Mazda 6: Funkcja tempomatu

Mazda 6 –> Podczas jazdy –> i-ACTIVSENSE –> Aktywny tempomat (MRCC) –> Funkcja tempomatu

W przypadku działania tej funkcji kontrola prędkości jest nieaktywna i działa tylko tempomat.

Można ustawić prędkość samochodu wyższą niż około 25 km/h.

Korzystaj z funkcji tempomatu na drogach ekspresowych i autostradach, na których nie jest wymagane częste przyspieszanie i zwalnianie.

OSTRZEŻENIE Nie używaj funkcji tempomatu w następujących sytuacjach: W przeciwnym razie można doprowadzić do wypadku.
 •  Drogi o ostrych zakrętach i o dużym natężeniu ruchu i niewystarczającej przestrzeni pomiędzy pojazdami. (Jazda w tego typu warunkach, korzystając z funkcji tempomatu, nie jest możliwa)
 •  Strome zjazdy ze wzniesienia (Ustawiona prędkość może zostać przekroczona, ponieważ nie można zastosować wystarczającego hamowania silnikiem)
 •  Drogi o śliskiej nawierzchni, na przykład pokryte lodem lub śniegiem (Opony mogą wpaść w poślizg powodując, że utracisz kontrolę nad pojazdem)

Zawsze ostrożnie prowadź samochód: Ostrzeżenia i sterowanie hamulcem nie będą działać po anulowaniu funkcji kontroli prędkości i system zostanie przełączony na tylko funkcję tempomatu. Wciśnij pedał hamulca, aby zwolnić stosownie do warunków otoczenia, zachowując bezpieczną odległość od poprzedzającego pojazdu i zawsze ostrożnie prowadząc samochód.

Przełączanie na funkcję tempomatu

W przypadku naciśnięcia przycisku MODE, gdy włączony jest aktywny tempomat (MRCC), system ten przełącza się na funkcję tempomatu.

Gdy system przełącza się na funkcję tempomatu, wskaźnik oraz wyświetlacz wielofunkcyjny powiadamiają o tym kierowcę w następujący sposób:

OSTRZEŻENIE Zawsze wyłączaj funkcję tempomatu, kiedy jej nie używasz: Pozostawienie funkcji tempomatu włączonej, gdy nie jest ona używana, zagraża bezpieczeństwu, ponieważ może się ona niespodziewanie uruchomić, skutkując wypadkiem.

Jak ustawić prędkość

Należy ustawić w systemie żądaną prędkość za pomocą pedału przyspieszenia.

W momencie naciśnięcia na przycisk SET + lub SET - włącza się wskazanie ustawienia tempomatu (zielone) i rozpoczyna się kontrola prędkości.

UWAGA
 •  System ten może nie być w stanie stale utrzymywać ustawionej prędkości w zależności od warunków jazdy, na przykład podczas jazdy po stromym wzniesieniu, w górę lub w dół.
 •  Prędkość będzie zwiększana w przypadku naciśnięcia przycisku SET + i przytrzymywania go.

  Prędkość będzie zmniejszana w przypadku naciśnięcia przycisku SET - i przytrzymywania go.

Jak zwiększyć ustawioną prędkość

Ustawioną prędkość można zwiększyć w następujący sposób:

Zwiększanie prędkości za pomocą przycisku SET +

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET , a następnie zwolnij ten przycisk w momencie osiągnięcia żądanej prędkości.

Ustawioną prędkość można regulować stopniowo (co 1 km/h), naciskając i od razu zwalniając przycisk. Na przykład, jeśli przycisk zostanie naciśnięty 4 razy, ustawiona prędkość wzrośnie o około 4 km/h.

Zwiększanie prędkości przy użyciu pedału przyspieszenia

Naciśnij pedał przyspieszenia oraz wciśnij przycisk SET + lub SET - i puść przy żądanej prędkości.

Jeśli przycisk nie zostanie użyty, system powróci do ustawionej prędkości, gdy tylko zdejmiesz nogę z pedału przyspieszenia.

Jak zmniejszyć ustawioną prędkość

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET -, a następnie zwolnij ten przycisk w momencie osiągnięcia żądanej prędkości.

Ustawioną prędkość można regulować stopniowo (co 1 km/h), naciskając i od razu zwalniając przycisk. Na przykład, jeśli przycisk zostanie naciśnięty 4 razy, ustawiona prędkość zostanie zmniejszona o około 4 km/h.

Wyłączanie funkcji

Wyłączanie za pomocą przycisku OFF/CAN

Funkcja tempomatu jest wyłączana w przypadku naciśnięcia jeden raz przycisku OFF/CAN.

Wyłączanie za pomocą przycisku MODE

W przypadku naciśnięcia przycisku MODE funkcja tempomatu jest wyłączana i uaktywniana do działania jest funkcja kontroli prędkości.

Funkcja tempomatu jest wyłączana automatycznie w następujących okolicznościach. Jeżeli przycisk RES zostanie naciśnięty, gdy prędkość samochodu wynosi 25 km/h lub więcej, system powraca do początkowo ustawionej prędkości.

(Manualna skrzynia biegów)

(Automatyczna skrzynia biegów)

UWAGA
 •  Jeśli prędkość samochodu spadnie o około 15 km/h lub więcej w stosunku do ustawionej prędkości, funkcja tempomatu może zostać wyłączona.
 •  Gdy prędkość samochodu wynosi mniej niż 21 km/h, funkcja tempomatu zostaje wyłączona.

  W takiej sytuacji prędkość samochodu nie powróci do prędkości ustawionej początkowo, nawet jeśli samochód przyspieszy do 25 km/h lub prędkości wyższej i zostanie naciśnięty przycisk RES. Uruchom wtedy ponownie fukcję tempomatu.

Wyświetlacz żądania zmiany biegu na wyższy/niższy (Manualna skrzynia biegów)

W trakcie działania aktywnego tempomatu (MRCC) na wyświetlaczu Head-up lub na wyświetlaczu wielofunkcyjnym może pojawiać się żądanie zmiany biegu na wyższy lub niższy ...

System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS)

System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) ostrzegają kierowcę, że jego samochód może zb ...

Zobacz tez:

Obsługa radia (Typ A)
Włączanie radia Aby włączyć radio, naciśnij przycisk wyboru pasma ( ). Wybór pasma Następne naciśnięcie przycisku wyboru pasma ( ) powoduje przełączanie pasm w następującej kolejności: FM1→FM2→AM. Wybrany tryb zostanie wyświetlony. UWAGA Jeśli emitowany s ...

Koła z oponami letnimi i zimowymi
Strzałka pokazuje kierunek obracania się opony. Przed wymianą opon zimowych na letnie lub odwrotnie (patrz strona 224) należy je odpowiednio oznakować, aby wiadomo było, po której stronie samochodu były zamocowane (np. L = lewe, R = prawe). Opony z bieżnikiem kierunkowym muszą ob ...

Categorie