Mazda 6: Funkcja i-stop

Funkcja i-stop automatycznie zatrzymuje pracę silnika na czas postoju samochodu na skrzyżowaniu lub w korku, po czym automatycznie uruchamia go ponownie, aby wznowić jazdę. Dzięki temu systemowi zostaje obniżone zużycie paliwa, ograniczona emisja gazów spalinowych i wyeliminowany hałas silnika pracującego na biegu jałowym, kiedy samochód stoi.

Wyłączanie i włączanie silnika przez funkcję i-stop

UWAGA
 •  Lampka sygnalizacyjna funkcji i-stop (zielona) włącza się w następujących okolicznościach:
 •  Po zatrzymaniu pracy silnika przez funkcję i-stop.
 •  (Modele spoza Europy) Warunki zatrzymania pracy silnika przez funkcję i-stop zostają spełnione, gdy jazda samochodem jest kontynuowana.

Wyłączanie i włączanie silnika przez funkcję i-stop


 • Lampka sygnalizacyjna funkcji i-stop (zielona) wyłącza się po ponownym uruchomieniu się silnika.

Manualna skrzynia biegów

 1.  Zatrzymaj samochód, wciskając pedał hamulca, a następnie pedał sprzęgła.
 2.  Podczas wciskania pedału sprzęgła ustaw dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym. Funkcja i-stop zatrzymuje pracę silnika po zwolnieniu pedału sprzęgła.
 3.  Silnik uruchamia się ponownie automatycznie po wciśnięciu pedału sprzęgła lub w momencie rozpoczęcia zwalniania go.

Automatyczna skrzynia biegów

 1.  Funkcja i-stop zatrzymuje pracę silnika po wciśnięciu pedału hamulca podczas jazdy i zatrzymaniu samochodu (nie dotyczy jazdy, gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w trybie R lub M, tryb stałego drugiego biegu).
 2.  Silnik ponownie uruchamia się automatycznie po zwolnieniu pedału hamulca, jeśli dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji D lub M (nie w trybie stałego drugiego biegu).
 3.  Gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji N lub P, silnik nie uruchomi się ponownie po zwolnieniu pedału hamulca. Silnik uruchomi się ponownie, jeśli pedał hamulca zostanie ponownie wciśnięty lub dźwignia zmiany biegów zostanie przesunięta w pozycję D, M (nie w trybie stałego drugiego biegu) lub w pozycję R. (Ze względów bezpieczeństwa zawsze trzymaj wciśnięty pedał hamulca podczas posługiwania się dźwignią zmiany biegów, gdy funkcja i-stop spowodowała wyłączenie silnika).

Warunki działania systemu

Kiedy system działa

Praca silnika jest zatrzymywana i lampka sygnalizacyjna funkcji i-stop (zielona) włącza się w poniższych okolicznościach.

Kiedy system nie działa

Funkcja i-stop nie powoduje zatrzymania pracy silnika w następujących okolicznościach:

UWAGA

W poniższych okolicznościach do zatrzymania pracy silnika przez funkcję i-stop wymagane jest upłynięcie pewnego czasu:

 •  Z pewnych przyczyn akumulator samochodu jest rozładowany, np. samochód nie jeździł przez dłuższy czas.
 •  Panuje niska lub wysoka temperatura otoczenia.
 •  Z pewnych przyczyn odłączono zaciski akumulatora, np. po wymianie akumulatora na nowy.
 •  (SKYACTIV-D 2.2) Po usunięciu cząstek stałych przez układ DPF.

Silnik nie uruchamia się ponownie

Silnik zatrzymany przez funkcję i-stop nie uruchomi się ponownie ze względów bezpieczeństwa podczas gdy wykonywane są poniższe czynności. W takich sytuacjach uruchom silnik normalnym sposobem.

 •  Pokrywa komory silnika jest otwarta.
 •  (Modele europejskie) Pas bezpieczeństwa po stronie kierowcy nie jest zapięty i drzwi kierowcy są otwarte.
 •  (Modele spoza Europy)
 •  (Manualna skrzynia biegów) Gdy dźwignia wybierania biegów znajduje się w pozycji innej niż neutralna, pas bezpieczeństwa po stronie kierowcy nie jest zapięty i drzwi kierowcy są otwarte.
 •  (Automatyczna skrzynia biegów) Gdy dźwignia wybierania biegów znajduje się w pozycji D lub M (nie w trybie stałego drugiego biegu), pas bezpieczeństwa po stronie kierowcy jest odpięty i drzwi kierowcy są otwarte.

Czas, na jaki silnik zostaje wyłączony, jest krótki lub czas do kolejnego zatrzymania pracy silnika jest długi

 •  Panuje niska lub wysoka temperatura otoczenia.
 •  Poziom naładowania akumulatora jest znacznie obniżony.
 •  Podzespoły samochodu generują duży pobór prądu.

Silnik uruchamia się ponownie automatycznie w momencie, gdy jest wyłączony przez funkcję i-stop Silnik uruchamia się ponownie automatycznie w następujących okolicznościach.

 •  Wyłącznik funkcji i-stop zostaje wciśnięty aż do wyemitowania sygnału.
 •  Układ klimatyzacji działa w trybie przepływu powietrza ustawionym na .
 • (Klimatyzacja automatyczna)
 • Pokrętło ustawiania temperatury dla układu klimatyzacji zostaje ustawione w położeniu maksymalnego chłodzenia (A/C ON).
 •  Temperatura w kabinie znacznie różni się od temperatury ustawionej dla układu klimatyzacji.
 • Zwolnienie hamulca zasadniczego podczas postoju na pochyłości spowoduje nieznaczny ruch samochodu.
 •  Upłynęły dwie minuty od zatrzymania pracy silnika przez funkcję i-stop.
 •  Poziom naładowania akumulatora jest znacznie obniżony.
 •  (Automatyczna skrzynia biegów)
 • Pedał przyspieszenia zostaje wciśnięty, a dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji D lub M (nie w trybie stałego drugiego biegu).
 •  Dźwignia zmiany biegów zostaje ustawiona w pozycji R.
 •  Dźwignia zmiany biegów zostaje przestawiona z pozycji N lub P w pozycję D lub M (nie w trybie stałego drugiego biegu).
 •  Następuje ruch kierownicy, gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji D lub M (nie w trybie stałego drugiego biegu).
 •  Dźwignia zmiany biegów została ustawiona w pozycji M i wybrano tryb stałego drugiego biegu.
 • (Modele spoza Europy)
 • (Manualna skrzynia biegów) Gdy dźwignia wybierania biegów znajduje się w pozycji neutralnej, pas bezpieczeństwa po stronie kierowcy zostaje odpięty i drzwi kierowcy zostają otwarte.
 •  (Automatyczna skrzynia biegów) Gdy dźwignia wybierania biegów znajduje się w pozycji N lub P, pas bezpieczeństwa po stronie kierowcy zostaje odpięty i drzwi kierowcy zostają otwarte.

Dźwignia wybierania biegów zostaje przestawiona podczas zatrzymania pracy silnika przez funkcję i-stop (automatyczna skrzynia biegów)

Jeśli dźwignia wybierania biegów zostanie przestawiona z pozycji D lub M (nie w trybie stałego drugiego biegu) w pozycję N lub P, gdy silnik został wyłączony przez funkcję i-stop, silnik nie uruchomi się ponownie, nawet jeśli zostanie zwolniony pedał hamulca.

Silnik uruchomi się ponownie, jeśli pedał hamulca zostanie ponownie wciśnięty lub dźwignia zmiany biegów zostanie przesunięta w pozycję D, M (nie w trybie stałego drugiego biegu) lub w pozycję R. (Ze względów bezpieczeństwa zawsze trzymaj wciśnięty pedał hamulca podczas posługiwania się dźwignią zmiany biegów, gdy funkcja i-stop spowodowała wyłączenie silnika).

 • (Modele europejskie) Jeśli dźwignia wybierania biegów zostanie przestawiona z pozycji D lub M (nie w trybie stałego drugiego biegu) w pozycję N lub P, a pas bezpieczeństwa kierowcy zostanie odpięty i drzwi kierowcy zostaną otwarte, silnik nie uruchomi się ponownie.

  Uruchom silnik normalnym sposobem.

 •  (Modele spoza Europy) Jeśli dźwignia wybierania biegów zostanie przestawiona z pozycji D lub M (nie w trybie stałego drugiego biegu) w pozycję N lub P, a pas bezpieczeństwa kierowcy zostanie odpięty i drzwi kierowcy zostaną otwarte, silnik uruchomi się ponownie.

Zaciski akumulatora były odłączone

Praca silnika może nie zostać zatrzymana prawidłowo przez funkcję i-stop, jeśli zostaną odłączone zaciski akumulatora. Ponadto po wymianie akumulatora działanie funkcji i-stop należy poddać kontroli. Skonsultuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Wyłączanie silnika

OSTRZEŻENIE Nie wyłączaj silnika, gdy samochód znajduje się w ruchu: Zatrzymanie silnika, gdy samochód znajduje się w ruchu, z jakiejkolwiek przyczyny ...

Wyłącznik funkcji i-stop

Po naciśnięciu wyłącznika aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego funkcja i-stop zostaje wyłączona, a w zestawie wskaźników włącza się lampka ostrzegawcza funk ...

Zobacz tez:

Model ze światłami w technologii "full LEDs"
1. Oświetlenie dodatkowe. 2. Światła mijania. 3. Światła drogowe. 4. Światła dzienne. 5. Kierunkowskazy / światła pozycyjne. 6. Reflektory przeciwmgłowe. Wszystkie te światła są światłami diodowymi (diody ...

Demontaż i przechowywanie koła zapasowego
odkręcić nakrętkę mocującą (1) koło zapasowe w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zamontować koło w odwrotnej kolejności do demontażu. Aby zapobiec "grzechotaniu" koła zapasowego i narzędzi w czasie jaz ...

Categorie