Mazda 6: Obsługa Systemu Bluetooth Audio

Mazda 6 –> Komfort wnętrza –> Bluetooth –> Bluetooth Audio (Typ C/ Typ D) –> Obsługa Systemu Bluetooth Audio

Włączanie trybu Bluetooth audio Aby móc słuchać nagrań z przenośnego urządzenia audio Bluetooth i obsługiwać to urządzenie, korzystając z panelu sterującego systemu audio w samochodzie, włącz tryb Bluetooth audio. Każde przenośne urządzenie Bluetooth audio musi być sparowane z systemem Bluetooth samochodu, aby mogło być użyte.

Patrz "Przygotowywanie urządzenia przenośnego Bluetooth (Typ C/Typ D)" na.

  1.  Włącz przenośne urządzenie Bluetooth audio.
  2.  Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ACC lub ON.
  3.  Wybierz ikonę na
    ekranie głównym, aby wyświetlić ekran funkcji Rozrywka.
  4.  W przypadku wybrania opcji Bluetooth włączany jest tryb Bluetooth audio i można rozpocząć odtwarzanie utworów.
UWAGA
  •  Jeśli z urządzenia Bluetooth audio korzysta się po używaniu radia Aha lub Stitcher, najpierw trzeba zamknąć aplikację na urządzeniu mobilnym.
  •  Jeśli nie nastąpi odtwarzanie ścieżek z przenośnego urządzenia Bluetooth audio, wybierz ikonę .

  •  Jeśli nastąpiła zmiana trybu pracy systemu audio z Bluetooth audio na inny (tryb radia), nastąpi zatrzymanie odtwarzania z urządzenia przenośnego Bluetooth audio.

Odtwarzanie

Ustaw tryb pracy na Bluetooth audio, aby odtwarzać nagrania z przenośnego urządzenia Bluetooth audio przez głośniki w Twoim samochodzie. (Patrz "Włączanie trybu Bluetooth audio") Po przełączeniu na tryb Bluetooth audio w dolnej części wyświetlacza znajdują się następujące ikony. Ikony, z jakich można skorzystać, różnią się w zależności od wersji urządzenia Bluetooth audio, jakiego się używa.


Ikona

Funkcja

Wyświetla menu funkcji Rozrywka. Użyj tego przycisku, by przełączać między różnymi źródłami audio
(dotyczy tylko profilu AVRCP w wersji 1.4) Wyświetla folder/listę plików będącą najwyżej w hierarchii.

Wybierz folder, który chcesz wybrać.

Wyświetlane są pliki w wybranym folderze.

Wybierz plik, który chcesz odtworzyć.

(dotyczy tylko profilu AVRCP w wersji 1.3 lub nowszej) Odtwarza aktualny utwór w trybie powtarzanym.

W przypadku ponownego wybrania utwory w folderze odtwarzane są w trybie powtarzanym.

Wybierz ponownie, aby anulować.

Ikony zmieniają się, gdy powtarzany jest utwór i gdy powtarzany jest folder.

(dotyczy tylko profilu AVRCP w wersji 1.3 lub nowszej) Odtwarza utwory w folderze w porządku losowym.

W przypadku ponownego wybrania utwory w urządzeniu odtwarzane są w porządku losowym.

Wybierz ponownie, aby anulować.

Ikony zmieniają się, gdy w porządku losowym powtarzany jest utwór i gdy odtwarzany jest folder.

Skanuje tytuły w folderze i odtwarza początek każdego utworu, aby łatwiej było odnaleźć żądany utwór.

Po ponownym wybraniu tej ikony odtwarzany jest początek każdego utworu zapisanego w urządzeniu.

W przypadku ponownego wybrania działanie jest anulowane i można dalej słuchać aktualnie odtwarzanego utworu.

Powraca do początku poprzedniego utworu.

Naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić szybkie przewijanie wstecz. Zatrzymanie następuje, gdy zdejmiesz palec z ikony lub pokrętła sterującego.

Odtwarza Bluetooth audio. W przypadku ponownego wybrania odtwarzanie jest chwilowo wstrzymywane
Przechodzi do początku następnego utworu.

Naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić szybkie przewijanie do przodu. Zatrzymanie następuje, gdy zdejmiesz palec z ikony lub pokrętła sterującego.

Wyświetla ustawienia dźwięku w celu poprawienia jego jakości.

Patrz "Głośność/Wyświetlacz/Ustawienia dźwięku" na.

Bluetooth Audio (Typ C/ Typ D)

Wymagana specyfikacja Bluetooth (Zalecana) Wersja 1.1/1.2/2.0 + EDR/2.1 + EDR/3.0 (zgodność) Profile odpowiedzi  A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) wersja ...

Wyświetlanie informacji o urządzeniu Bluetooth audio

Jeśli podłączone jest urządzenie Bluetooth, na wyświetlaczu centralnym pojawiają się następujące informacje. X: Dostępny -: Niedostępny UWAGA W zależ ...

Zobacz tez:

Światła awaryjne
Systemu świateł awaryjnych należy używać w każdym przypadku, gdy zachodzi potrzeba zatrzymania samochodu w miejscu niebezpiecznym. Zawsze wtedy należy zatrzymać samochód możliwie jak najdalej od jezdni. Światła awaryjne wł ...

Ryglowanie - odryglowanie drzwi pasażera
Ryglowanie Na drzwiach tylnych sprawdzić, czy zabezpieczenie dzieci nie jest włączone. Za pomocą wbudowanego klucza wyciągnąć czarną zaślepkę znajdującą się na obrzeżu drzw Włożyć delikatnie wbudowany ...

Categorie