Mazda 6: Wskazania wyświetlacza aktywnego tempomatu (MRCC)

Mazda 6 –> Podczas jazdy –> i-ACTIVSENSE –> Aktywny tempomat (MRCC) –> Wskazania wyświetlacza aktywnego tempomatu (MRCC)

Stan ustawienia i warunki działania aktywnego tempomatu (MRCC) są prezentowane na wyświetlaczu wielofunkcyjnym lub na wyświetlaczu Head-up.

Wskazania wyświetlacza aktywnego tempomatu (MRCC)


Ostrzeżenie o bliskiej odległości

Jeśli Twój samochód nagle zbliża się do pojazdu poprzedzającego, ponieważ tamten nagle zahamował, a Ty podróżujesz z kontrolowaną przez tempomat prędkością, wówczas uaktywniany jest sygnał ostrzegawczy, a na wyświetlaczu pojawia się ostrzeżenie. Sprawdzaj zawsze, czy otoczenie jest bezpieczne i naciskaj na pedał hamulca, zachowując bezpieczną odległość od pojazdu z przodu. Ponadto zawsze zachowuj bezpieczną odległość od pojazdu za Twoim samochodem.

Ostrzeżenie o bliskiej odległości


Ustawianie systemu

Ustawianie systemu


Po naciśnięciu przycisku MODE główne wskazanie aktywnego tempomatu (MRCC) (białe) włącza się i można ustawić prędkość samochodu oraz odległość między pojazdami w trybie kontroli prędkości.

UWAGA
 •  Gdy włącznik zapłonu zostanie ustawiony jest w położenie ACC lub OFF, podczas gdy aktywny tempomat (MRCC) jest włączony, tempomat pozostanie automatycznie włączony.
 •  W przypadku naciśnięcia przycisku MODE, gdy aktywny tempomat jest włączony (MRCC), system ten przełącza się na funkcję tempomatu.

Jak ustawić prędkość

 1.  Dostosuj prędkość samochodu do żądanej korzystając z pedału przyspieszenia.
 2.  Kontrola prędkości zaczyna się po wciśnięciu przycisku SET lub SET . Wówczas wyświetlana jest ustawiona prędkość i przedstawiona za pomocą białych linii odległość między pojazdami. Jednocześnie pojawia się wskazanie ustawienia aktywnego tempomatu (MRCC) (zielone).

Jak ustawić prędkość


UWAGA
 •  Jeśli pojazd z przodu zostanie wykryty podczas podróży ze stałą prędkością, wówczas wyświetlane jest wskazanie takiego pojazdu i rozpoczyna się kontrola prędkości.

  Ponadto, jeśli pojazd z przodu nie jest już wykrywany, wskazanie takiego pojazdu znika, a system przełącza się z powrotem na tryb podróży ze stałą prędkością.

 •  Kontrola prędkości nie jest możliwa, jeśli pojazd z przodu porusza się z prędkością większą niż ustawiona. Należy ustawić w systemie żądaną prędkość za pomocą pedału przyspieszenia.
 •  (Modele europejskie) Podczas zmiany pasa ruchu i włączenia kierunkowskazu system automatycznie zwiększy prędkość pojazdu, jeśli określi, że takie przyspieszenie jest wymagane. Jedź uważając na drogę przed pojazdem, ponieważ możesz znaleźć się zbyt blisko pojazdu poprzedzającego.

Jak ustawić odległość pomiędzy pojazdami podczas podróży z kontrolowaną prędkością

Każdorazowe naciśnięcie przycisku
powoduje skrócenie ustawianej odległości. Aby ustawić większą odległość między pojazdami, należy nacisnąć przycisk . Możliwe są 4
poziomy ustawienia odległości między pojazdami: długa, średnia, krótka i bardzo krótka.

Jak ustawić odległość pomiędzy pojazdami podczas podróży z kontrolowaną prędkością


Jak ustawić odległość pomiędzy pojazdami podczas podróży z kontrolowaną prędkością


UWAGA
 •  Odległość między pojazdami różni się w zależności od prędkości samochodu, a im mniejsza jest jego prędkość, tym odległość jest krótsza.
 •  W przypadku ustawienia włącznika zapłonu w położeniu ACC lub OFF, po ponownym uruchomieniu silnika, system automatycznie ustawia odległość między pojazdami zgodnie z wcześniejszym ustawieniem.

Zmiana ustawionej prędkości pojazdu

Zmiana ustawionej prędkości pojazdu za pomocą przycisku SET

Naciśnij przycisk SET +, aby przyspieszyć.

Naciśnij przycisk SET -, aby zwolnić.

Po każdym naciśnięciu przycisku SET ustawiona prędkość pojazdu zmienia się w następujący sposób.

Zmiana ustawionej prędkości pojazdu za pomocą przycisku SET


UWAGA Na przykład, poprzez czterokrotne naciśnięcie przycisku SET ustawiona prędkość pojazdu uległa zmianie w następujący sposób: (Modele europejskie) Samochód przyspiesza lub zwalnia o 4 km/h.

(Modele spoza Europy) Samochód przyspiesza lub zwalnia o 20 km/h.

Przyspieszanie z zastosowaniem pedału przyspieszenia

Naciśnij pedał przyspieszenia oraz wciśnij i puść przycisk SET lub SET przy żądanej prędkości. Jeśli przycisk nie może być naciśnięty, system powraca do prędkości ustawionej jak tylko zdejmiesz nogę z pedału przyspieszenia.

PRZESTROGA Ostrzeżenia oraz kontrola hamulców nie działają, gdy pedał hamulca jest naciśnięty

 

UWAGA
 •  Przy przyspieszaniu z użyciem przycisku SET podczas jazdy z kontrolowaną prędkością ustawiona prędkość samochodu może być regulowana, ale przyspieszanie nie jest możliwe. Jeśli przed samochodem nie ma już żadnego pojazdu, przyspieszanie nadal ma miejsce do momentu osiągnięcia ustawionej prędkości. Sprawdź ustawioną prędkość samochodu włączając ekran prędkości na wyświetlaczu wielofunkcyjnym i wyświetlaczu Head-up.
 •  Podczas naciskania na pedał przyspieszenia wskazanie odległości między pojazdami na wyświetlaczu wielofunkcyjnym zmienia się w białą linię.
 •  Minimalna możliwa do ustawienia prędkość wynosi 30 km/h. Jeśli ustawiona prędkość pojazdu osiągnie, poprzez użycie przycisku, poziom 30 km/h, stała prędkość jazdy jest zachowywana na poziomie około 30 km/h, nawet jeśli wciśnięto przycisk SET -. Aktywny tempomat (MRCC) nie został wyłączony.

Wyłączanie

Aktywny tempomat (MRCC) jest wyłączany poprzez dwukrotne naciśnięcie przycisku OFF/CAN.

Gdy system jest wyłączony tymczasowo

W wymienionych poniżej okolicznościach Aktywny tempomat (MRCC) jest tymczasowo wyłączany, wskazanie ustawienia aktywnego tempomatu (MRCC) (zielone) jest wyłączane, a włączane główne jest wskazanie aktywnego tempomatu (MRCC) (białe).

(Manualna skrzynia biegów)

UWAGA
 •  Aktywny tempomat (MRCC) może nie działać w trakcie deszczu, mgły, śniegu lub innych trudnych warunków pogodowych, a także w razie zabrudzenia powierzchni atrapy chłodnicy.
 •  Jeśli tymczasowo wyłączyłeś aktywny tempomat (MRCC), możesz przywrócić wcześniejsze ustawienie prędkości poprzez naciśnięcie przycisku RES, jeśli spełnione są wszystkie warunki.
 •  Jeśli aktywny tempomat (MRCC) jest wyłączony, system ten nie powraca do wcześniej ustawionej prędkości, nawet jeśli przycisk RES zostanie naciśnięty.

Aktywny tempomat (MRCC)

Zadaniem aktywnego tempomatu (MRCC) jest stałe kontrolowanie prędkości pojazdu*1 przy użyciu czujnika radarowego (przedniego) wykorzystywanego do wykrywania odległości o ...

Wyświetlacz żądania zmiany biegu na wyższy/niższy (Manualna skrzynia biegów)

W trakcie działania aktywnego tempomatu (MRCC) na wyświetlaczu Head-up lub na wyświetlaczu wielofunkcyjnym może pojawiać się żądanie zmiany biegu na wyższy lub niższy ...

Zobacz tez:

Zmiana trybu RadIO
Nacisnąć przycisk  , aby zmieniać tryb w kolejności fM1 ➟ fM2 ➟ AM. Naciskać przycisk  lub , aby zmieniać tryb w kolejności fM1 ➟ fM2 and AM. Jeżeli zasilanie jest wyłączone, nacisnąć przycis ...

Uchwyt(y) na przednie dywaniki (opcja)
W przypadku używania dywanika na wykładzinie przedniej należy się upewnić, że jest on przymocowany do uchwytu lub uchwytów w pojeździe. Zapobiega to przesuwaniu się dywanika do przodu. OSTRZEŻENIE Podczas montowania w samochodzie JAKIEGO ...

Categorie