Mazda 6: Jak korzystać z Radia Aha

Mazda 6 –> Komfort wnętrza –> Bluetooth –> Bluetooth Audio (Typ C/ Typ D) –> Jak korzystać z Radia Aha

Co to jest Aha?

Radio Aha*1 to aplikacja, dzięki której można uzyskać dostęp do zasobów stron internetowych, takich jak radia internetowe czy podcasty.

Bądź na bieżąco z informacjami o Twoich znajomych dzięki aktualizacjom z Facebooka i Twittera.

Dzięki wykorzystaniu usług dostępnych lokalnie, można wyszukiwać usług w pobliżu i miejsc docelowych oraz uzyskiwać informacje lokalne w czasie rzeczywistym.

Szczegóły na temat radia Aha, patrz http://www.aharadio.com/.

*1 Aha, logo Aha i szata graficzna Aha są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Harman International Industries, Inc., na których wykorzystywanie należy uzyskać pozwolenie.

UWAGA
 •  Usługa świadczona przez Aha może być różna w zależności od kraju, w którym przebywa użytkownik. Ponadto usługa ta jest niedostępna w niektórych krajach.
 •  Aby uruchomić Aha za pośrednictwem urządzenia Bluetooth, wykonaj poniższe czynności:
 •  Zainstaluj aplikację Aha w posiadanym urządzeniu.
 •  Utwórz konto Aha dla swojego urządzenia.
 •  Zaloguj się do Aha za pomocą urządzenia.
 •  Wybierz na urządzeniu zaprogramowaną stację.

Odtwarzanie

Wybierz ikonę na ekranie
głównym, aby wyświetlić ekran funkcji Rozrywka. Po wybraniu aha w dolnej części wyświetlacza centralnego znajdują się następujące ikony. Wyświetlane ikony różnią się w zależności od wybranej stacji. Ponadto mogą być również wyświetlane ikony inne niż przedstawiono poniżej.Ikona

Funkcja

Wyświetla menu funkcji Rozrywka. Użyj tego przycisku, by przełączać między różnymi źródłami audio.
Wyświetla menu główne.

Użyj tej ikony, aby przełączyć na inne stacje.

Wyświetla listę dostępnych pozycji.

Użyj tej ikony, aby przełączyć na inną informację w ramach danej stacji.

Strumień Shout Nagrywa głos.

Nagrywa głos i zamieszcza go jako odtwarzalną ścieżkę na Facebooku i innych portalach społecznościowych.

Lubię*2 Wyrażenie akceptacji dla aktualnej zawartości.
Nie lubię*2 Wyrażenie braku akceptacji dla aktualnej zawartości
Przewija o 15 sekund.
Mapa (samochody z systemem nawigacji) Wyświetla miejsce docelowe odnalezione dzięki usługom dostępnym lokalnie w systemie nawigacji.
Połączenie Można nawiązać połączenie z numerem telefonu miejsca odnalezionego za pomocą usług dostępnych lokalnie. Funkcja dostępna tylko wówczas, gdy urządzenie jest podłączone jako telefon.
Powraca do poprzedniego ekranu.
Wstrzymuje odtwarzanie danej ścieżki. Ponowne wybranie powoduje wznowienie odtwarzania.
Przechodzi do następnej ścieżki.
Przewija szybko o 30 sekund.
Wyświetla ustawienia dźwięku w celu poprawienia jego jakości.

Patrz "Głośność/Wyświetlacz/Ustawienia dźwięku" na.

*2 Niektóre stacje mogą stosować inne wersje terminów wyrażających aprobatę lub nie (Like i Dislike), w zależności od typu stacji lub usługodawcy.

Menu główne

Wybierz ikonę .Przełącz zakładkę i wybierz kategorię stacji.

Zakładka

Funkcja

Zaprogramowane stacje Wyświetla listę stacji zaprogramowanych w urządzeniu.

Wybierz nazwę zaprogramowanej stacji, aby odtworzyć ją.

W pobliżu Wybierz żądaną stację.

Przekazywane są informacje właściwe dla miejsca docelowego odnalezionego w pobliżu pozycji pojazdu.

Możesz wybrać ustawione wcześniej żądane kategorie, korzystając z filtra ustawień w urządzeniu.

 

UWAGA Usługi dostępne lokalnie mogą być różne, ponieważ funkcja ta zależy od zawartości udostępnianej przez Radio Aha.

Przykład użycia (Usługi dostępne lokalnie)

 1.  Wybierz żądaną stację z zakładki "W pobliżu" w menu głównym.

  Odtwarzanie nazw lub adresów miejsc docelowych rozpoczyna się w porządku zgodnym z listą nazw miejsc docelowych.

Przykład użycia


 1. W przypadku wybrania ikony
  w nawigacji wyświetlana jest lokalizacja aktualnie wyświetlanego miejsca docelowego (wyłącznie z systemem nawigacji).
 2.  W przypadku wybrania ikony można
  nawiązać połączenie z aktualnie wyświetlanym miejscem docelowym.
 3.  Aby wyświetlić listę dostępnych opcji, wybierz ikonę .


  Można dokonać wyboru z listy innego miejsca docelowego.

Przykład użycia


Strumień Shout

Niektóre sieci społecznościowe, np.

Facebook lub Caraoke, obsługują funkcję nagrywania i współdzielenia wiadomości głosowych poprzez funkcję o nazwie "Strumień Shout".

 1.  Wybierz ikonę i
  uruchom odliczanie (3, 2, 1, 0). Nagrywanie rozpoczyna się, gdy na liczniku pojawia się zero.
 2.  Nagrywa głos.
 3.  Wybierz Zapisz i zapisz nagranie w pamięci lub zamieść na portalu.
UWAGA
 •  Czas nagrywania zależy od danej stacji (maksymalnie 30 sekund).
 •  Nagrywanie zatrzymuje się automatycznie po upływie przewidzianego czasu nagrywania.

  Możesz później zamieścić nagranie w sieci lub je usunąć.

Wyświetlanie informacji o urządzeniu Bluetooth audio

Jeśli podłączone jest urządzenie Bluetooth, na wyświetlaczu centralnym pojawiają się następujące informacje. X: Dostępny -: Niedostępny UWAGA W zależ ...

Jak korzystać z radia Stitcher

Co to jest radio Stitcher? Radio Stitcher*1 jest to aplikacja, z której można korzystać do słuchania radia internetowego lub nadawanych strumieniowo podcastów. Zalecana ...

Zobacz tez:

Sprawdzanie poziomu oleju oraz wymiana oleju i filtra oleju
Miarka poziomu oleju w silniku benzynowym. Silnik wysokoprężny. Miarka poziomu oleju, 4-cyl. silniki wysokoprężne. Wlew oleju silnikowego. Firma Volvo zaleca oleje Castrol. WAŻNE W celu spełnienia wymagań dotyczących częstotliwości przeglądów silnika, wszy ...

Funkcje kluczyka inteligentnego
1. Blokowanie drzwi 2. Odblokowanie drzwi 3. Otwieranie bagażnika Używając kluczyka inteligentnego można zablokować lub odblokować drzwi i bagażnik, a także uruchomić silnik bez wkładania kluczyka do stacyjki. Funkcje przycisków k ...

Categorie