Mazda 6: System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS)

Mazda 6 –> Podczas jazdy –> i-ACTIVSENSE –> System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS)

System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) ostrzegają kierowcę, że jego samochód może zbaczać z danego pasa ruchu i sterują układem kierowniczym, aby pomóc kierowcy utrzymać pozycję w obrębie linii pasa ruchu.

Kamera FSC wykrywa białe linie (żółte linie) aktualnego pasa ruchu, po jakim porusza się samochód i jeśli system określi, że samochód może wykroczyć poza ten pas, steruje elektrycznym wspomaganiem układu kierowniczego, aby pomóc kierowcy we właściwym manewrowaniu kierownicą. System ten ostrzega również kierowcę sygnałem ostrzegającym o wykraczaniu poza pas ruchu, spowodowaniem drgań koła kierownicy oraz wskazaniem ostrzeżenia na wyświetlaczu.

Patrz rozdział "Kamera monitorująca przestrzeń przed samochodem (Kamera FSC)" na.

Sterowanie kołem kierownicy przez system wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) można ustawić na dwa różne tryby działania: tryb "Późny" i tryb "Wczesny".

W przypadku trybu "Późnego" system pomaga kierowcy w sterowaniu kierownicą, jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że samochód może zboczyć z danego pasa ruchu.

W przypadku trybu "Wczesnego" system stale pomaga kierowcy w sterowaniu kierownicą w taki sposób, aby samochód był cały czas blisko środka danego pasa ruchu.

Czas w przypadku trybu "Późnego" i trybu "Wczesnego" (czyli szybkość, z jaką reaguje wspomaganie kierownicy), można zmienić w ustawieniach.

Patrz rozdział "Możliwości personalizacji" na.

Charakterystyka systemu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) jest różna w zależności od tego, czy samochód jest wyposażony w wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA), czy nie. Jeśli Twój samochód nie jest wyposażony w system wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA), zapoznaj się z rozdziałem dotyczącym systemu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) na.

System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS)


OSTRZEŻENIE Nie polegaj całkowicie na systemie wspomagającym utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i systemie ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS):
 •  System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) nie są systemami jazdy automatycznej: Ponadto systemy te nie są przeznaczone do kompensowania braku ostrożności ze strony kierowcy, więc nadmierne poleganie na ich działaniu może doprowadzić do wypadku.
 •  Zdolność do wykrywania obiektów przez system wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) jest ograniczona. Zawsze utrzymuj kierunek jazdy używając kierownicy i ostrożnie prowadząc samochód.

Nie korzystaj z systemu wspomagającego utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i systemu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) w następujących okolicznościach: W zależności od aktualnych warunków drogowych system może nie działać poprawnie, co może doprowadzić do wypadku.

 •  Jazda po drogach o ostrych zakrętach.
 •  Jazda w trudnych warunkach pogodowych (deszcz, mgła i śnieg).
 •  Jazda po drogach śliskich, na przykład pokrytych lodem lub śniegiem.
 •  Drogi mocno zatłoczone i niezachowywanie wystarczającej odległości między pojazdami.
 • Drogi bez białych (żółtych) linii wyznaczających pas ruchu.
 •  Drogi zwężone wskutek robót drogowych lub zamknięcia jednego z pasów.
 •  Samochód porusza się po pasie tymczasowym lub odcinku drogi z pasem ruchu zamkniętym wskutek robót drogowych, na którym może występować kilka linii białych (żółtych) lub linie mogą być przerwane.
 •  Ciśnienie w oponach nie jest wyregulowane do wartości wyszczególnionych na etykiecie.
 •  Zastosowano opony o innych rozmiarze niż w specyfikacji, np. oponę na zapasowym kole dojazdowym.

 

PRZESTROGA Dla zapewnienia prawidłowego działania systemu wspomagającego utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i systemu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) przestrzegaj poniższych środków ostrożności.
 •  Nie dokonuj modyfikacji zawieszenia.
 •  Zawsze stosuj koła o podanym w specyfikacji typie i rozmiarze, zarówno na osi przedniej jak i na osi tylnej samochodu. Jeśli chodzi o wymianę opon, skonsultuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy

 

UWAGA
 •  W momencie uruchomienia dźwigni kierunkowskazu w celu dokonania zmiany pasa ruchu działanie systemu wspomagającego utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i systemu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) jest automatycznie anulowane. System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) są włączane ponownie, gdy tylko dźwignia kierunkowskazu powróci na swoje miejsce i system wykryje białe (żółte) linie wyznaczające pas ruchu, o ile samochód porusza się w normalny sposób w obrębie danego pasa.
 •  W przypadku nagłego ruszenia kierownicą, naciśnięcia na pedał przyspieszenia lub na pedał hamulca, w wyniku czego samochód zacznie zbliżać się do białej (żółtej) linii, system wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) rozpoznają, że kierowca dokonuje zmiany pasa ruchu i ich działanie jest tymczasowo anulowane. System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) są włączane ponownie, gdy tylko system wykryje białe (żółte) linie wyznaczające pas ruchu, o ile samochód porusza się w normalny sposób w obrębie danego pasa.
 •  Jeśli samochód zbacza z danego pasa ruchu kilkukrotnie w krótkim odstępie czasu, system wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) mogą nie działać.
 •  Jeśli białe (żółte) linie nie zostaną wykryte, system wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) nie będą działać.
 •  W poniższych okolicznościach system wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) mogą nie być w stanie wykryć prawidłowo białych (żółtych) linii wyznaczających pas ruchu i mogą nie działać prawidłowo.
 •  Jeśli na desce rozdzielczej znajduje się przedmiot odbijający się w szybie przedniej i dostrzegany przez kamerę.
 •  W bagażniku lub na siedzeniu tylnym umieszczono ciężki bagaż i samochód jest przechylony.
 •  Ciśnienie w oponach nie jest wyregulowane do wartości wyszczególnionych na etykiecie.
 •  Założone są opony inne niż standardowe.
 •  Kiedy samochód porusza się po zjazdach i wyjazdach z bramek poboru opłat lub parkingów przy autostradzie.
 •  Białe (żółte) linie wyznaczające pas ruchu są słabo widoczne z powodu zabrudzenia lub wyblakłej farby (ubytków farby).
 • Pojazd poprzedzający Twój samochód jedzie blisko białej (żółtej) linii i jest ona przez to mniej widoczna.
 •  Biała (żółta) linia jest mniej widoczna z powodu złej pogody (deszcz, mgła lub śnieg).
 •  Samochód porusza się po pasie tymczasowym lub odcinku drogi z pasem ruchu zamkniętym wskutek robót drogowych, na którym może występować kilka linii białych (żółtych) lub linie mogą być przerwane.
 •  Na drodze widoczna jest linia wprowadzająca system w błąd, na przykład linia tymczasowa z powodu zmiany organizacji ruchu, cień, utrzymujący się śnieg lub wypełnione wodą wyżłobienia.
 •  Natężenie światła nagle się zmienia, na przykład podczas wjeżdżania lub wyjeżdżania z tunelu.
 •  Oświetlenie ze świateł przednich jest osłabione z powodu zabrudzeń lub zakłóceń układu optycznego.
 •  Szyba przednia jest brudna lub zaparowana.
 •  Szyba przednia, kamera jest zaparowana (lub są na niej krople wody).
 •  Na powierzchni drogi odbijają się tylne światła poprzedzającego pojazdu.
 •  Nawierzchnia drogi jest mokra i świeci się po deszczu lub są na niej kałuże.
 •  Na drogę pada cień z ustawionej równolegle do białej (żółtej) linii barierki.
 •  Szerokość pasa jezdnego jest mała (mniej niż około 2,5 m) lub duża (więcej niż około 4,5 m)
 •  Jazda po drogach o ostrych zakrętach.
 •  Droga jest nadmiernie wyboista.
 •  Samochód został potrząśnięty po przejechaniu przez próg zwalniający.
 •  Istnieją dwie lub więcej białe (żółte) linie pasa.
 •  Na drodze w pobliżu skrzyżowań namalowane są różne znaki poziome o różnych kształtach.

Funkcja tempomatu

W przypadku działania tej funkcji kontrola prędkości jest nieaktywna i działa tylko tempomat. Można ustawić prędkość samochodu wyższą niż około 25 km/h. Korzy ...

Obsługa systemu

Upewnij się, czy lampka sygnalizacyjna wyłączenia systemu wspomagającego utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i systemu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (L ...

Zobacz tez:

Rozprowadzanie powietrza
1. Dysze odmrażania lub osuszania przedniej szyby. 2. Dysze odmrażania lub osuszania bocznych szyb przednich. 3. Nawiewy boczne zamykane i ustawiane. 4. Nawiewy środkowe zamykane i ustawiane. 5. Wyloty powietrza na nogi pasażerów z przodu. 6. Nawiewy ...

W drzwiach kierowcy
Przyciski sterowania szybami. Przyciski sterowania tylnymi szybami Przyciski sterowania przednimi szybami Wszystkimi szybami można sterować za pomocą panelu przycisków na drzwiach kierowcy. Szyby w przednich drzwiach można opuszczać i podnosić na dwa sposoby: Ręcznie Lekk ...

Categorie