Opel Insignia: Koło zapasowe

Opel Insignia –> Pielęgnacja samochodu –> Koła i opony –> Koło zapasowe

W zależności od wersji zamiast w koło zapasowe samochyd może być wyposażony w zestaw do naprawy opon.

W przypadku montowania koła zapasowego innego od pozostałych kył, koło takie może być klasyfikowane jako dojazdowe koło zapasowe i objęte odpowiednimi ograniczeniami prędkości, nawet jeśli nie są one podane na żadnej naklejce. Aby sprawdzić ograniczenie prędkości dla koła, należy zwrycić się o pomoc do warsztatu.

Obręcz koła zapasowego jest wykonana ze stali.

Przestroga Korzystanie z koła zapasowego, ktyre jest mniejsze od pozostałych kył, lub wraz z kołami wyposażonymi w opony zimowe, niekorzystnie wpływa na właściwości jezdne samochodu.

Po naprawieniu opony należy niezwłocznie zamontować koło standardowe.

Koło zapasowe


Koło zapasowe znajduje się w przestrzeni bagażowej pod osłoną podłogową.

W celu wyjęcia:

  1.  Otworzyć osłonę podłogową.
  2.  Koło zapasowe jest unieruchomione za pomocą nakrętki motylkowej. Odkręcić nakrętkę skrzydełkową w lewo i wyjąć koło zapasowe.

    Pod kołem zapasowym znajduje się skrzynka z narzędziami samochodowymi.

  3.  Jeśli po wymianie koła we wnęce na koło zapasowe nie zostanie umieszczone żadne koło, należy zabezpieczyć skrzynkę z narzędziami, zakręcając nakrętkę skrzydełkową i zamykając osłonę podłogową.

Umieszczanie zmienionego pełnowymiarowego koła we wnęce na koło zapasowe

Wnęka na koło zapasowe nie została zaprojektowana z myślą o wszystkich dozwolonych rozmiarach opon. Jeżeli zachodzi konieczność umieszczenia we wnęce koła szerszego niż koło zapasowe, śrubę gwintowaną służącą do zamocowania koła trzeba zastąpić śrubą przedłużającą znajdującą się w skrzynce z narzędziami. Aby wymienić śrubę:

Umieszczanie zmienionego pełnowymiarowego koła we wnęce na koło zapasowe


Umieszczanie zmienionego pełnowymiarowego koła we wnęce na koło zapasowe


Na wystającym kole można umieścić osłonę podłogową.

Aby po wymianie uszkodzonego koła zamocować we wnęce koło zapasowe, należy ponownie użyć krytkiego sworznia gwintowanego.

Wymienić śrubę w ten sam sposyb.

Ostrzeżenie Przechowywanie nieodpowiednio zabezpieczonego podnośnika, koła samochodowego lub innego wyposażenia w przestrzeni bagażowej może być przyczyną obrażeń ciała. W trakcie gwałtownego hamowania lub kolizji niezabezpieczone przedmioty mogą uderzyć pasażera.

Koło zapasowe, podnośnik i narzędzia należy zawsze przechowywać w miejscach na nie przeznaczonych i mocno je zamocować.

Dojazdowe koło zapasowe

Przestroga Korzystanie z koła zapasowego, ktyre jest mniejsze od pozostałych kył, lub wraz z kołami wyposażonymi w opony zimowe, niekorzystnie wpływa na właściwości jezdne samochodu.

Po naprawieniu opony należy niezwłocznie zamontować koło standardowe.

Założyć można tylko jedno dojazdowe koło zapasowe. Nie przekraczać prędkości 80 km/h.

Przed dojechaniem do zakrętu należy zwolnić. Dojazdowe koło zapasowe należy jak najszybciej zastąpić kołem standardowym.

Jeżeli podczas holowania innego pojazdu w pojeździe holującym dojdzie do przebicia jednej z tylnych opon, to tymczasowe koło dojazdowe należy założyć z przodu, natomiast z tyłu trzeba zamontować koło z oponą pełnowymiarową.

Łańcuchy na koła.

Opony o bieżniku kierunkowym

Opony o bieżniku kierunkowym należy zakładać w taki sposyb, aby kierunek ich toczenia był zgodny z kierunkiem wskazywanym przez symbol (np. strzałkę) znajdujący się na boku opony.

W przypadku opon założonych niezgodnie ze wskazanym kierunkiem toczenia należy zastosować się do następujących wytycznych:

Zmiana koła

W zależności od wersji zamiast w koło zapasowe samochyd może być wyposażony w zestaw do naprawy opon. Przed przystąpieniem do zmiany ko ...

Uruchamianie silnika przy użyciu przewodyw rozruchowych

Nie uruchamiać silnika przy użyciu urządzeń do rozruchu awaryjnego. W razie rozładowania akumulatora pojazdu silnik można uruchomić za pomo ...

Zobacz tez:

Obciążenie pionowe na urządzeniu sprzęgającym
Obciążenie pionowe na urządzeniu sprzęgającym jest ważnym parametrem, który należy zmierzyć, ponieważ ma wpływ na całkowitą masę pojazdu. Masa ta obejmuje masę własną samochodu, ładunek i osoby jad&# ...

Łańcuchy na koła
Sprawdź lokalne przepisy przed użyciem łańcuchów na koła PRZESTROGA  Łańcuchy mogą mieć wpływ na zachowanie się pojazdu na drodze.  Nie przekraczaj prędkości 50 km/h ani prędkości zalecanej przez producenta łańcuchów, zależnie od tego, k ...

Categorie