o wykryciu przeszkody

Na ekranie wskazywana jest pozycja czujnika, który wykrył przeszkodę. Wskaźnik włącza się w różnych strefach, w zależności od odległości przeszkody wykrytej przez czujnik.

W miarę jak samochód zbliża się do przeszkody, na wskaźniku wyświetla się strefa będąca bliżej samochodu.

Ostrzeżenie o wykryciu przeszkody


Powiadomienie o problemie w działaniu systemu

W razie wystąpienia któregokolwiek z problemów podanych w tabeli, w zależności od typu systemu kierowca powiadamiany jest w następujący sposób.
 

Utrata połączenia

Rozwiązanie

Utrata połączenia

System może działać nieprawidłowo. W takiej sytuacji Twój samochód powinien zostać jak najszybciej skontrolowany przez wyspecjalizowany serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.
Usterka systemu

System może działać nieprawidłowo. W takiej sytuacji Twój samochód powinien zostać jak najszybciej skontrolowany przez wyspecjalizowany serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.
Zamarznięty/ zabrudzony

Czynniki zewnętrzne mogą wpływać na działanie czujnika odpowiedzialnego za strefę przedstawioną jako ostrzeżenie o wykryciu przeszkody. Jeżeli system jest nadal niesprawny, sprawdź samochód w wyspecjalizowanym serwisie, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Sygnał ostrzegawczy czujnika parkowania

Jeżeli system jest aktywny, sygnał dźwiękowy włącza się w następujących sytuacjach.

Czujnik przedni, Czujnik tylny

Czujnik przedni, Czujnik tylny


*1 W miarę zbliżania się do przeszkody dźwięk przerywany jest z coraz większą częstotliwością.

Narożny czujnik przedni, narożny czujnik tylny

Czujnik przedni, Czujnik tylny


*1 W miarę zbliżania się do przeszkody dźwięk przerywany jest z coraz większą częstotliwością.

UWAGA Jeżeli w danej strefie przeszkoda jest wykrywana co najmniej 6 sekund, sygnał dźwiękowy jest wstrzymywany (poza strefą bliskiego dystansu). Jeśli tę samą przeszkodę wykryto w innej strefie, słychać odpowiedni sygnał dźwiękowy.

Kiedy lampka ostrzegawcza/sygnał dźwiękowy są aktywne

System informuje o nieprawidłowości poprzez uaktywnienie sygnału dźwiękowego i lampki sygnalizacyjnej.

Lampka/Sygnał dźwiękowy

Jak sprawdzić

Nie słychać sygnału dźwiękowego System może działać nieprawidłowo. W takiej sytuacji Twój samochód powinien zostać jak najszybciej skontrolowany przez wyspecjalizowany serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy
Przerywany dźwięk słychać pięć razy. Usuń wszelkie zabrudzenia z okolic czujników. Jeżeli system jest nadal niesprawny, sprawdź samochód w wyspecjalizowanym serwisie, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy
Ostrzeżenie o wykryciu przeszkody jest stale wyświetlane Patrz "Ostrzeżenie o wykryciu przeszkody" na.

Regulacja jakości obrazu

OSTRZEŻENIE Zawsze reguluj jakość obrazu kamery cofania podczas postoju: Nie reguluj jakości obrazu kamery cofania podczas jazdy. Regulacja jakości obrazu ...

Komfort wnętrza

Obsługa różnych funkcji, w tym klimatyzacji i systemu audio, w celu zwiększenia komfortu podczas jazdy. ...

Zobacz tez:

Wentylacja fotela
Wybrać żądaną wentylację, naciskając kilkakrotnie przycisk odpowiadający danemu fotelowi. O aktualnie wybranym ustawieniu informuje lampka kontrolna w przycisku. Wentylacja foteli działa, gdy pracuje silnik lub gdy włączona jest funkc ...

Układ zmiany biegów
Układ zmiany biegów jest konwencjonalny, jak pokazano na rysunku. Podczas zmiany biegu naciśnij do oporu pedał sprzęgła, następnie puszczaj go powoli. Twój samochód wyposażony jest w urządzenie zapobiegające przypadkowemu włączeniu biegu wstecznego R (Reverse). Naciśni ...

Categorie