Mazda 6: Funkcja tempomatu

Mazda 6 –> Podczas jazdy –> i-ACTIVSENSE –> Aktywny tempomat (MRCC) –> Funkcja tempomatu

W przypadku działania tej funkcji kontrola prędkości jest nieaktywna i działa tylko tempomat.

Można ustawić prędkość samochodu wyższą niż około 25 km/h.

Korzystaj z funkcji tempomatu na drogach ekspresowych i autostradach, na których nie jest wymagane częste przyspieszanie i zwalnianie.

OSTRZEŻENIE Nie używaj funkcji tempomatu w następujących sytuacjach: W przeciwnym razie można doprowadzić do wypadku.
 •  Drogi o ostrych zakrętach i o dużym natężeniu ruchu i niewystarczającej przestrzeni pomiędzy pojazdami. (Jazda w tego typu warunkach, korzystając z funkcji tempomatu, nie jest możliwa)
 •  Strome zjazdy ze wzniesienia (Ustawiona prędkość może zostać przekroczona, ponieważ nie można zastosować wystarczającego hamowania silnikiem)
 •  Drogi o śliskiej nawierzchni, na przykład pokryte lodem lub śniegiem (Opony mogą wpaść w poślizg powodując, że utracisz kontrolę nad pojazdem)

Zawsze ostrożnie prowadź samochód: Ostrzeżenia i sterowanie hamulcem nie będą działać po anulowaniu funkcji kontroli prędkości i system zostanie przełączony na tylko funkcję tempomatu. Wciśnij pedał hamulca, aby zwolnić stosownie do warunków otoczenia, zachowując bezpieczną odległość od poprzedzającego pojazdu i zawsze ostrożnie prowadząc samochód.

Przełączanie na funkcję tempomatu

W przypadku naciśnięcia przycisku MODE, gdy włączony jest aktywny tempomat (MRCC), system ten przełącza się na funkcję tempomatu.

Gdy system przełącza się na funkcję tempomatu, wskaźnik oraz wyświetlacz wielofunkcyjny powiadamiają o tym kierowcę w następujący sposób:

OSTRZEŻENIE Zawsze wyłączaj funkcję tempomatu, kiedy jej nie używasz: Pozostawienie funkcji tempomatu włączonej, gdy nie jest ona używana, zagraża bezpieczeństwu, ponieważ może się ona niespodziewanie uruchomić, skutkując wypadkiem.

Jak ustawić prędkość

Należy ustawić w systemie żądaną prędkość za pomocą pedału przyspieszenia.

W momencie naciśnięcia na przycisk SET + lub SET - włącza się wskazanie ustawienia tempomatu (zielone) i rozpoczyna się kontrola prędkości.

UWAGA
 •  System ten może nie być w stanie stale utrzymywać ustawionej prędkości w zależności od warunków jazdy, na przykład podczas jazdy po stromym wzniesieniu, w górę lub w dół.
 •  Prędkość będzie zwiększana w przypadku naciśnięcia przycisku SET + i przytrzymywania go.

  Prędkość będzie zmniejszana w przypadku naciśnięcia przycisku SET - i przytrzymywania go.

Jak zwiększyć ustawioną prędkość

Ustawioną prędkość można zwiększyć w następujący sposób:

Zwiększanie prędkości za pomocą przycisku SET +

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET , a następnie zwolnij ten przycisk w momencie osiągnięcia żądanej prędkości.

Ustawioną prędkość można regulować stopniowo (co 1 km/h), naciskając i od razu zwalniając przycisk. Na przykład, jeśli przycisk zostanie naciśnięty 4 razy, ustawiona prędkość wzrośnie o około 4 km/h.

Zwiększanie prędkości przy użyciu pedału przyspieszenia

Naciśnij pedał przyspieszenia oraz wciśnij przycisk SET + lub SET - i puść przy żądanej prędkości.

Jeśli przycisk nie zostanie użyty, system powróci do ustawionej prędkości, gdy tylko zdejmiesz nogę z pedału przyspieszenia.

Jak zmniejszyć ustawioną prędkość

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET -, a następnie zwolnij ten przycisk w momencie osiągnięcia żądanej prędkości.

Ustawioną prędkość można regulować stopniowo (co 1 km/h), naciskając i od razu zwalniając przycisk. Na przykład, jeśli przycisk zostanie naciśnięty 4 razy, ustawiona prędkość zostanie zmniejszona o około 4 km/h.

Wyłączanie funkcji

Wyłączanie za pomocą przycisku OFF/CAN

Funkcja tempomatu jest wyłączana w przypadku naciśnięcia jeden raz przycisku OFF/CAN.

Wyłączanie za pomocą przycisku MODE

W przypadku naciśnięcia przycisku MODE funkcja tempomatu jest wyłączana i uaktywniana do działania jest funkcja kontroli prędkości.

Funkcja tempomatu jest wyłączana automatycznie w następujących okolicznościach. Jeżeli przycisk RES zostanie naciśnięty, gdy prędkość samochodu wynosi 25 km/h lub więcej, system powraca do początkowo ustawionej prędkości.

(Manualna skrzynia biegów)

(Automatyczna skrzynia biegów)

UWAGA
 •  Jeśli prędkość samochodu spadnie o około 15 km/h lub więcej w stosunku do ustawionej prędkości, funkcja tempomatu może zostać wyłączona.
 •  Gdy prędkość samochodu wynosi mniej niż 21 km/h, funkcja tempomatu zostaje wyłączona.

  W takiej sytuacji prędkość samochodu nie powróci do prędkości ustawionej początkowo, nawet jeśli samochód przyspieszy do 25 km/h lub prędkości wyższej i zostanie naciśnięty przycisk RES. Uruchom wtedy ponownie fukcję tempomatu.

Wyświetlacz żądania zmiany biegu na wyższy/niższy (Manualna skrzynia biegów)

W trakcie działania aktywnego tempomatu (MRCC) na wyświetlaczu Head-up lub na wyświetlaczu wielofunkcyjnym może pojawiać się żądanie zmiany biegu na wyższy lub niższy ...

System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS)

System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) ostrzegają kierowcę, że jego samochód może zb ...

Zobacz tez:

Parkowanie
Nie parkować samochodu na nawierzchni pokrytej materiałem łatwopalnym. Wysoka temperatura układu wydechowego może spowodować zapłon.  Zawsze zaciągać hamulec postojowy. Pociągnąć przełącznik elektrycznego h ...

Zapalniczka (opcja)
Aby zapalniczka działała, kluczyk zapłonu musi być w położeniu ACC lub ON. Aby użyć zapalniczki: 1. Otworzyć pokrywę, naciskając przycisk. 2. Nacisnąć zapalniczkę w gnieździe. Po rozżarzeniu zapalniczka wy ...

Categorie