Mazda 6: Przygotowywanie urządzenia przenośnego Bluetooth (Typ C/Typ D)

Mazda 6 –> Komfort wnętrza –> Bluetooth –> Bluetooth –> Przygotowywanie urządzenia przenośnego Bluetooth (Typ C/Typ D)

Parowanie urządzenia

Aby móc korzystać z zestawu głośnomówiącego Bluetooth, urządzenie wyposażone w Bluetooth musi zostać sparowane w następujący sposób.

W samochodzie można sparować maksymalnie siedem urządzeń obejmujących urządzenia audio Bluetooth i telefony komórkowe obsługujące system głośnomówiący.

UWAGA
 •  System Bluetooth może nie działać przez 1 lub 2 minuty po przestawieniu włącznika zapłonu z pozycji ACC w ON. Nie oznacza to jednak problemu. Jeśli system Bluetooth nie podłącza się automatycznie po upływie 1 lub 2 minut, upewnij się, czy ustawienie komunikacji Bluetooth na urządzeniu jest właściwe i spróbuj ponownie podłączyć urządzenie Bluetooth ze strony samochodu.
 •  Jeśli urządzenia z funkcją Bluetooth używane są w wymienionych poniżej miejscach lub okolicznościach, podłączenie poprzez Bluetooth może nie być możliwe.
 •  Urządzenie znajduje się w miejscu będącym poza zasięgiem centralnego wyświetlacza, na przykład za siedzeniem lub pod nim bądź wewnątrz schowka.
 • Urządzenie styka się lub jest przykryte przez metalowy przedmiot lub ciało.
 •  W urządzaniu jest ustawiony tryb oszczędzania energii

Procedura parowania

 1.  Wybierz ikonę na
  ekranie głównym, aby wyświetlić ekran ustawień.
 2.  Wybierz opcję Urządzenia .
 3.  Wybierz Bluetooth .
 4.  Włącz tryb Bluetooth.
 5.  Wybierz na ekranie Dodaj nowe urządzenie , aby wyświetlić komunikat i przejść do obsługi z urządzenia.
 6.  Za pomocą telefonu komórkowego znajdź urządzenie Bluetooth (urządzenie peryferyjne).
 7.  Wybierz z listy urządzeń wyszukanych przez telefon komórkowy pozycję "Mazda".
 8.  (Urządzenie z Bluetooth wersja 2.0) Wprowadź w urządzeniu 4-cyfrowy kod wyświetlony na ekranie.

  (Urządzenie z Bluetooth wersja 2.1 lub nowsza) Upewnij się, czy 6-cyfrowy kod wyświetlany w systemie audio widoczny jest na urządzeniu i dotknij Tak .

  W zależności od urządzenia mobilnego może być wymagane uruchomienie w nim pozwolenia na podłączenie i pozwolenie na dostęp do książki telefonicznej.

 9. Jeśli parowanie powiedzie się, wyświetlane są funkcje urządzenia podłączonego do Bluetooth.
 10.  (Urządzenia kompatybilne z funkcją E-mail/SMS Mazdy) Wiadomości SMS (Short Message Service) oraz E-mail przychodzące na urządzenie pobierane są automatycznie. Może być wymagane potwierdzenie procesu pobierania na posiadanym urządzeniu.
UWAGA W przypadku automatycznego pobierania historii połączeń i wiadomości wszystkie ustawienia pobierania automatycznego muszą być włączone.

Patrz "Ustawienia komunikacyjne" na.

Po zaprogramowaniu urządzenia system automatycznie je rozpozna. Po ponownym włączeniu zestawu głośnomówiącego Bluetooth lub po włączeniu najpierw zestawu głośnomówiącego Bluetooth następującym po ustawieniu włącznika zapłonu z pozycji OFF do ACC, status podłączenia urządzenia będzie wyświetlany na ekranie centralnego wyświetlacza.

WAŻNA uwaga na temat parowania i późniejszego automatycznego łączenia się:

Wybór urządzenia

Jeżeli zostało sparowanych kilka urządzeń, system Bluetooth podłączy to, które zostało sparowane jako ostatnie. Jeżeli chcesz domyślnie łączyć się z innym sparowanym urządzeniem, konieczne będzie dokonanie zmiany parametrów połączenia. Zmieniony porządek zaprogramowanych urządzeń zostanie zapamiętany, i nie ulegnie skasowaniu nawet po wyłączeniu zapłonu.

Podłączanie innych urządzeń

 1.  Wybierz ikonę na
  ekranie głównym, aby wyświetlić ekran ustawień.
 2.  Wybierz opcję Urządzenia .
 3.  Wybierz Bluetooth .
 4.  Włącz tryb Bluetooth.
 5.  Wybierz nazwę urządzenia, z którym zamierzasz się połączyć.
 6.  Telefon i system audio wybór Podłącza oba urządzenia jako system głośnomówiący i Bluetooth audio.

  Tylko telefon wybór Podłącza jako urządzenie w systemie głośnomówiącym.

  Tylko system audio wybór Podłącza jako Bluetooth audio.

UWAGA W ramach systemu głośnomówiącego lub systemu audio można korzystać z następujących funkcji.
 •  System głośnomówiący: Nawiązywanie połączeń oraz odbieranie emaili/SMS-ów
 •  System audio: Bluetooth audio, Aha, radio Stitcher

Odłączanie urządzenia

 1.  Wybierz ikonę na
  ekranie głównym, aby wyświetlić ekran ustawień.
 2.  Wybierz opcję Urządzenia .
 3.  Wybierz Bluetooth .
 4.  Włącz tryb Bluetooth.
 5.  Wybierz nazwę aktualnie podłączonego urządzenia.
 6.  Wybierz Rozłącz .

Usuwanie urządzenia

Wybieranie i usuwanie urządzeń

 1.  Wybierz ikonę na
  ekranie głównym, aby wyświetlić ekran ustawień.
 2.  Wybierz opcję Urządzenia .
 3.  Wybierz Bluetooth .
 4.  Włącz tryb Bluetooth.
 5.  Wybierz nazwę urządzenia, które chcesz usunąć.
 6.  Wybierz Usuń sparowane urządzenie .
 7.  Wybierz Tak .

Usuwanie wszystkich urządzeń

 1.  Wybierz ikonę na
  ekranie głównym, aby wyświetlić ekran ustawień.
 2.  Wybierz opcję Urządzenia .
 3.  Wybierz Bluetooth .
 4.  Wybierz Ustawienia Bluetooth .
 5.  Wybierz Usuń wszystkie sparowane urządzenia .
 6.  Wybierz Tak .

Zmiana kodu PIN

Kod PIN (4-cyfrowy) można zmienić.

 1.  Wybierz ikonę na
  ekranie głównym, aby wyświetlić ekran ustawień.
 2.  Wybierz opcję Urządzenia .
 3.  Wybierz Bluetooth .
 4.  Wybierz Ustawienia Bluetooth .
 5.  Wybierz Zmień kod parowania .
 6.  Wprowadź nowy kod PIN, który ma być ustawiony.
 7.  Wybierz .

Dostępny język (Typ C/Typ D)*

Język można zmienić.

Patrz "Ustawienia" na.

UWAGA W zależności od wybranego języka może on być dostępny jedynie dla informacji wyświetlanej na ekranie, a nie dla funkcji rozpoznawania głosowego.

Funkcja nauki wybierania głosowego (rejestracja użytkownika) (Typ A)

Funkcja nauki wybierania głosowego umożliwia rozpoznawanie mowy zgodnie z charakterystyką głosu użytkownika. Jeśli rozpoznawanie poleceń głosowych podawanych systemowi ...

Rozpoznawanie głosowe (Typ C/Typ D)

W tym rozdziale objaśniono podstawowe zasady działania rozpoznawania głosowego. Aktywacja rozpoznawania głosowego Naciśnij przycisk wybierania głosowego. Wyłączanie ro ...

Zobacz tez:

Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna kierowcy jest zamontowana wewnątrz koła kierownicy. Kiedy czujnik zderzenia przedniego wykryje uderzenie o odpowiednio dużej sile, poduszka powietrzna kierowcy błyskawicznie się napełni pomagając zredukować obrażenia głowy i klatki piersiowej kierowcy, jakie m ...

Układ regulacji prędkości jazdy
1. Lampka kontrolna 2. Lampka kontrolna ustawiania prędkości jazdy Układ regulacji prędkości jazdy pozwala na zaprogramowanie utrzymywania stałej prędkości przez pojazd bez potrzeby korzystania przez kierowcę z pedału przyspieszenia. Pr ...

Categorie