Mazda 6: Wyłączanie silnika

Mazda 6 –> Podczas jazdy –> Włączanie/wyłączanie silnika –> Wyłączanie silnika

OSTRZEŻENIE Nie wyłączaj silnika, gdy samochód znajduje się w ruchu: Zatrzymanie silnika, gdy samochód znajduje się w ruchu, z jakiejkolwiek przyczyny innej niż sytuacja awaryjna, jest niebezpieczne. Zatrzymanie silnika w trakcie jazdy skutkuje znacznym ograniczeniem skuteczności hamowania, w wyniku utraty wspomagania układu hamulcowego, co może być przyczyną wypadku i poważnych obrażeń.
 1. Zatrzymaj całkowicie samochód.
 2.  (Manualna skrzynia biegów) Ustaw dźwignię zmiany biegów w pozycji neutralnej i włącz hamulec postojowy.

  (Automatyczna skrzynia biegów) Ustaw dźwignię zmiany biegów w pozycji P i włącz hamulec postojowy.

 3.  Naciśnij przycisk Start, aby wyłączyć silnik. Pozycja włącznika zapłonu to OFF.
PRZESTROGA Gdy opuszczasz samochód, upewnij się, czy przycisk Start znajduje się w pozycji OFF.

 

UWAGA
 •  (SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5) Wentylator w komorze silnika może być włączony przez kilka minut po przełączeniu włącznika zapłonu z pozycji ON do OFF, niezależnie od tego, czy klimatyzacja A/C jest uruchomiona czy też nie, aby ochłodzić w szybki sposób komorę silnika.
 •  W razie wykrycia przez system, że bateria w kluczu jest bliska wyczerpania, po przełączeniu włącznika zapłonu z pozycji ON do pozycji ACC lub OFF użytkownik jest o tym informowany.

  Wymień baterię zanim klucz przestanie działać.

  Patrz rozdział "Wymiana baterii w kluczu" na.

  (Samochód wyposażony w zestaw wskaźników typu A) Na wyświetlaczu w zestawie wskaźników pojawia się komunikat.

  (Samochód wyposażony w zestaw wskaźników typu B) Lampka sygnalizacyjna KLUCZA (zielona) miga przez około 30 sekund.

  Patrz rozdział "Lampki ostrzegawcze/ sygnalizacyjne" na.

 •  (Automatyczna skrzynia biegów) Jeśli po ustawieniu dźwigni zmiany biegów w pozycji innej niż P silnik zostanie wyłączony, włącznik zapłonu przełącza się w pozycję ACC.

Awaryjne wyłączanie silnika

Długie naciśnięcie lub szybkie wielokrotne naciskanie przycisku Start podczas jazdy lub kiedy samochód jest zatrzymany, go spowoduje natychmiastowe wyłączenie silnika. Włącznik zapłonu przełącza się w pozycję ACC.

Awaryjne uruchamianie silnika

Jeśli lampka ostrzegawcza klucza (czerwona) świeci się lub dioda sygnalizacyjna w przycisku Start (pomarańczowa) miga, oznacza to, że silnik może nie uruchomić się przy ...

Funkcja i-stop

Funkcja i-stop automatycznie zatrzymuje pracę silnika na czas postoju samochodu na skrzyżowaniu lub w korku, po czym automatycznie uruchamia go ponownie, aby wznowić jazd ...

Zobacz tez:

Lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych
Lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych Zadaniem lampki ostrzegawczej układu poduszek powietrznych umieszczonej w zespole wskaźników jest sygnalizacja potencjalnych problemów związanych z poduszkami powietrznymi - dodatkowym systemem bezpiecze ...

Napełnianie paliwem
Nie przepełniać zbiornika, ale zakończyć tankowanie w momencie odcięcia go przez króciec pompy paliwa UWAGA W przypadku wysokich temperatur zewnętrznych może następować przelewanie się nadmiaru paliwa. Nie należy stosować paliwa o jakości niższej niż określ ...

Categorie