Mazda 6: Obsługa Systemu Bluetooth Audio

Mazda 6 –> Komfort wnętrza –> Bluetooth –> Bluetooth Audio (Typ C/ Typ D) –> Obsługa Systemu Bluetooth Audio

Włączanie trybu Bluetooth audio Aby móc słuchać nagrań z przenośnego urządzenia audio Bluetooth i obsługiwać to urządzenie, korzystając z panelu sterującego systemu audio w samochodzie, włącz tryb Bluetooth audio. Każde przenośne urządzenie Bluetooth audio musi być sparowane z systemem Bluetooth samochodu, aby mogło być użyte.

Patrz "Przygotowywanie urządzenia przenośnego Bluetooth (Typ C/Typ D)" na.

  1.  Włącz przenośne urządzenie Bluetooth audio.
  2.  Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ACC lub ON.
  3.  Wybierz ikonę na
    ekranie głównym, aby wyświetlić ekran funkcji Rozrywka.
  4.  W przypadku wybrania opcji Bluetooth włączany jest tryb Bluetooth audio i można rozpocząć odtwarzanie utworów.
UWAGA
  •  Jeśli z urządzenia Bluetooth audio korzysta się po używaniu radia Aha lub Stitcher, najpierw trzeba zamknąć aplikację na urządzeniu mobilnym.
  •  Jeśli nie nastąpi odtwarzanie ścieżek z przenośnego urządzenia Bluetooth audio, wybierz ikonę .

  •  Jeśli nastąpiła zmiana trybu pracy systemu audio z Bluetooth audio na inny (tryb radia), nastąpi zatrzymanie odtwarzania z urządzenia przenośnego Bluetooth audio.

Odtwarzanie

Ustaw tryb pracy na Bluetooth audio, aby odtwarzać nagrania z przenośnego urządzenia Bluetooth audio przez głośniki w Twoim samochodzie. (Patrz "Włączanie trybu Bluetooth audio") Po przełączeniu na tryb Bluetooth audio w dolnej części wyświetlacza znajdują się następujące ikony. Ikony, z jakich można skorzystać, różnią się w zależności od wersji urządzenia Bluetooth audio, jakiego się używa.


Ikona

Funkcja

Wyświetla menu funkcji Rozrywka. Użyj tego przycisku, by przełączać między różnymi źródłami audio
(dotyczy tylko profilu AVRCP w wersji 1.4) Wyświetla folder/listę plików będącą najwyżej w hierarchii.

Wybierz folder, który chcesz wybrać.

Wyświetlane są pliki w wybranym folderze.

Wybierz plik, który chcesz odtworzyć.

(dotyczy tylko profilu AVRCP w wersji 1.3 lub nowszej) Odtwarza aktualny utwór w trybie powtarzanym.

W przypadku ponownego wybrania utwory w folderze odtwarzane są w trybie powtarzanym.

Wybierz ponownie, aby anulować.

Ikony zmieniają się, gdy powtarzany jest utwór i gdy powtarzany jest folder.

(dotyczy tylko profilu AVRCP w wersji 1.3 lub nowszej) Odtwarza utwory w folderze w porządku losowym.

W przypadku ponownego wybrania utwory w urządzeniu odtwarzane są w porządku losowym.

Wybierz ponownie, aby anulować.

Ikony zmieniają się, gdy w porządku losowym powtarzany jest utwór i gdy odtwarzany jest folder.

Skanuje tytuły w folderze i odtwarza początek każdego utworu, aby łatwiej było odnaleźć żądany utwór.

Po ponownym wybraniu tej ikony odtwarzany jest początek każdego utworu zapisanego w urządzeniu.

W przypadku ponownego wybrania działanie jest anulowane i można dalej słuchać aktualnie odtwarzanego utworu.

Powraca do początku poprzedniego utworu.

Naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić szybkie przewijanie wstecz. Zatrzymanie następuje, gdy zdejmiesz palec z ikony lub pokrętła sterującego.

Odtwarza Bluetooth audio. W przypadku ponownego wybrania odtwarzanie jest chwilowo wstrzymywane
Przechodzi do początku następnego utworu.

Naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić szybkie przewijanie do przodu. Zatrzymanie następuje, gdy zdejmiesz palec z ikony lub pokrętła sterującego.

Wyświetla ustawienia dźwięku w celu poprawienia jego jakości.

Patrz "Głośność/Wyświetlacz/Ustawienia dźwięku" na.

Bluetooth Audio (Typ C/ Typ D)

Wymagana specyfikacja Bluetooth (Zalecana) Wersja 1.1/1.2/2.0 + EDR/2.1 + EDR/3.0 (zgodność) Profile odpowiedzi  A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) wersja ...

Wyświetlanie informacji o urządzeniu Bluetooth audio

Jeśli podłączone jest urządzenie Bluetooth, na wyświetlaczu centralnym pojawiają się następujące informacje. X: Dostępny -: Niedostępny UWAGA W zależ ...

Zobacz tez:

DRIVe
Ważnym aspektem ekologicznej eksploatacji samochodu jest używanie opon odpowiedniego typu i utrzymywanie w nich właściwego ciśnienia powietrza. Rozmiary Przy zakładaniu nowych opon zaleca się zastosowanie opon tego samego typu i marki co opony zamontowane fabrycznie, ponieważ został ...

Wyłączanie systemu
Gdy system wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS) są wyłączone, naciśnij wyłącznik systemu wspomagającego utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LKA) i systemu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS ...

Categorie