Mazda 6: Funkcja i-stop

Funkcja i-stop automatycznie zatrzymuje pracę silnika na czas postoju samochodu na skrzyżowaniu lub w korku, po czym automatycznie uruchamia go ponownie, aby wznowić jazdę. Dzięki temu systemowi zostaje obniżone zużycie paliwa, ograniczona emisja gazów spalinowych i wyeliminowany hałas silnika pracującego na biegu jałowym, kiedy samochód stoi.

Wyłączanie i włączanie silnika przez funkcję i-stop

UWAGA
 •  Lampka sygnalizacyjna funkcji i-stop (zielona) włącza się w następujących okolicznościach:
 •  Po zatrzymaniu pracy silnika przez funkcję i-stop.
 •  (Modele spoza Europy) Warunki zatrzymania pracy silnika przez funkcję i-stop zostają spełnione, gdy jazda samochodem jest kontynuowana.

Wyłączanie i włączanie silnika przez funkcję i-stop


 • Lampka sygnalizacyjna funkcji i-stop (zielona) wyłącza się po ponownym uruchomieniu się silnika.

Manualna skrzynia biegów

 1.  Zatrzymaj samochód, wciskając pedał hamulca, a następnie pedał sprzęgła.
 2.  Podczas wciskania pedału sprzęgła ustaw dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym. Funkcja i-stop zatrzymuje pracę silnika po zwolnieniu pedału sprzęgła.
 3.  Silnik uruchamia się ponownie automatycznie po wciśnięciu pedału sprzęgła lub w momencie rozpoczęcia zwalniania go.

Automatyczna skrzynia biegów

 1.  Funkcja i-stop zatrzymuje pracę silnika po wciśnięciu pedału hamulca podczas jazdy i zatrzymaniu samochodu (nie dotyczy jazdy, gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w trybie R lub M, tryb stałego drugiego biegu).
 2.  Silnik ponownie uruchamia się automatycznie po zwolnieniu pedału hamulca, jeśli dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji D lub M (nie w trybie stałego drugiego biegu).
 3.  Gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji N lub P, silnik nie uruchomi się ponownie po zwolnieniu pedału hamulca. Silnik uruchomi się ponownie, jeśli pedał hamulca zostanie ponownie wciśnięty lub dźwignia zmiany biegów zostanie przesunięta w pozycję D, M (nie w trybie stałego drugiego biegu) lub w pozycję R. (Ze względów bezpieczeństwa zawsze trzymaj wciśnięty pedał hamulca podczas posługiwania się dźwignią zmiany biegów, gdy funkcja i-stop spowodowała wyłączenie silnika).

Warunki działania systemu

Kiedy system działa

Praca silnika jest zatrzymywana i lampka sygnalizacyjna funkcji i-stop (zielona) włącza się w poniższych okolicznościach.

Kiedy system nie działa

Funkcja i-stop nie powoduje zatrzymania pracy silnika w następujących okolicznościach:

UWAGA

W poniższych okolicznościach do zatrzymania pracy silnika przez funkcję i-stop wymagane jest upłynięcie pewnego czasu:

 •  Z pewnych przyczyn akumulator samochodu jest rozładowany, np. samochód nie jeździł przez dłuższy czas.
 •  Panuje niska lub wysoka temperatura otoczenia.
 •  Z pewnych przyczyn odłączono zaciski akumulatora, np. po wymianie akumulatora na nowy.
 •  (SKYACTIV-D 2.2) Po usunięciu cząstek stałych przez układ DPF.

Silnik nie uruchamia się ponownie

Silnik zatrzymany przez funkcję i-stop nie uruchomi się ponownie ze względów bezpieczeństwa podczas gdy wykonywane są poniższe czynności. W takich sytuacjach uruchom silnik normalnym sposobem.

 •  Pokrywa komory silnika jest otwarta.
 •  (Modele europejskie) Pas bezpieczeństwa po stronie kierowcy nie jest zapięty i drzwi kierowcy są otwarte.
 •  (Modele spoza Europy)
 •  (Manualna skrzynia biegów) Gdy dźwignia wybierania biegów znajduje się w pozycji innej niż neutralna, pas bezpieczeństwa po stronie kierowcy nie jest zapięty i drzwi kierowcy są otwarte.
 •  (Automatyczna skrzynia biegów) Gdy dźwignia wybierania biegów znajduje się w pozycji D lub M (nie w trybie stałego drugiego biegu), pas bezpieczeństwa po stronie kierowcy jest odpięty i drzwi kierowcy są otwarte.

Czas, na jaki silnik zostaje wyłączony, jest krótki lub czas do kolejnego zatrzymania pracy silnika jest długi

 •  Panuje niska lub wysoka temperatura otoczenia.
 •  Poziom naładowania akumulatora jest znacznie obniżony.
 •  Podzespoły samochodu generują duży pobór prądu.

Silnik uruchamia się ponownie automatycznie w momencie, gdy jest wyłączony przez funkcję i-stop Silnik uruchamia się ponownie automatycznie w następujących okolicznościach.

 •  Wyłącznik funkcji i-stop zostaje wciśnięty aż do wyemitowania sygnału.
 •  Układ klimatyzacji działa w trybie przepływu powietrza ustawionym na .
 • (Klimatyzacja automatyczna)
 • Pokrętło ustawiania temperatury dla układu klimatyzacji zostaje ustawione w położeniu maksymalnego chłodzenia (A/C ON).
 •  Temperatura w kabinie znacznie różni się od temperatury ustawionej dla układu klimatyzacji.
 • Zwolnienie hamulca zasadniczego podczas postoju na pochyłości spowoduje nieznaczny ruch samochodu.
 •  Upłynęły dwie minuty od zatrzymania pracy silnika przez funkcję i-stop.
 •  Poziom naładowania akumulatora jest znacznie obniżony.
 •  (Automatyczna skrzynia biegów)
 • Pedał przyspieszenia zostaje wciśnięty, a dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji D lub M (nie w trybie stałego drugiego biegu).
 •  Dźwignia zmiany biegów zostaje ustawiona w pozycji R.
 •  Dźwignia zmiany biegów zostaje przestawiona z pozycji N lub P w pozycję D lub M (nie w trybie stałego drugiego biegu).
 •  Następuje ruch kierownicy, gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji D lub M (nie w trybie stałego drugiego biegu).
 •  Dźwignia zmiany biegów została ustawiona w pozycji M i wybrano tryb stałego drugiego biegu.
 • (Modele spoza Europy)
 • (Manualna skrzynia biegów) Gdy dźwignia wybierania biegów znajduje się w pozycji neutralnej, pas bezpieczeństwa po stronie kierowcy zostaje odpięty i drzwi kierowcy zostają otwarte.
 •  (Automatyczna skrzynia biegów) Gdy dźwignia wybierania biegów znajduje się w pozycji N lub P, pas bezpieczeństwa po stronie kierowcy zostaje odpięty i drzwi kierowcy zostają otwarte.

Dźwignia wybierania biegów zostaje przestawiona podczas zatrzymania pracy silnika przez funkcję i-stop (automatyczna skrzynia biegów)

Jeśli dźwignia wybierania biegów zostanie przestawiona z pozycji D lub M (nie w trybie stałego drugiego biegu) w pozycję N lub P, gdy silnik został wyłączony przez funkcję i-stop, silnik nie uruchomi się ponownie, nawet jeśli zostanie zwolniony pedał hamulca.

Silnik uruchomi się ponownie, jeśli pedał hamulca zostanie ponownie wciśnięty lub dźwignia zmiany biegów zostanie przesunięta w pozycję D, M (nie w trybie stałego drugiego biegu) lub w pozycję R. (Ze względów bezpieczeństwa zawsze trzymaj wciśnięty pedał hamulca podczas posługiwania się dźwignią zmiany biegów, gdy funkcja i-stop spowodowała wyłączenie silnika).

 • (Modele europejskie) Jeśli dźwignia wybierania biegów zostanie przestawiona z pozycji D lub M (nie w trybie stałego drugiego biegu) w pozycję N lub P, a pas bezpieczeństwa kierowcy zostanie odpięty i drzwi kierowcy zostaną otwarte, silnik nie uruchomi się ponownie.

  Uruchom silnik normalnym sposobem.

 •  (Modele spoza Europy) Jeśli dźwignia wybierania biegów zostanie przestawiona z pozycji D lub M (nie w trybie stałego drugiego biegu) w pozycję N lub P, a pas bezpieczeństwa kierowcy zostanie odpięty i drzwi kierowcy zostaną otwarte, silnik uruchomi się ponownie.

Zaciski akumulatora były odłączone

Praca silnika może nie zostać zatrzymana prawidłowo przez funkcję i-stop, jeśli zostaną odłączone zaciski akumulatora. Ponadto po wymianie akumulatora działanie funkcji i-stop należy poddać kontroli. Skonsultuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Wyłączanie silnika

OSTRZEŻENIE Nie wyłączaj silnika, gdy samochód znajduje się w ruchu: Zatrzymanie silnika, gdy samochód znajduje się w ruchu, z jakiejkolwiek przyczyny ...

Wyłącznik funkcji i-stop

Po naciśnięciu wyłącznika aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego funkcja i-stop zostaje wyłączona, a w zestawie wskaźników włącza się lampka ostrzegawcza funk ...

Zobacz tez:

Ostrzeżenia akustyczne
Rozlegają się podczas uruchamiania silnika lub w trakcie jazdy w następujących sytuacjach W tym samym czasie włączone może być tylko jedno ostrzeżenie akustyczne. Ostrzeżenie akustyczne dotyczące niezapięcia pasyw bezpieczeńs ...

Ogólne uwagi dotyczące fotelików dziecięcych
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci stanowiło przedmiot szczególnej troski firmy PEUGEOT już na etapie opracowywania koncepcji pojazdu; zależy ono jednak w znacznym stopniu od samych użytkowników pojazdu. Dlatego należy bezwzględnie stosowa& ...

Categorie