Mazda 6: Elektromechaniczny hamulec postojowy

Mazda 6 –> Podczas jazdy –> Hamulec –> Układ hamulcowy –> Elektromechaniczny hamulec postojowy

Komponenty elektromechanicznego hamulca postojowego uruchamiają hamulec postojowy za pomocą silnika elektrycznego. Gdy włączony jest elektromechaniczny hamulec postojowy, świeci się lampka sygnalizacyjna na przełączniku elektromechanicznego hamulca postojowego.

Elektromechaniczny hamulec postojowy


OSTRZEŻENIE Nie jedź samochodem, jeśli elektromechaniczny hamulec postojowy jest włączony: Jeśli jedziesz samochodem z włączonym elektromechanicznym hamulcem postojowym, elementy układu hamulcowego mogą nadmiernie się nagrzać i układ ten może przestać działać poprawnie, a to może doprowadzić do wypadku.

Przed jazdą zwolnij elektromechaniczny hamulec postojowy i sprawdź, czy lampka w przełączniku elektromechanicznego hamulca postojowego zgasła.

 

UWAGA
 •  Elektromechanicznego hamulca postojowego nie można włączyć ani wyłączyć w przypadku rozładowania akumulatora samochodu.
 •  Przy włączaniu i wyłączaniu elektromechanicznego hamulca postojowego słychać dźwięk jego działania, niemniej nie oznacza ten dźwięk żadnej usterki.
 •  Jeśli elektromechaniczny hamulec postojowy nie jest używany przez dłuższy okres, gdy samochód jest zaparkowany przeprowadzana jest automatyczna kontrola układu.

  Będzie wtedy słychać dźwięk działania hamulca, który jednak nie oznacza żadnego problemu.

 •  Po włączeniu elektromechanicznego hamulca postojowego i ustawienia włącznika zapłonu w pozycji OFF, będzie słychać dźwięk działania hamulca, który jednak nie oznacza żadnego problemu.
 •  Podczas włączania lub wyłączania elektromechanicznego hamulca postojowego pedał hamulca zasadniczego może poruszyć się, jednak nie jest to oznaka żadnego problemu.
 •  Jeśli przełącznik elektromechanicznego hamulca postojowego zostanie pociągnięty i przytrzymany dłużej podczas jazdy, nastąpi włączenie elektromechanicznego hamulca postojowego i zostanie wyemitowany sygnał ostrzegawczy tego hamulca.

  Po zwolnieniu przełącznika elektromechaniczny hamulec postojowy jest zwalniany i sygnał ostrzegawczy ustaje.

 •  W przypadku włączenia elektromechanicznego hamulca postojowego przy włączniku zapłonu ustawionym w pozycji OFF lub ACC lampka sygnalizacyjna elektromechanicznego hamulca postojowego w zestawie wskaźników oraz dioda sygnalizacyjna w przełączniku mogą włączyć się na 15 sekund.
 •  Podczas mycia samochodu w myjni automatycznej może być wymagane wyłączenie zapłonu i zwolnienie hamulca postojowego, w zależności od rodzaju myjni automatycznej.

Włączanie elektromechanicznego hamulca postojowego

Elektromechaniczny hamulec postojowy można włączyć niezależnie od pozycji włącznika zapłonu.

Mocno wciśnij pedał hamulca i pociągnij przełącznik elektromechanicznego hamulca postojowego.

Elektromechaniczny hamulec postojowy jest włączany i włącza się lampka sygnalizacyjna elektromechanicznego hamulca postojowego oraz dioda sygnalizacyjna w przełączniku.

Patrz rozdział "Lampki ostrzegawcze/ sygnalizacyjne" na.

Włączanie elektromechanicznego hamulca postojowego


Zwalnianie elektromechanicznego hamulca postojowego

Elektromechaniczny hamulec postojowy można zwolnić, gdy włącznik zapłonu jest ustawiony w pozycji ON lub gdy silnik pracuje. Gdy elektromechaniczny hamulec postojowy jest zwolniony, nie świeci lampka sygnalizacyjna elektromechanicznego hamulca postojowego oraz dioda sygnalizacyjna w przełączniku.

Ręczne zwalnianie elektromechanicznego hamulca postojowego

Wciśnij pewnie pedał hamulca i naciśnij przełącznik elektromechanicznego hamulca postojowego.

Ręczne zwalnianie elektromechanicznego hamulca postojowego


Wciśnij mocno pedał hamulca i naciśnij przełącznik elektromechanicznego hamulca postojowego.

Jeśli przełącznik elektromechanicznego hamulca postojowego zostanie naciśnięty bez wciśnięcia pedału hamulca, wskazanie lub lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaźników powiadomi kierowcę, że hamulec nie jest wciśnięty.

(Zestaw wskaźników typu A) Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym w zestawie wskaźników pojawia się komunikat.

Patrz rozdział "Komunikat pojawiający się na wyświetlaczu wielofunkcyjnym na stronie" 7-54.

(Zestaw wskaźników typu B) W zestawie wskaźników włącza się lampka sygnalizacyjna żądania użycia pedału hamulca.

Ręczne zwalnianie elektromechanicznego hamulca postojowego


Automatyczne zwalnianie elektromechanicznego hamulca postojowego

Jeśli pedał przyspieszenia zostanie naciśnięty, gdy elektromechaniczny hamulec postojowy jest włączony i spełnione są wszystkie poniższe warunki, hamulec postojowy zostanie zwolniony automatycznie.

(Manualna skrzynia biegów)

(Automatyczna skrzynia biegów)

UWAGA Jeśli cokolwiek, np. noga kierowcy, dotknie pedału przyspieszenia, gdy silnik pracuje i elektromechaniczny hamulec postojowy jest włączony, hamulec postojowy może zostać zwolniony automatycznie. Jeśli nie zamierzasz ruszać od razu, ustaw dźwignię zmiany biegów (w manualnej skrzyni biegów) w pozycji luzu lub ustaw dźwignię wybierania biegów (w automatycznej skrzyni biegów) w pozycji P lub N.

Lampka ostrzegawcza

Lampka ostrzegawcza włącza się w przypadku wystąpienia usterki w systemie.

Patrz rozdział "Ostrzeżenie/Lampki ostrzegawcze" na.

Pedał hamulca

Twój samochód posiada hamulce ze wspomaganiem, o automatycznie regulowanej efektywności. W razie awarii układu wspomagania możesz zatrzymać samochód, wywierając wię ...

Czujnik zużycia klocków hamulcowych

Gdy klocki hamulców tarczowych są zużyte, wbudowany w klocki czujnik zużycia dotyka tarczy. Powoduje to pisk z okolic koła, przypominający o konieczności wymiany klockó ...

Zobacz tez:

Skrzynka bezpiecznikyw w komorze silnika
Skrzynka bezpiecznikyw znajduje się z lewej strony, w przedniej części komory silnika. Odczepić, unieść, a następnie wyjąć pokrywkę. Moduł sterujący skrzyni biegyw  Moduł sterujący silnika  - &nbs ...

Dioda sygnalizująca stan autoalarmu
Dioda sygnalizacyjna jest zintegrowana w czujniku znajdującym się w gyrnej części deski rozdzielczej. Sygnalizacja stanu w ciągu pierwszych 30 sekund od uaktywnienia autoalarmu: dioda świeci = test, opyźnienie włączenia. dioda szybko miga ...

Categorie