Mazda 6: Ogrzewanie siedzeń

Przednie siedzenia są wyposażone w elektryczne ogrzewanie. Włącznik zapłonu musi znajdować się w pozycji ON.

Aby włączyć ogrzewanie siedzeń, naciśnij przycisk ogrzewania siedzeń, gdy włączony jest zapłon. Włącza się wówczas lampka sygnalizacyjna informująca o działaniu ogrzewania siedzeń. Po każdorazowym naciśnięciu przycisku tryb ten zmienia się, jak przedstawiono poniżej.

Przód

Przód


Tył*

Tył


OSTRZEŻENIE Zachowaj ostrożność korzystając z ogrzewania siedzeń: Temperatura ogrzewania może być dla niektórych wymienionych poniżej osób zbyt wysoka, co może spowodować miejscowe oparzenia skóry.
 •  Niemowlęta, małe dzieci, osoby starsze oraz niepełnosprawne
 •  Osoby o wrażliwej skórze
 •  Osoby przemęczone
 •  Osoby odurzone
 •  Osoby śpiące, będące pod wpływem środków nasennych, tabletek zapobiegających przeziębieniu

Nie korzystaj z ogrzewania, jeśli siedzenie jest przykryte materiałem chłonącym wilgoć, jak koc lub poduszka: Siedzenie może ulec przegrzaniu, powodując miejscowe oparzenia skóry.

Nie korzystaj z ogrzewania siedzenia podczas snu w samochodzie, nawet krótkiego. Siedzenie może ulec przegrzaniu, powodując miejscowe oparzenia skóry.

Nie pozostawiaj na siedzeniu ciężkich przedmiotów o ostrych krawędziach, ani nie wbijaj w nie igieł lub szpilek: Może to spowodować przegrzanie siedzenia i lekkie oparzenia skóry.

 

PRZESTROGA
 •  Przed złożeniem tylnego oparcia upewnij się, że ogrzewanie siedzenia tylnego jest wyłączone. Jeśli tylne oparcie jest składane, gdy działa ogrzewanie tylnego siedzenia, może ono nadmiernie rozgrzać siedzenie i uszkodzić jego powierzchnię.
 •  Nie używaj do czyszczenia siedzenia rozpuszczalników organicznych.

  Może to spowodować uszkodzenie poszycia i systemu ogrzewania.

 

UWAGA
 •  Ogrzewania siedzeń używaj, gdy silnik jest uruchomiony.

  Pozostawienie włączonego ogrzewania przez dłuższy okres czasu, gdy silnik nie jest uruchomiony, może spowodować rozładowanie akumulatora.

 •  (Przód) W przypadku wyłączenia zapłonu, gdy działa ogrzewanie siedzeń (w zakresie wysokim, średnim lub niskim), po ponownym włączeniu zapłonu ogrzewanie siedzeń uruchamia się automatycznie w zakresie temperatury takim jak przed wyłączeniem silnika.
 • (Tył) W przypadku wyłączenia silnika podczas działania ogrzewania siedzenia, a następnie ustawienia włącznika zapłonu w pozycji ON, ogrzewanie siedzenia nie włączy się ponownie automatycznie. Ponadto działanie ogrzewania siedzenia wyłącza się automatycznie, jeśli działa już od około 90 minut.

  Aby włączyć ponownie ogrzewanie siedzenia, należy nacisnąć przycisk włączania.

 • Temperatura ogrzewania siedzenia nie może być regulowana w innym zakresie niż wysoki, średni i niski, ponieważ ogrzewanie kontrolowane jest termostatem.

Regulacja siedzenia

Przesuwanie siedzenia (Siedzenie z ręczną regulacją) Aby przesunąć siedzenie do przodu lub do tyłu, pociągnij do góry dźwignię, przesuń siedzenie do żą ...

Pamięć pozycji do jazdy

Żądana pozycja podczas jazdy może zostać przywołana po uprzednim zaprogramowaniu takiej pozycji. Można zaprogramować wymienione poniżej pozycje do jazdy.  Po ...

Zobacz tez:

Zasłona przeciwsłoneczna
Zasłonę przeciwsłoneczną można otworzyć i zamknąć ręcznie. Zasłona przeciwsłoneczna otwiera się automatycznie, gdy dach jest otwierany, ale musi być zamknięta ręcznie. PRZESTROGA  Zasłony przeciwsłonecznej nie można podnieść. Aby uniknąć uszko ...

Tymczasowe koło zapasowe ("koło dojazdowe", wyposażenie opcjonalne)
Koła zapasowe (dojazdowe) jest przeznaczone jedynie do tymczasowego użytku i trzeba je możliwie jak najszybciej wymienić na zwykłe koło. Dojazdowe koło zapasowe zmienia własności jezdne samochodu. Koło zapasowe ma mniejszy rozmiar niż normalne koło. Wpływa to na zmniejszenie prze ...

Categorie