Mazda 6: Pasy bezpieczeństwa - środki ostrożności

Mazda 6 –> Podstawowe wyposażenie związane z bezpieczeństwem –> Pasy bezpieczeństwa –> Pasy bezpieczeństwa - środki ostrożności

Pasy bezpieczeństwa zmniejszają prawdopodobieństwo poważnych obrażeń ciała wskutek zderzeń i gwałtownego hamowania. Mazda zaleca używanie pasów bezpieczeństwa przez kierowcę i pasażerów w każdej sytuacji.

Wszystkie siedzenia są wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. Pasy posiadają blokady bezwładnościowe oraz zwijacze zapewniające ich zwinięcie, kiedy nie są używane.

Blokady pasów zapewniają pasażerom wygodę, a w razie zderzenia pasy blokują się.

OSTRZEŻENIE Używaj pasów bezpieczeństwa w każdej sytuacji i sprawdź, czy wszyscy pasażerowie zapięli je prawidłowo: Niezapięcie pasa bezpieczeństwa jest bardzo niebezpieczne. Podczas zderzenia pasażerowie bez zapiętego pasa bezpieczeństwa mogą uderzyć w innych pasażerów lub w przedmioty znajdujące się w samochodzie, lub nawet zostać wyrzuceni na zewnątrz samochodu. Grozi to poważnymi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią.

Podczas zderzenia pasażerowie z zapiętymi pasami bezpieczeństwa będą bardziej bezpieczni.

Nie zapinaj skręconego pasa bezpieczeństwa: Użycie skręconego pasa bezpieczeństwa zagraża bezpieczeństwu. Siła zderzenia nie jest pochłaniana przez całą szerokość pasa. Powoduje to działanie większych sił na układ kostny znajdujący się pod pasem bezpieczeństwa, co może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Więc, jeśli pas bezpieczeństwa jest pozwijany, powinieneś go wyprostować, aby pozbyć się skręceń i umożliwić używanie pasa na całej jego szerokości.

Nigdy nie zapinaj jednym pasem bezpieczeństwa więcej niż jednej osoby: Użycie tego samego pasa bezpieczeństwa dla dwóch osób zagraża bezpieczeństwu.

Tak użyty pas bezpieczeństwa nie jest w stanie pochłonąć w prawidłowy sposób działających sił, a obaj pasażerowie mogą zostać zgnieceni, co grozi poważnymi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Nigdy nie używaj tego samego pasa bezpieczeństwa dla dwóch osób, a podczas jazdy zwróć uwagę czy każdy z pasażerów ma prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa.

Nie korzystaj z samochodu z uszkodzonym pasem bezpieczeństwa: Używanie uszkodzonego pasa bezpieczeństwa zagraża bezpieczeństwu. Podczas zderzenia może zostać uszkodzona taśma pasa bezpieczeństwa. Uszkodzony pas bezpieczeństwa nie zapewnia dostatecznej ochrony podczas zderzenia. Pasy bezpieczeństwa pojazdu uczestniczącego w wypadku powinny zostać przed ponownym użyciem sprawdzone przez specjalistę. Zalecamy korzystanie z Autoryzowanych Stacji Obsługi Mazdy.

Napinacze i ograniczniki napięcia pasów bezpieczeństwa powinny być natychmiast wymienione, jeżeli pojazd uczestniczył w wypadku, a mechanizmy zadziałały: Po każdym zderzeniu napinacze pasów bezpieczeństwa i poduszki powietrzne powinny być sprawdzone przez specjalistyczny serwis. Zalecamy korzystanie z Autoryzowanych Stacji Obsługi Mazdy. Podobnie jak poduszki powietrzne, napinacze pasów bezpieczeństwa oraz ograniczniki napięcia mogą zadziałać tylko raz. Po wypadku nie nadają się do ponownego użycia i muszą być natychmiast wymienione. Niewymienione napinacze pasów bezpieczeństwa oraz ograniczniki napięcia powodują zwiększenie ryzyka obrażeń ciała podczas następnego zderzenia.

Regulacja części barkowej pasa bezpieczeństwa: Nieprawidłowe ułożenie części barkowej pasa zagraża bezpieczeństwu. Zawsze sprawdzaj, czy część barkowa pasa znajduje się w poprzek barku i w pobliżu szyi, nigdy pod pachą, na szyi, albo na ramieniu.

Układanie części biodrowej pasa bezpieczeństwa: Umieszczenie zbyt wysoko biodrowej części pasa zagraża bezpieczeństwu. W razie zderzenia takie ułożenie pasa spowoduje skupienie siły uderzenia bezpośrednio na brzuchu, co może wywołać poważne obrażenia wewnętrzne. Ułóż część biodrową pasa ciasno i możliwie nisko.

Instrukcja użycia pasów bezpieczeństwa: Pasy bezpieczeństwa zostały zaprojektowane zgodnie ze strukturą szkieletu ludzkiego i powinny być zapinane odpowiednio wokół miednicy, klatki piersiowej i ramion. Należy unikać zapinania biodrowej części pasa wokół brzucha.

Pasy bezpieczeństwa powinny być wyregulowane możliwie ciasno, jednak w sposób gwarantujący wygodę, aby zapewnić ochronę, dla której zostały zaprojektowane. Luźny pas bezpieczeństwa znacząco obniża bezpieczeństwo podróżnych.

Należy unikać zabrudzeń taśmy farbami, smarami i substancjami chemicznymi, a w szczególności kwasem z akumulatora. Do czyszczenia pasów bezpieczeństwa należy używać łagodnego mydła i wody. W przypadku pofałdowania, zanieczyszczenia lub uszkodzenia pasa, należy go wymienić.

W przypadku zadziałania pasa bezpieczeństwa podczas poważnego zderzenia, cały mechanizm powinien zostać wymieniony, nawet jeśli uszkodzenie nie jest widoczne.

Nie należy używać skręconych pasów bezpieczeństwa.

Każdy pas bezpieczeństwa może być używany przez tylko jednego pasażera.

Przypięcie pasem dziecka siedzącego na kolanach pasażera zagraża bezpieczeństwu.

Użytkownik nie powinien dokonywać żadnych modyfikacji ani przeróbek uniemożliwiających samoczynne napinanie i zwijanie taśmy pasa bezpieczeństwa.

 


PRZESTROGA Zwijanie pasa może być utrudnione, jeśli taśma lub przelotka są zanieczyszczone, dlatego należy utrzymywać je w czystości. Więcej informacji o czyszczeniu pasów bezpieczeństwa można znaleźć w rozdziale "Konserwacja pasów bezpieczeństwa" (strona 6-82).

Pasy bezpieczeństwa

...

Kobiety ciężarne i osoby z poważnymi problemami zdrowotnymi

Kobiety ciężarne powinny mieć zawsze zapięty pas bezpieczeństwa. Szczegółowych zaleceń udzielają lekarze. Część biodrowa pasa powinna być zapięta CIASNO I MOŻL ...

Zobacz tez:

Usterka działania
W przypadku wadliwego działania systemu kontrolka przełącznika "ECO OFF" miga, a następnie świeci na stałe. Przeprowadzić kontrolę w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym. W przypadku anomalii w trybie STOP, silnik moż ...

Uruchamianie zalanego silnika (SKYACTIV-G 2.0 i SKYACTIV-G 2.5)
Jeśli silnika nie uda się uruchomić, może być zalany (nadmiar paliwa w silniku). Przeprowadź następujące czynności:  Jeśli silnika nie można uruchomić za pierwszym razem w ciągu pięciu sekund, wyłącz zapłon, odczekaj dziesięć sekund i spróbuj ponownie.   ...

Categorie