Mazda 6: Pamięć pozycji do jazdy

Żądana pozycja podczas jazdy może zostać przywołana po uprzednim zaprogramowaniu takiej pozycji.

Można zaprogramować wymienione poniżej pozycje do jazdy.

PRZESTROGA Przy wywoływaniu zapamiętanej pozycji siedzenia, nie opieraj dłoni lub palców wokół siedziska. Siedzenie przesuwa się automatycznie do żądanej pozycji i może spowodować obrażenia rąk lub palców znajdujących się wokół siedziska.

Pamięć pozycji do jazdy


Pozycję siedzenia do jazdy można zaprogramować lub uruchomić przy użyciu przycisków na boku siedzenia lub przy użyciu klucza.

UWAGA
 •  Indywidualne ustawienia pozycji siedzenia mogą zostać przypisane do dwóch dostępnych przycisków programowania na boku siedzenia kierowcy oraz jednej pozycji siedzenia do klucza zarejestrowanego w pojeździe.
 •  Naprawa pojazdu lub inne powody wymagające odłączenia akumulatora spowodują skasowanie z pamięci pozycji siedzenia. W takim przypadku zaprogramuj ponownie pamięć pozycji siedzenia.

Programowanie

 1.  Upewnij się, czy hamulec postojowy jest włączony.
 2.  (Automatyczna skrzynia biegów) Upewnij się, czy dźwignia wybierania biegów znajduje się w pozycji P.
 3.  Uruchom silnik.
 4.  Wyreguluj siedzenia i wyświetlacz Head-up do żądanej pozycji gotowości do jazdy.
 5.  Naciśnij przycisk SET na siedzeniu, dopóki nie usłyszysz jeden raz krótkiego sygnału dźwiękowego.
 6.  Wykonaj jedno z poniższych ustawień w ciągu 5 sekund od ukończenia powyższego punktu 5:
UWAGA Jeśli krótki sygnał dźwiękowy usłyszysz trzykrotnie, operacja została anulowana.

Przywoływanie zaprogramowanej pozycji siedzenia do jazdy

(Przy użyciu przycisku na boku siedzenia)

 1.  Upewnij się, czy hamulec postojowy jest włączony.
 2. (Automatyczna skrzynia biegów) Upewnij się, czy dźwignia wybierania biegów znajduje się w pozycji P.
 3.  Uruchom silnik.
 4.  Naciśnij jeden z przycisków programowania (1 lub 2), aby przywołać żądaną pozycję siedzenia do jazdy.
 5.  Sygnał dźwiękowy jest emitowany w momencie ukończenia ustawiania żądanej pozycji siedzenia do jazdy.
UWAGA
 •  Jeśli zmiana pozycji siedzenia do jazdy nie jest wymagana, wówczas słychać tylko sygnał dźwiękowy.
 •  Pozycję siedzenia można przywołać również mimo braku działania silnika.
 •  Ustawianie pozycji siedzenia do jazdy może zostać zatrzymane w następujących okolicznościach:
 •  gdy zostanie naciśnięty jeden z przycisków regulacji siedzenia,
 •  gdy zostanie naciśnięty przycisk SET,
 •  gdy zostanie naciśnięty jeden z przycisków programowania 1 lub 2,
 •  gdy zostanie naciśnięty przycisk
  lub przycisk w kluczu,

 •  gdy samochód zaczyna jechać.
 •  w przypadku regulacji wyświetlacza Head-up.

(Przy użyciu zaprogramowanego klucza)

 1.  Odblokuj drzwi, naciskając przycisk żądania lub przycisk w kluczu.
 2.  Po odblokowaniu drzwi regulacja pozycji siedzenia przeprowadzana jest w ciągu 40 sekund od otwarcia drzwi kierowcy, a po ukończeniu tej czynności emitowany jest sygnał akustyczny.
 3.  Upewnij się, czy hamulec postojowy jest włączony.
 4.  (Automatyczna skrzynia biegów) Upewnij się, czy dźwignia wybierania biegów znajduje się w pozycji P.
 5.  Uruchom silnik.
 6.  Rozpoczyna się regulacja wyświetlacza Head-up.
UWAGA
 •  Gdy nie ma żadnej zmiany pozycji siedzenia do jazdy, sygnał dźwiękowy nie jest emitowany.
 •  Ustawianie pozycji siedzenia do jazdy może zostać zatrzymane w następujących okolicznościach:
 •  gdy zostanie naciśnięty jeden z przycisków regulacji siedzenia,
 •  gdy zostanie naciśnięty przycisk SET,
 •  gdy zostanie naciśnięty jeden z przycisków programowania 1 lub 2,
 •  gdy zostanie naciśnięty przycisk
  lub przycisk w kluczu,

 •  gdy samochód zaczyna jechać.
 •  w przypadku regulacji wyświetlacza Head-up.

Kasowanie zaprogramowanych pozycji siedzenia do jazdy

(Kasowanie pozycji siedzenia do jazdy zaprogramowanych z wykorzystaniem klucza)

 1.  Wyłącz zapłon.
 2.  Naciśnij przycisk SET na boku siedzenia, dopóki nie usłyszysz jeden raz krótkiego sygnału dźwiękowego.
 3.  Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego naciśnij przycisk w
  kluczu w ciągu 5 sekund, dopóki nie usłyszysz jeden raz krótkiego sygnału dźwiękowego.
UWAGA Jeśli krótki sygnał dźwiękowy usłyszysz trzykrotnie, operacja została anulowana.

Ogrzewanie siedzeń

Przednie siedzenia są wyposażone w elektryczne ogrzewanie. Włącznik zapłonu musi znajdować się w pozycji ON. Aby włączyć ogrzewanie siedzeń, naciśnij przycisk ogr ...

Tylne siedzenia

...

Zobacz tez:

Regulacja jasności
Przy pracującym silniku ustawić jasność projekcji za pomocą przycisków 3: "słoneczko", aby zwiększyć jasność, "księżyc", aby zmniejszyć jasność. Przycisków należy używ ...

Zaczep holowniczy
Zaczep holowniczy wkręca się w gwintowane gniazdo znajdujące się pod pokrywą po prawej stronie przedniego lub tylnego zderzaka. Instalacja zaczepu do holowania samochodu Wyjąć zaczep holowniczy (1) ze schowka pod podłogą w przedziale bagażowym. Pokrywa miejsca mocowania zac ...

Categorie