Mazda 6: Podejmowanie działań

Należy podjąć odpowiednie działania i sprawdzić, czy lampka ostrzegawcza zgasła.

W razie awarii Lampki ostrzegawcze, sygnalizacyjne i sygnały dźwiękowe *

Piktogram

Ostrzeżenie

Działanie, jakie należy

Jeżeli lampka ostrzegawcza świeci się i słychać sygnał dźwiękowy (przez ok. 3 sekundy), oznacza to, że w jednej lub w kilku oponach ciśnienie powietrza jest zbyt niskie.
OSTRZEŻENIE Jeżeli lampka ostrzegawcza systemu świeci się lub miga albo słychać ostrzegawczy sygnał dźwiękowy, natychmiast zmniejsz prędkość samochodu, unikając gwałtownego manewrowania i hamowania: Jeżeli lampka ostrzegawcza systemu świeci się lub miga, albo słychać ostrzegawczy sygnał dźwiękowy, jazda z dużą prędkością albo gwałtowne manewrowanie lub hamowanie zagrażają bezpieczeństwu. Prowadzenie samochodu może ulec pogorszeniu, co w efekcie może doprowadzić do wypadku.

Aby skontrolować stan opon, zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu, gdzie będziesz mógł sprawdzić wzrokowo, czy ilość powietrza wystarczy, by dojechać do wyspecjalizowanego serwisu, w którym można uzupełnić ciśnienie i ponownie sprawdzić system. Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy lub serwis wulkanizacyjny.

Nie ignoruj lampki ostrzegawczej systemu TPMS: Ignorowanie lampki ostrzegawczej systemu TPMS zagraża bezpieczeństwu, nawet jeśli wiesz, dlaczego się świeci. Zadbaj o jak najszybsze rozwiązanie problemu, zanim dojdzie do niebezpiecznej sytuacji, mogącej prowadzić do uszkodzenia opon lub groźnego wypadku.

Sprawdź opony i wyreguluj ciśnienie do wartości podanej w specyfikacjach (strona 6-45).
UWAGA
 • Wyreguluj ciśnienie, gdy opony są zimne.

  Wartość ciśnienia w oponach zmienia się w zależności od ich temperatury, dlatego uzupełniaj powietrze co najmniej po godzinie od zakończenia jazdy lub po przejechaniu nie więcej niż 1,6 km. Jeżeli uzupełnisz ciśnienie rozgrzanych opon do poziomu zalecanego dla opon zimnych, to po ich ochłodzeniu może włączyć się lampka/sygnał ostrzegawczy systemu TPMS, a wartość ciśnienia spadnie poniżej wymaganej.

  Lampka ostrzegawcza systemu TPMS, sygnalizująca spadek ciśnienia w oponach spowodowany niską temperaturą otoczenia, będzie świecić się nadal, nawet jeśli temperatura otoczenia wzrośnie.

  Również w takim przypadku konieczne jest uzupełnienie ciśnienia w oponach. Jeżeli lampka ostrzegawcza systemu TPMS świeci się na skutek spadku ciśnienia w oponach, sprawdź i skoryguj ciśnienie do prawidłowego poziomu.

 • W miarę upływu czasu opony samoistnie tracą pewną ilość powietrza, a system TPMS nie odróżnia stopniowego spadku ciśnienia od przebicia opony. Jeżeli stwierdzisz, że jedna z opon ugina się bardziej niż pozostałe, sprawdź, czy na bieżniku lub bocznej ścianie tej opony nie ma nacięcia lub nie są wbite metalowe przedmioty. Wpuść kilka kropli wody do trzonka zaworu, żeby sprawdzić, czy nie tworzą się bąbelki wskazujące na uszkodzenie zaworu. Ubytek powietrza z opon zagraża bezpieczeństwu, dlatego w razie jego stwierdzenia nie wystarcza jedynie uzupełnienie ciśnienia - opona powinna trafić do wyspecjalizowanego serwisu, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy

Lampka ta włącza się, jeśli szyba przednia lub czujnik radarowy są zabrudzone lub system działa nieprawidłowo z powodu usterki Sprawdź przyczynę włączenia się lampki ostrzegawczej na wyświetlaczu centralnym.

Jeśli przyczyną jest brudna przednia szyba, wyczyść ją.

Jeśli lampka ostrzegawcza świeci się z powodu zabrudzonego czujnika radarowego, wyczyść przedni emblemat.

W razie jakichkolwiek innych przyczyn, poddaj samochód kontroli przez specjalistyczny serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Lampka ta włącza się, gdy w zbiorniku pozostało około 9,0 litrów paliwa.
UWAGA Czas uruchamiania się lampki może być różny, ponieważ paliwo w zbiorniku przemieszcza się w zależności od warunków jazdy i kąta nachylenia samochodu.
Zatankuj paliwo.

Lampka ostrzegawcza przekroczenia prędkości 120 km/h świeci się, kiedy prędkość samochodu przekroczy 120 km/h. Zmniejsz prędkość samochodu.

Po ustawieniu włącznika zapłonu w pozycji ON lampka niezapiętego pasa bezpieczeństwa włącza się, jeśli siedzenie kierowcy i pasażera przedniego jest zajęte, a pas bezpieczeństwa kierowcy lub pasażera przedniego nie został zapięty.

Jeśli pas bezpieczeństwa kierowcy lub przedniego pasażera nie jest zapięty (jedynie wówczas, kiedy siedzenie to jest zajęte), a prędkość pojazdu przekracza 20 km/h, lampka ostrzegawcza miga. Po krótkim czasie lampka ostrzegawcza przestaje migać, ale pozostaje włączona. Jeśli pas bezpieczeństwa pozostaje odpięty, lampka ostrzegawcza miga ponownie przez określony czas.

UWAGA
 • Jeśli po włączeniu się lampki ostrzegawczej pas kierowcy lub pasażera przedniego jest odpięty, a prędkość samochodu przekracza 20 km/h, lampka ostrzegawcza miga ponownie.
 • Umieszczanie ciężkich przedmiotów na siedzeniu pasażera przedniego może spowodować, że ostrzeżenie dotyczące pasa pasażera zadziała, w zależności od masy takich przedmiotów.
 • W celu umożliwienia poprawnego działania czujnika obecności na siedzeniu pasażera nie umieszczaj na siedzeniu dodatkowych poduszek i nie siadaj na nich. Czujnik może nie działać prawidłowo, ponieważ dodatkowa poduszka może powodować zakłócenia jego pracy.
 • Lampka ostrzegawcza może nie działać, jeśli na siedzeniu pasażera przedniego usiądzie małe dziecko.
Należy zapinać pasy bezpieczeństwa

Jeśli pasy bezpieczeństwa tylnych siedzeń nie są zapięte, gdy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON, kierowca i pasażer zostaną poinformowani za pomocą lampki ostrzegawczej.

Lampka ostrzegawcza działa nawet wówczas, kiedy na siedzeniu tylnym nie ma żadnego pasażera.

UWAGA Jeśli tylny pas bezpieczeństwa nie zostanie zapięty w ściśle określonym czasie po uruchomieniu silnika, lampka ostrzegawcza wyłączy się.
Należy zapinać pasy bezpieczeństwa.

Lampka sygnalizuje, że w zbiorniku pozostało niewiele płynu do spryskiwaczy Dolej płynu do spryskiwaczy (strona 6-33).

Lampka ta włącza się, gdy którekolwiek z drzwi/pokrywa bagażnika nie są/jest dokładnie zamknięte/-a. Zamknij dokładnie drzwi/pokrywę bagażnika.

Lampka ostrzegawcza KLUCZA*

Należy podjąć odpowiednie działania i sprawdzić, czy lampka ostrzegawcza zgasła.


Piktogram

Przyczyna

Działanie, jakie należy podjąć

Bateria klucza jest rozładowana Wymień baterię w kluczu (strona 6-42).
Klucz znajduje się poza zasięgiem działania Umieść klucz w zasięgu działania (strona 3-7).
Klucz umieszczony jest w takich miejscach we wnętrzu nadwozia, gdzie systemowi trudno go wykryć.
Obcy klucz, podobny w działaniu do klucza Twojego samochodu, znajduje się w zasięgu działania. Zabierz obcy klucz, podobny w działaniu do Twojego klucza, z zasięgu działania.
Wyłącznik zapłonu nie został ustawiony w położeniu OFF, klucz zabrano z samochodu i wszystkie drzwi są zamknięte. Umieść klucz z powrotem w samochodzie.

Skontaktuj się z Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy i poddaj samochód kontroli

W przypadku włączenia się/migania którejkolwiek z poniższych lampek ostrzegawczych lub sygnalizacyjnych, system może nie działać prawidłowo. Skontaktuj się z wyspecja ...

Komunikat pojawiający się na wyświetlaczu wielofunkcyjnym

Jeśli system ma do przekazania informację o stanie samochodu, komunikat pojawia się na wyświetlaczu wielofunkcyjnym. Zapoznaj się z komunikatem i podejmij odpowiednie dzia ...

Zobacz tez:

Doładowanie akumulatora
UWAGA  Przed wykonaniem obsługi lub doładowania akumulatora wyłącz silnik i wszystkie odbiorniki elektryczne.  Przy odłączaniu akumulatora odłącz najpierw biegun ujemny. Przy podłączaniu akumulatora połącz biegun ujemny jako ostatni. & ...

Jazda po autostradach
Opony Dostosować ciśnienie w oponach do wartości zgodnych ze specyfikacją. Zbyt niskie ciśnienie w ogumieniu powoduje przegrzewanie i możliwe uszkodzenie opon. Należy unikać jazdy na zużytych lub uszkodzonych oponach, które mogą powo ...

Categorie