Mazda 6: Jak korzystać z radia Stitcher

Mazda 6 –> Komfort wnętrza –> Bluetooth –> Bluetooth Audio (Typ C/ Typ D) –> Jak korzystać z radia Stitcher

Co to jest radio Stitcher?

Radio Stitcher*1 jest to aplikacja, z której można korzystać do słuchania radia internetowego lub nadawanych strumieniowo podcastów.

Zalecana zawartość jest automatycznie wybierana po zarejestrowaniu treści, jaką zamieszcza się w Ulubionych lub po naciśnięciu przycisku akceptacji lub jej braku (Lubię/Nie lubię).

Szczegóły na temat Radia Stitcher

*1 Stitcher, logo Stitcher i szata graficzna Stitcher są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Stitcher, Inc., na których wykorzystywanie należy uzyskać pozwolenie.

UWAGA Aby uruchomić Radio Stitcher za pośrednictwem urządzenia Bluetooth, wykonaj poniższe czynności:
 •  Zainstaluj aplikację Radia Stitcher w posiadanym urządzeniu.
 •  Utwórz konto radia Stitcher dla urządzenia.
 •  Zaloguj się do radia Stitcher za pomocą urządzenia.

Odtwarzanie

Wybierz ikonę na ekranie głównym,
aby wyświetlić ekran funkcji Rozrywka. Po wybraniu Stitcher w dolnej części centralnego wyświetlacza znajdują się następujące ikony


Ikona

Funkcja

Wyświetla menu funkcji Rozrywka. Użyj tego przycisku, by przełączać między różnymi źródłami audio.
Wyświetla listę stacji.

Użyj tej ikony, aby przełączyć na inne stacje.

Nie lubię Wyrażenie braku akceptacji ("Nie lubię") dla aktualnego programu.
Lubię Wyrażenie akceptacji ("Lubię") dla aktualnego programu.
Dodaje bieżącą stację do Ulubionych lub usuwa bieżącą stację z ulubionych.
Przewija o 30 sekund.
Odtwarza stację. Wybierz ponownie, aby wstrzymać odtwarzanie.
Przechodzi do następnej stacji
Wyświetla ustawienia dźwięku w celu poprawienia jego jakości.

Patrz "Głośność/Wyświetlacz/Ustawienia dźwięku" na.

Lista stacji

 1.  Aby wyświetlić listę stacji, wybierz ikonę .


 1. Nazwa ulubionej stacji: Wybierz, aby wyświetlić program zapisany w Ulubionych.
 2. Nazwa kategorii: Wyświetlana jest zalecana kategoria wybrana przez Radio Stitcher z Ulubionych.

  Wybierz ją, aby wyświetlić program z danej kategorii.

 1. Wybierz nazwę programu, aby go odtworzyć.

Dodawanie do Ulubionych

Jeśli aktualny program nie został zapisany w Ulubionych, można go tam dodać.

 1.  Wybierz ikonę , aby
  wyświetlić ulubione stacje, do których ma być zapisany program.
 2.  Wybierz nazwę stacji, do której chcesz zapisać.
 3.  Wybierz przycisk OK , aby dodać program do wybranej ulubionej stacji.
UWAGA
 •  Do Ulubionych można wybrać i zapisać kilka stacji.
 •  W Ulubionych wyświetlane są stacje dodane przez użytkownika oraz stacje ustawione domyślnie.

Usuwanie z Ulubionych

Jeśli aktualny program został już zapisany w Ulubionych, można go stamtąd usunąć.

 1.  Wybierz ikonę .

 2.  Program jest automatycznie usuwany z listy ulubionych stacji.

Jak korzystać z Radia Aha

Co to jest Aha? Radio Aha*1 to aplikacja, dzięki której można uzyskać dostęp do zasobów stron internetowych, takich jak radia internetowe czy podcasty. Bądź na bieżą ...

Rozwiązywanie problemów

Obsługa Klienta w zakresie zestawu głośnomówiącego Mazda Bluetooth Jeśli masz jakiekolwiek problemy z obsługą Bluetooth, skontaktuj się z działem obsługi klienta, dz ...

Zobacz tez:

Wewnętrzne lusterko wsteczne
Jasne światło z reflektorów jadących z tyłu pojazdów padające na lusterko wsteczne może oślepiać kierowcę. W takim wypadku należy opuścić lusterko. Opuszczanie lusterka Dźwigienka do opuszczania lusterka Pozycja normalna Pozycja opuszczona. Automatyczne przyciemnien ...

Masy i obciążenia
Masa własna pojazdu w stanie gotowym do drogi obejmuje masę kierowcy, paliwa w zbiorniku napełnionym do 90% swojej objętości oraz łączną masę wszystkich płynów eksploatacyjnych. Na ładowność samochodu wpływa łączny ciężar pasażerów i ciężar zamontowanego dodatkowego wy ...

Categorie