Mazda 6: Ostrzeżenie o nadmiernej prędkości

Mazda 6 –> Podczas jazdy –> i-ACTIVSENSE –> System rozpoznający znaki ograniczenia prędkości (TSR) –> Ostrzeżenie o nadmiernej prędkości

Jeśli prędkość samochodu przekracza limit prędkości na znaku ograniczenia prędkości wyświetlanego na wyświetlaczu Head-up, generowany jest dźwięk ostrzegawczy i obszar wokół znaku ograniczenia prędkości wyświetlanego na wyświetlaczu Head-up miga 3 razy na pomarańczowo, a jeśli prędkość samochodu w dalszym ciągu przekracza prędkość widniejącą na znaku, wskazanie przestaje migać i świeci światłem stałym. Sprawdź warunki otoczenia i dostosuj prędkość samochodu do dozwolonej prędkości, wykonując odpowiednią czynność, na przykład wciskając pedał hamulca.

Ostrzeżenie o nadmiernej prędkości


UWAGA
 •  Ostrzeżenie o nadmiernej prędkości jest początkowo ustawione jako nieaktywne. Jeśli chcesz uaktywnić ostrzeżenie o nadmiernej prędkości, zmień to ustawienie w funkcjach personalizacji.
 • Wył.: Ostrzeżenie o nadmiernej prędkości nie jest aktywne.
 •  Tylko wskazanie ostrzegawcze: Obszar wokół znaku ograniczenia prędkości miga 3 razy na pomarańczowo i jeśli prędkość samochodu w dalszym ciągu przekracza tę wyświetlaną na znaku ograniczenia prędkości, wskazanie przestaje migać i świeci światłem stałym.
 •  Wskazanie ostrzegawcze + dźwięk ostrzegawczy: Obszar wokół znaku ograniczenia prędkości miga 3 razy na pomarańczowo i jeśli prędkość samochodu w dalszym ciągu przekracza tę wyświetlaną na znaku ograniczenia prędkości, wskazanie przestaje migać i świeci światłem stałym oraz emitowany jest sygnał ostrzegawczy.
 • Ostrzeżenie o nadmiernej prędkości przestaje działać w wymienionych poniżej okolicznościach.
 •  Prędkość samochodu jest niższa niż prędkość wyświetlana na znaku ograniczenia prędkości. (Jeśli czas aktywacji dla ostrzeżenia o nadmiernej prędkości został zmieniony w funkcjach personalizacji, ostrzeżenie o nadmiernej prędkości przestaje działać, kiedy prędkość samochodu jest niższa niż zmieniona prędkość samochodu).
 •  Wskazanie znaku ograniczenia prędkości zostało odświeżone i nie spełniono warunków wymaganych do aktywacji ostrzeżenia o nadmiernej prędkości.
 •  Wyświetlanie znaku ograniczenia prędkości jest anulowane.
 •  Wskazanie ostrzegawcze jest wyświetlane w tym samym czasie, w którym emitowany jest sygnał ostrzegający o nadmiernej prędkości, jeśli prędkość samochodu przekracza prędkość widniejącą na znaku ograniczenia prędkości.

  Patrz "Kiedy słychać sygnały ostrzegawcze" na.

 •  System rozpoznający znaki ograniczenia prędkości (TSR) może rozpoznawać ograniczenie prędkości ze znakiem pomocniczym i wyświetlać je, ale nie może określić dodatkowych informacji znajdujących się na znaku pomocniczym (na przykład ograniczeń czasowych, ograniczeń dotyczących zakrętów, czy końca danego odcinka).

  W związku z tym ostrzeżenie o nadmiernej prędkości jest uaktywniane, gdy prędkość samochodu przekracza tę wyświetlaną na znaku ograniczenia prędkości, nawet jeśli informacje znajdujące się na znaku pomocniczym nie mają zastosowania do danego samochodu.

 •  Jeśli kamera monitorująca przestrzeń przed samochodem (Kamera FSC) wyświetla znak ograniczenia prędkości, który został rozpoznany nieprawidłowo, alarm nadmiernej prędkości jest emitowany, nawet jeśli samochód porusza się z dozwoloną prędkością.
 •  Poniższe ustawienia dla ostrzeżenia o nadmiernej prędkości można zmienić.
 •  Dźwięk ostrzegawczy i tryb wskazania
 •  Czas aktywacji ostrzeżenia

Patrz rozdział "Możliwości personalizacji" na.

Wskazania wyświetlacza znaków drogowych

Na wyświetlaczu Head-up wyświetlane są następujące znaki drogowe. Znaki ograniczenia prędkości (w tym znaki pomocnicze) Znak ograniczenia prędkości ze względu na ni ...

System rozpoznawania odległości od poprzedzającego pojazdu (DRSS)

System rozpoznawania odległości do poprzedzającego pojazdu (DRSS) mierzy przy użyciu czujnika radarowego (przedniego) dystans pomiędzy Twoim samochodem, a pojazdem jadący ...

Zobacz tez:

Napełnianie paliwem
Nie przepełniać zbiornika, ale zakończyć tankowanie w momencie odcięcia go przez króciec pompy paliwa UWAGA W przypadku wysokich temperatur zewnętrznych może następować przelewanie się nadmiaru paliwa. Nie należy stosować paliwa o jakości niższej niż określ ...

Licznik przebiegu całkowitego, licznik przebiegów okresowych i wybierak licznika przebiegów okresowych
Licznik przebiegu okresowego jest cały czas wyświetlany na ekranie, gdy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON, a ekrany liczników przebiegów okresowych (TRIP A lub TRIP B) można wyświetlić za pomocą przycisku INFO. Licznik przebiegu całkowitego Licznik kilometrów rejest ...

Categorie