Mazda 6: Wyłączanie silnika

Mazda 6 –> Podczas jazdy –> Włączanie/wyłączanie silnika –> Wyłączanie silnika

OSTRZEŻENIE Nie wyłączaj silnika, gdy samochód znajduje się w ruchu: Zatrzymanie silnika, gdy samochód znajduje się w ruchu, z jakiejkolwiek przyczyny innej niż sytuacja awaryjna, jest niebezpieczne. Zatrzymanie silnika w trakcie jazdy skutkuje znacznym ograniczeniem skuteczności hamowania, w wyniku utraty wspomagania układu hamulcowego, co może być przyczyną wypadku i poważnych obrażeń.
 1. Zatrzymaj całkowicie samochód.
 2.  (Manualna skrzynia biegów) Ustaw dźwignię zmiany biegów w pozycji neutralnej i włącz hamulec postojowy.

  (Automatyczna skrzynia biegów) Ustaw dźwignię zmiany biegów w pozycji P i włącz hamulec postojowy.

 3.  Naciśnij przycisk Start, aby wyłączyć silnik. Pozycja włącznika zapłonu to OFF.
PRZESTROGA Gdy opuszczasz samochód, upewnij się, czy przycisk Start znajduje się w pozycji OFF.

 

UWAGA
 •  (SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5) Wentylator w komorze silnika może być włączony przez kilka minut po przełączeniu włącznika zapłonu z pozycji ON do OFF, niezależnie od tego, czy klimatyzacja A/C jest uruchomiona czy też nie, aby ochłodzić w szybki sposób komorę silnika.
 •  W razie wykrycia przez system, że bateria w kluczu jest bliska wyczerpania, po przełączeniu włącznika zapłonu z pozycji ON do pozycji ACC lub OFF użytkownik jest o tym informowany.

  Wymień baterię zanim klucz przestanie działać.

  Patrz rozdział "Wymiana baterii w kluczu" na.

  (Samochód wyposażony w zestaw wskaźników typu A) Na wyświetlaczu w zestawie wskaźników pojawia się komunikat.

  (Samochód wyposażony w zestaw wskaźników typu B) Lampka sygnalizacyjna KLUCZA (zielona) miga przez około 30 sekund.

  Patrz rozdział "Lampki ostrzegawcze/ sygnalizacyjne" na.

 •  (Automatyczna skrzynia biegów) Jeśli po ustawieniu dźwigni zmiany biegów w pozycji innej niż P silnik zostanie wyłączony, włącznik zapłonu przełącza się w pozycję ACC.

Awaryjne wyłączanie silnika

Długie naciśnięcie lub szybkie wielokrotne naciskanie przycisku Start podczas jazdy lub kiedy samochód jest zatrzymany, go spowoduje natychmiastowe wyłączenie silnika. Włącznik zapłonu przełącza się w pozycję ACC.

Awaryjne uruchamianie silnika

Jeśli lampka ostrzegawcza klucza (czerwona) świeci się lub dioda sygnalizacyjna w przycisku Start (pomarańczowa) miga, oznacza to, że silnik może nie uruchomić się przy ...

Funkcja i-stop

Funkcja i-stop automatycznie zatrzymuje pracę silnika na czas postoju samochodu na skrzyżowaniu lub w korku, po czym automatycznie uruchamia go ponownie, aby wznowić jazd ...

Zobacz tez:

Kategorie fotelików dla dzieci
UWAGA Przy zakupie fotelika zapytaj producenta, który rodzaj fotelika jest właściwy dla Twojego dziecka i samochodu. (Europa i kraje zgodne z normą EKG 44) Foteliki są sklasyfikowane w 5 poniższych grupach, zgodnie z normą europejską EKG 44. (Inne państwa) St ...

Wymiana opon
Jeżeli opona jest zużyta równomiernie, wskaźnik zużycia opony wygląda jak opaska na oponie. Sygnalizuje, że wysokość bieżnika opony jest mniejsza niż 1,6 mm. W takim przypadku należy wymienić oponę. Nie wolno czeka ...

Categorie