Mazda 6: Obsługa systemu

Upewnij się, czy lampka sygnalizacyjna wyłączenia systemu wspomagającego utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i systemu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) jest wyłączona. Gdy lampka sygnalizacyjna wyłączenia systemu wspomagającego utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i systemu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) jest włączona, naciśnij przycisk i upewnij się, czy lampka sygnalizacyjna wyłącza się.

Obsługa systemu


Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się wskazanie systemu wspomagającego utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i systemu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) (białe) i system przechodzi do trybu czuwania.

Obsługa systemu


Prowadź samochód na środku danego pasa ruchu, gdy system znajduje się w trybie gotowości. Gdy spełnione są wszystkie wymienione poniżej warunki, wskazanie systemu wspomagającego utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i systemu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) (zielone) jest widoczne na wyświetlaczu wielofunkcyjnym i system zaczyna działać.

Obsługa systemuUWAGA Wskazanie systemu wspomagającego utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i systemu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) jest białe, gdy system ten rozpoznaje tylko białą (żółtą) linię albo z lewej albo z prawej strony, a zmienia kolor na zielony, gdy system rozpoznaje białe (żółte) linie zarówno z lewej, jak i z prawej strony samochodu.

Obsługa systemu

System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) przechodzą do trybu czuwania w następujących okolicznościach:

UWAGA
 •  (Gdy tryb działania wspomagania układu kierowniczego ustawiony jest na "Późny")
 •  System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) nie działa, dopóki system nie wykryje białych (żółtych) linii z lewej lub z prawej strony.
 •  Jeśli system wykryje białą (żółtą) linię tylko z jednej strony, system nie uaktywni wspomagania działania układu kierowniczego dla linii pasa z tej strony, która nie jest wykrywana. Ostrzeżenie zostanie wygenerowane tylko w przypadku zbaczania w stronę tej linii pasa, która jest wykrywana.
 • (Gdy tryb działania wspomagania układu kierowniczego ustawiony jest na "Wczesny")
 •  Jeśli szybkość reakcji działania wspomagania układu kierowniczego ustawiona jest na tryb "Wczesny", system wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) nie będą działać, dopóki nie wykryją białych (żółtych) linii pasa z lewej i z prawej strony. Jeśli system wykryje białe (żółte) linie tylko z lewej lub tylko z prawej strony, będzie działał wyłącznie w przypadku zbaczania w stronę tej linii pasa, która jest wykrywana.
 •  Wspomaganie działania układu kierowniczego pomaga utrzymać samochód w pobliżu środka danego pasa ruchu, jednak - w zależności od takich warunków jak krzywizny drogi, stopień nachylenia czy falowania drogi oraz prędkości samochodu - system ten może nie być w stanie utrzymać samochodu w pobliżu środka pasa jezdnego.
 •  Jeśli kierowca zdejmie ręce z kierownicy (nie będzie jej trzymał), zostanie wyemitowany sygnał ostrzegawczy, a na wyświetlaczu wielofunkcyjnym lub na wyświetlaczu Head-up pojawi się specjalne wskazanie.

Obsługa systemu


Jeśli kierowca trzyma kierownicę lekko, w zależności od warunków drogowych system ten może rozpoznać, że kierowca puścił kierownicę (nie trzyma już kierownicy), nawet jeśli tak nie jest, i wyświetlić komunikat na wyświetlaczu wielofunkcyjnym lub na wyświetlaczu Head-up.

 •  Szybkość, z jaką uaktywniane jest ostrzeżenie dotyczące możliwości wykroczenia poza pas ruchu oraz włączane wspomaganie działania układu kierowniczego, jest różna.
 • Dla systemu wspomagającego utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i systemu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) można wprowadzić zmiany w następujących ustawieniach. Patrz rozdział "Możliwości personalizacji" na.
 •  Wspomaganie działania układu kierowniczego aktywne/ nieaktywne
 •  Wyłącz czułość (prawdopodobieństwo zadziałania wspomagania działania układu kierowniczego)

Wyświetlacz linii pasa ruchu

Gdy system wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) zaczynają działać, będąc w trybie czuwania, na wyświetlaczu wielofunkcyjnym i na wyświetlaczu Head-up wyświetlane są linie pasa ruchu.

Na wyświetlaczu linii pasa ruchu, wskazującym stan działania systemu, zmienia się jedynie na biało kolor wykrytych linii pasa ruchu.

(Tryb gotowości)

Wyświetlacz linii pasa ruchu


(Tryb działania)

Wyświetlacz linii pasa ruchu


Automatyczne wyłączanie

W wymienionych poniżej okolicznościach system wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) są automatycznie wyłączane, włącza się ostrzeżenie systemu wspomagającego utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i systemu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) (pomarańczowe) i wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy.

Gdy system wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) stają się aktywne, działanie systemu jest przywracane automatycznie.

Automatyczne wyłączanie ostrzeżenia/ wspomagania działania układu kierowniczego

W przypadku wykonania poniższych czynności system wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) określają, że kierowca zamierza dokonać zmiany pasa ruchu i działanie systemu jest automatycznie wyłączane. System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) ponownie stają się aktywne po wykonaniu poniższych czynności.

UWAGA
 •  Po zadziałaniu system wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) mogą nie działać maksymalnie przez 5 sekund, dopóki linie pasa nie zostaną ponownie wykryte.
 •  W wymienionych poniżej okolicznościach system wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) wyłączają automatycznie ostrzeżenie/ wspomaganie działania układu kierowniczego.
 •  Kierowca zdejmuje ręce z kierownicy.

  (System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) zaprojektowano jako element wspierania kierowcy we właściwym sterowaniu kierownicą, więc wznowią on działanie automatycznie, gdy tylko kierowca będzie znów trzymał kierownicę).

 •  Naciśnięto wyłącznik systemu DSC, aby wyłączyć system DSC.

Wspomaganie działania układu kierowniczego wyłączone (nieaktywne)

Wspomaganie działania układu kierowniczego dla systemu wspomagającego utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i systemu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) można zmienić na nieaktywne (wyłączone).

Patrz rozdział "Zmiana ustawień (Możliwości personalizacji)" na.

Po zmienieniu ustawienia wspomagania działania układu kierowniczego na nieaktywne (wyłączone) warunki działania oraz wyświetlanie wskazań systemu wspomagającego utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i systemu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) ulegają zmianie. System należy obsługiwać w następujący sposób: Obsługa systemu Upewnij się, czy lampka sygnalizacyjna wyłączenia systemu wspomagającego utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i systemu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) w zestawie wskaźników jest wyłączona. Gdy lampka sygnalizacyjna wyłączenia systemu wspomagającego utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i systemu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) jest włączona, naciśnij przycisk i upewnij się, czy lampka sygnalizacyjna wyłącza się.

Wspomaganie działania układu kierowniczego wyłączone (nieaktywne)


Prowadź samochód na środku danego pasa ruchu, gdy lampka sygnalizacyjna wyłączenia systemu wspomagającego utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i systemu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) w zestawie wskaźników jest wyłączona.

System zacznie działać, jeżeli spełnione zostaną wszystkie poniższe warunki:

System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) przechodzą do trybu czuwania w następujących okolicznościach:

UWAGA
 •  System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) pozostają w trybie gotowości, do momentu gdy wykryją białą (żółtą) linię zarówno z lewej, jak i z prawej strony.
 •  Jeśli system wykryje białą (żółtą) linię tylko z jednej strony, system nie uaktywni ostrzeżeń dla linii pasa z tej strony, która nie jest wykrywana.
 • Odległość oraz czułość ostrzeżeń (czyli prawdopodobieństwo wygenerowania ostrzeżeń), jaką system wykorzystuje do określania możliwości wykroczenia poza dany pas ruchu, można zmienić.

  Patrz rozdział "Zmiana ustawień (Możliwości personalizacji)" na.

Wyświetlacz linii pasa ruchu

Gdy system wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) zaczynają działać, będąc w trybie czuwania, na wyświetlaczu wielofunkcyjnym i na wyświetlaczu Head-up wyświetlane są linie pasa ruchu.

Wyświetlane wskazanie stanu działania zmienia się, gdy system wykrywa białą (żółtą) linię z lewej lub z prawej strony samochodu.

(Tryb gotowości)

Wyświetlacz linii pasa ruchu


(Tryb działania)

Wyświetlacz linii pasa ruchu


Automatyczne wyłączanie

W wymienionych poniżej okolicznościach system wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) są automatycznie wyłączane, włącza się ostrzeżenie systemu wspomagającego utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i systemu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) (pomarańczowe) i wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy.

Gdy system wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) stają się aktywne, działanie systemu jest przywracane automatycznie.

(Automatyczne wyłączanie ostrzeżeń)

W przypadku wykonania poniższych czynności system wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) określają, że kierowca zamierza dokonać zmiany pasa ruchu i działanie systemu jest automatycznie wyłączane. System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) ponownie stają się aktywne po wykonaniu poniższych czynności.

System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS)

System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) ostrzegają kierowcę, że jego samochód może zb ...

Wyłączanie systemu

Gdy system wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) są wyłączone, naciśnij wyłącznik systemu w ...

Zobacz tez:

Przednia poduszka powietrzna kierowcy i pasażera (opcja)
Samochód HYUNDAI wyposażony jest w dodatkowy system bezpieczeństwa (SRS) w postaci układu poduszek powietrznych oraz ramieniowo-biodrowych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach. Na wyposażenie samochodu w ten układ wskazują litery "A ...

Zasady obsługi systemu audio
OSTRZEŻENIE Zawsze reguluj system audio podczas postoju: Nie używaj przycisków sterowania systemem audio podczas jazdy. Korzystanie z przycisków podczas jazdy zagraża bezpieczeństwu, ponieważ może odwrócić Twoją uwagę od sytuacji na drodze i spowodować ...

Categorie