Mazda 6: Ostrzeżenie systemu LDWS

Jeśli system określi, że samochód może zboczyć poza dany pas ruchu, włączane jest ostrzeżenie o możliwości zbaczania z pasa (krótki sygnał dźwiękowy, alarm akustyczny*1 lub wibracje na kierownicy), a na wyświetlaczu wielofunkcyjnym lub na wyświetlaczu Head-up pojawia się określony przez system kierunek, w którym samochód może zbaczać.

W przypadku samochodów wyposażonych w wyświetlacz wielofunkcyjny, kierunek, w jakim według systemu samochód może zbaczać poza swój pas ruchu, pokazywany jest na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.

W przypadku samochodów wyposażonych w wyświetlacz Head-up kolor linii pasa ruchu w kierunku, w którym według systemu może zbaczać samochód ze swojego pasa ruchu, zmienia się z białego na pomarańczowy i linia pasa ruchu miga.

Ostrzeżenie systemu LDWSUWAGA
 •  Jeśli ustawiłeś sygnał ostrzegający o możliwości wykroczenia poza pas ruchu na krótki sygnał dźwiękowy/alarm akustyczny*1, w zależności od warunków hałasu otoczenia możesz nie usłyszeć dźwięku ostrzegawczego.
 •  Jeśli jako ostrzeżenie o możliwości wykraczania poza dany pas ruchu wybrałeś ustawienie wibracji na kierownicy, w zależności od stanu nawierzchni drogowej wibracje mogą nie być odczuwane.
 •  Jeśli ustawienie dla wspomagania działania układu kierowniczego zmieniono na aktywne, ostrzeżenia można ustawić na aktywne/nieaktywne. (Jeśli ustawienie dla wspomagania działania układu kierowniczego zmieniono na nieaktywne, ostrzeżeń nie można ustawić na nieaktywne).

  Patrz rozdział "Zmiana ustawień (Możliwości personalizacji)" na.

 •  Ustawienia systemu wspomagającego utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i systemu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) można zmienić na wymienione poniżej niezależnie od tego, czy wspomaganie działania układu kierowniczego ustawiono na aktywne, czy nieaktywne. Zawsze sprawdzaj status ustawień podczas użytkowania samochodu i w razie potrzeby dokonuj zmian w ustawieniach.

  Patrz rozdział "Zmiana ustawień (Możliwości personalizacji)" na.

 •  Wibracje na kierownicy: silne/słabe
 •  Głośność sygnału ostrzegawczego
 •  Rodzaje ostrzeżeń (wibracje na kierownicy/krótki sygnał dźwiękowy/alarm akustyczny*1)

*1 Oznakowanie wibracyjne to szereg rowków w nawierzchni drogowej, rozmieszczonych w określonych odstępach, które po zetknięciu się z kołami pojazdu powodują wibracje i hałas, co ma ostrzec kierowcę samochodu przed zjechaniem z danego pasa ruchu.

Dźwięk alarmu emitowany przez system to odtworzenie hałasu, jaki ma miejsce podczas najeżdżania samochodem na takie właśnie linie wibracyjne.

Ostrzeżenie systemu LDWS

Wyłączanie systemu

Gdy system wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) są wyłączone, naciśnij wyłącznik systemu w ...

Regulowany ogranicznik prędkości

Regulowany ogranicznik prędkości to funkcja polegająca na ograniczeniu prędkości samochodu do takiej, jaką ustawiono w systemie. Prędkość samochodu jest kontrolowana ...

Zobacz tez:

Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC
AUTO Dmuchawa Recyrkulacja/System oczyszczania powietrza Usuwanie szronu Dystrybucja powietrza AC ON/OFF - Włączanie/wyłączanie klimatyzacji Podgrzewanie lewego przedniego fotela Podgrzewanie prawego przedniego fotela Usuwanie szronu z tylnej szyby i lusterek bocznych ...

Zasady korzystania z plików WMA
WMA - skrót od Windows Media*1 Audio i jest formatem plików audio firmy Microsoft*1. Dane audio mogą być zapisane z większym stopniem kompresji niż pliki MP3. Urządzenie odtwarza pliki z rozszerzeniem (.wma) jako pliki WMA. *1 Windows Media i Microsoft są znakami towarowymi fi ...

Categorie