Mazda 6: Otrzymywanie wiadomości i odpowiadanie na nie (opcja dostępna tylko w przypadku telefonów obsługujących funkcję E-mail/SMS)

Mazda 6 –> Komfort wnętrza –> Bluetooth –> Zestaw głośnomówiący Bluetooth (Typ C/Typ D) –> Otrzymywanie wiadomości i odpowiadanie na nie (opcja dostępna tylko w przypadku telefonów obsługujących funkcję E-mail/SMS)

Można pobierać, wyświetlać i odtwarzać (odczytywać za pośrednictwem systemu) wiadomości SMS (Short Message Service), oraz emaile odebrane na podłączone urządzenia.

Dodatkowo można również odpowiadać na połączenia i komunikaty w odebranych wiadomościach.

Pobieranie wiadomości

Można pobrać i wyświetlić maksymalnie 20 nowych wiadomości z podłączonego urządzenia.

UWAGA W przypadku wiadomości e-mail z każdej skrzynki można pobrać 20 wiadomości.

(Automatyczne pobieranie)

Ustawienie "Automatyczne pobieranie emaili" (Email) lub "Automatyczne pobieranie SMS-ów" (SMS) musi być włączone. Wiadomość jest pobierana automatycznie, gdy system Bluetooth jest połączony z urządzeniem.

Patrz "Ustawienia komunikacyjne" na.

(Ręczne pobieranie)

Gdy ustawienie "Automatyczne pobieranie emaili" (Email) lub "Automatyczne pobieranie SMS-ów" (SMS) jest wyłączone, dane z telefonu można pobrać w następujący sposób.

 1. Wybierz ikonę na ekranie
  głównym, aby wyświetlić ekran funkcji Komunikacja.
 2.  Aby wyświetlić skrzynkę odbiorczą, wybierz Email lub SMS .
 3.  Wybierz Odśwież skrzynkę odbiorczą .
 4.  Rozpocznie się pobieranie z telefonu komórkowego.
UWAGA
 •  Załączone dane nie są pobierane.
 •  Mogą być pobierane wiadomości o wielkości maksimum 1 kilobajta (email)/140 bajtów (SMS).
 •  Dla każdego urządzenia tworzona jest lista wiadomości.
 •  Jeśli podłączone urządzenie nie obsługuje MAP 1.0, w celu pobrania wykorzystywane jest polecenie AT.

  Pobrana wiadomość wskazuje, że już została przeczytana.

 •  W zależności od podłączonego urządzenia pobieranie z zastosowaniem polecenia AT może nie działać.

Odbieranie wiadomości

(Metoda 1 )

W momencie, w którym urządzenie otrzymuje wiadomość, wyświetlane jest powiadomienie o otrzymaniu wiadomości.

Ustawienie "Powiadomienia Email" (E-mail) lub "Powiadomienia SMS" (SMS) musi być włączone.

Patrz "Ustawienia komunikacyjne" na.

Wybierz Przeczytaj i wyświetl daną wiadomość.

(Metoda 2 )

 1.  Wybierz ikonę na
  ekranie głównym, aby wyświetlić ekran funkcji Komunikacja.
 2.  Wybierz Powiadomienia i wyświetl nową listę wiadomości email i SMS.
 3.  Wybierz wiadomość, którą chcesz wyświetlić.

W dolnej części danej wiadomości wyświetlane są następujące ikony. Ikony, jakimi można się posłużyć, różnią się w zależności od warunków użytkowania.


Ikona

Funkcja

Wyświetla menu systemu Komunikacji.
Wyświetla skrzynkę odbiorczą
Odtwarza ponownie wiadomość.

W przypadku ponownego wybrania odtwarzanie jest chwilowo wstrzymywane

Wyświetla poprzednią wiadomość
Wyświetla kolejną wiadomość
Odpowiedź przekazywana jest wyłącznie do nadawcy aktualnie wyświetlanej wiadomości.

Na ekranie z odpowiedziami wybierz jedno ze wstępnie zdefiniowanych zdań do wysłania w formie wiadomości.

Wybierz Wyślij .

(Tylko w przypadku E-maili) Odpowiada do wszystkich, również osób czytających w kopii.

Na ekranie z odpowiedziami wybierz jedno ze wstępnie zdefiniowanych zdań do wysłania w formie wiadomości.

Wybierz Wyślij .

Nawiązuje połączenie z osobą, która wysłała daną wiadomość.

W zależności od urządzenia, w przypadku wiadomości email funkcja ta może nie działać.

Usuwa daną wiadomość.

Wiadomości przechowywanych w urządzeniu nie można skasować.

 

UWAGA Można wybrać maksymalnie trzy przygotowane wiadomości.

Przykład obsługi (sprawdzanie nieprzeczytanych wiadomości E-mail)

 1.  Wybierz ikonę na
  ekranie głównym, aby wyświetlić ekran funkcji Komunikacja.
 2.  Aby wyświetlić skrzynkę odbiorczą, wybierz Email .

Przykład obsługi


 1. Wyświetl nieprzeczytaną wiadomość wyszczególnioną tłustym drukiem.
 2.  Wyświetlana jest treść wiadomości i możliwość odpowiedzenia na nią, nawiązania połączenia z nadawcą lub odtworzenia jej.

Zmiana wyświetlanego konta (wyłącznie w przypadku wiadomości E-mail)

 1.  Wybierz Skrzynka odbiorcza .
 2.  Wybierz konto, które chcesz wyświetlić. W skrzynce odbiorczej będą wówczas wyświetlane wyłącznie wiadomości dla wybranego konta.

Edytowanie gotowych wiadomości

 1.  Wybierz ikonę na
  ekranie głównym, aby wyświetlić ekran funkcji Komunikacja.
 2.  Wybierz Ustawienia .
 3.  Wybierz Gotowe wiadomości .
 4.  Wybierz gotową wiadomość, którą chcesz edytować. Wyświetlany jest wówczas ekran z klawiaturą.
 5. Po wprowadzeniu treści i wybraniu
  wiadomość taka jest zapisywana jako jedna z przygotowanych wiadomości.
UWAGA
 •  Wybierz ikonę , aby zmienić język.

 •  Wybierz ikonę , aby przełączyć na
  małe lub wielkie litery.
 •  Wybierz ikonę
  , aby powrócić do poprzedniego ekranu bez zapisania ustawień edycji.

Przerywanie połączenia

Połączenie można przerwać, aby odebrać inne połączenie przychodzące. W przypadku wybrania Wstrzymaj + Odpowiedz lub naciśnięcia przycisku odbierania połączenia na ...

Ustawienia komunikacyjne

Wybierz ikonę na ekranie głównym, aby wyświetlić ekran funkcji Komunikacja. Aby zmienić ustawienie, wybierz Ustawienia . Element Ustawienie Fu ...

Zobacz tez:

Skontaktuj się z Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy i poddaj samochód kontroli
W przypadku włączenia się/migania którejkolwiek z poniższych lampek ostrzegawczych lub sygnalizacyjnych, system może nie działać prawidłowo. Skontaktuj się z wyspecjalizowanym serwisem, aby poddać samochód kontroli. Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy. Piktog ...

W razie zadziałania systemów ochronnych
Aktywowanie systemu System Zadziałanie systemu Napinacz pasów bezpieczeństwa, przednie siedzenie W przypadku zderzenia czołowego i/lub bocznego i/lub tylnego Napinacz pasów bezpieczeństwa, zewnętrze siedzenie tylne W przypadku zderzenia czołowego ...

Categorie