Mazda 6: Aktywny tempomat (MRCC)

Mazda 6 –> Podczas jazdy –> i-ACTIVSENSE –> Aktywny tempomat (MRCC)

Zadaniem aktywnego tempomatu (MRCC) jest stałe kontrolowanie prędkości pojazdu*1 przy użyciu czujnika radarowego (przedniego) wykorzystywanego do wykrywania odległości od poprzedzającego pojazdu, tak aby kierowca nie musiał stale korzystać z pedałów przyspieszenia i hamulca.

*1 Kontrola prędkości: Kontrola odległości od pojazdu poprzedzającego, rozpoznawanego przez aktywny tempomat (MRCC).

Ponadto, jeśli Twój samochód zaczyna zbliżać się do pojazdu poprzedzającego, ponieważ - przykładowo - pojazd ten nagle zahamował, wówczas emitowany jest sygnał ostrzegawczy i jednocześnie na wyświetlaczu pojawia się ostrzeżenie powiadamiające użytkownika o konieczności zachowania dostatecznej odległości pomiędzy samochodami.

Możliwe zakresy ustawienia prędkości są następujące:

Korzystaj z aktywnego tempomatu (MRCC) na drogach ekspresowych i autostradach, na których nie jest wymagane częste przyspieszanie i zwalnianie.

OSTRZEŻENIE Nie polegaj całkowicie na działaniu aktywnego tempomatu (MRCC) i zawsze prowadź ostrożnie samochód: Aktywny tempomat (MRCC) zaprojektowano dla zmniejszenia wysiłku kierowcy, niemniej jednak mimo iż zachowuje on stałą prędkość samochodu lub, mówiąc ściślej, zachowuje stałą odległość pomiędzy Twoim samochodem, a pojazdem wykrytym przed nim zgodnie z prędkością samochodu, system ten ma pewne ograniczenia, jeśli chodzi o wykrywanie pojazdu poprzedzającego, w zależności od jego typu i stanu, od warunków pogodowych i warunków ruchu drogowego.

Ponadto system ten może nie być w stanie wystarczająco zahamować w celu uniknięcia uderzenia pojazdu poprzedzającego, jeśli tamten nagle zahamuje lub inny pojazd znajdzie się na pasie ruchu, co może doprowadzić do wypadku.

Sprawdzaj zawsze, czy otoczenie jest bezpieczne i naciskaj pedał hamulca lub pedał przyspieszenia, tak aby zachować bezpieczniejszą odległość od pojazdów nadjeżdżających lub poprzedzających Twój samochód.

Nie korzystaj z aktywnego tempomatu (MRCC) w następujących miejscach.

W przeciwnym razie można doprowadzić do wypadku:

 •  Drogi o ostrych zakrętach i o dużym natężeniu ruchu i niewystarczającej przestrzeni pomiędzy pojazdami. Drogi, na których często się przyspiesza i zwalnia (Jazda w tego typu warunkach z użyciem aktywnego tempomatu (MRCC) jest niemożliwa).
 •  Podczas wjeżdżania (i zjeżdżania) na węzły drogowe, punkty serwisowe i postojowe na autostradach (Jeśli zjeżdżasz z autostrady, gdy system jest włączony, pojazd poprzedzający nie będzie już dłużej śledzony i Twój samochód może przyspieszyć do ustawionej prędkości).
 •  Drogi o śliskiej nawierzchni, na przykład pokryte lodem lub śniegiem (Opony mogą wpaść w poślizg powodując, że utracisz kontrolę nad pojazdem).
 •  Długie zjazdy ze wzniesienia (aby zachować odległość między pojazdami, system automatycznie i stale używa hamulców, co może spowodować utratę siły hamowania).

Ze względów bezpieczeństwa, gdy nie ma potrzeby korzystania z aktywnego tempomatu (MRCC), wyłącz go.

 

PRZESTROGA Jeśli samochód jest holowany lub holuje przyczepę (inny pojazd), wyłącz aktywny tempomat (MRCC), aby uniknąć jego nieprawidłowego działania.

 

UWAGA
 •  Aktywny tempomat (MRCC) działa, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki.
 •  Prędkość samochodu jest następująca:
 • (Modele europejskie) Około 30 km/h do 200 km/h
 •  (Modele spoza Europy) Około 30 km/h do 145 km/h
 •  Aktywny tempomat (MRCC) jest włączony.
 •  Hamulec postojowy nie jest włączony.
 • System SBS nie jest uszkodzony.
 •  System dynamicznej stabilizacji toru jazdy (DSC) działa poprawnie.
 •  Wszystkie drzwi są zamknięte.
 •  Zapięty jest pas bezpieczeństwa kierowcy.

  (Manualna skrzynia biegów)

 •  Dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji innej niż bieg wsteczny (R) lub pozycja neutralna (N).
 •  Pedał sprzęgła nie jest naciśnięty.

  (Automatyczna skrzynia biegów)

 •  Dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu D lub M (tryb manualny).
 • W poniższych przypadkach ostrzeżenia mogą się nie uaktywnić, nawet jeśli Twój samochód zaczyna zbliżać się do pojazdu poprzedzającego go.
 •  Jedziesz z tą samą prędkością co pojazd z przodu.
 •  Aktywny tempomat (MRCC) dopiero co został ustawiony.
 •  Wcisnąłeś pedał przyspieszenia lub właśnie zdjąłeś nogę z pedału przyspieszenia.
 •  Inny pojazd przecina pas ruchu.
 •  Jako obiekty fizyczne nie są wykrywane poniższe elementy:
 •  Samochody zbliżające się z przeciwległego kierunku.
 •  Piesi
 •  Obiekty stacjonarne (zatrzymane samochody, przeszkody)
 •  Jeśli pojazd z przodu jedzie z niezwykle niską prędkością, system może nie wykryć go prawidłowo.
 •  Jeśli planujesz podróż z prędkością kontrolowaną, nie ustawiaj systemu jadąc za pojazdami dwukołowymi, takimi jak motocykle czy rowery.
 •  Nie korzystaj z aktywnego tempomatu (MRCC) w warunkach, w których często uaktywniane są ostrzeżenia dotyczące bliskiej odległości.
 •  Podczas jazdy z kontrolowaną prędkością system przyspiesza i zwalnia Twoim samochodem zależnie od prędkości pojazdu jadącego przed nim. Niemniej jednak, jeśli istnieje potrzeba przyspieszenia w celu zmiany pasa ruchu, lub jeśli pojazd poprzedzający nagle hamuje, powodując, że Twój samochód nagle zbliża się do niego, w zależności od okoliczności przyspiesz lub zwolnij używając pedału przyspieszenia i hamulca.
 •  Gdy aktywny tempomat (MRCC) znajduje się w użyciu, nie wyłącza się nawet po poruszeniu dźwignią wyboru biegów (automatyczna skrzynia biegów)/dźwignią zmiany biegów (manualna skrzynia biegów) i w sytuacji gdy nie nastąpi zamierzone hamowanie silnikiem. W razie konieczności zwolnienia, ustaw mniejszą prędkość samochodu lub naciśnij na pedał hamulca.
 •  Światła stop włączają się w momencie zadziałania automatycznego hamowania aktywnego tempomatu (MRCC), niemniej jednak mogą one nie włączyć się, gdy pojazd zjeżdża ze wzniesienia z ustawioną prędkością lub podczas podróży ze stałą prędkością i jazdy za pojazdem poprzedzającym.
 • Lampka ostrzegawcza aktywnego tempomatu (MRCC) (pomarańczowa) świeci się, gdy system działa nieprawidłowo.
 • atrz rozdział "Ostrzeżenie/Lampki ostrzegawcze" na.

  - Działanie kontroli prędkości może być anulowane i system ten może zostać przełączony na tylko tempomat. Patrz rozdział "Funkcja tempomatu" na.

System monitorowania ruchu poprzecznego przy cofaniu (RCTA)

System monitorujący ruch poprzeczny przy cofaniu (RCTA) pomaga kierowcy w sprawdzaniu obszaru za samochodem po obu jego stronach podczas cofania i ostrzega go o obecności poj ...

Wskazania wyświetlacza aktywnego tempomatu (MRCC)

Stan ustawienia i warunki działania aktywnego tempomatu (MRCC) są prezentowane na wyświetlaczu wielofunkcyjnym lub na wyświetlaczu Head-up. Ostrzeżenie o bliskiej odle ...

Zobacz tez:

Bioetanol E85
Nie modyfikować układu paliwowego ani jego elementów, ani też nie wymieniać elementów na takie, które nie zostały przystosowane do pracy z bioetanolem. OSTRZEŻENIE W tym samochodzie nie wolno stosować metanolu. Na etykiecie po wewnętrznej stronie pokrywy wlewu paliwa w ...

Redukcja biegów
Gdy wystąpi konieczność zmniejszenia prędkości w ruchu ulicznym lub na podjeździe, należy zredukować bieg przed wystąpieniem przeciążenia silnika. Redukcja biegów zmniejsza ryzyko zgaśnięcia silnika i pozwala na uzyskanie ...

Categorie