Opel Insignia: Interaktywny układ jezdny

Opel Insignia –> Prowadzenie i użytkowanie –> Układy kontroli jazdy –> Interaktywny układ jezdny

Układ Flex Ride

Układ jezdny Flex Ride umożliwia kierowcy wybyr trybu jazdy:

Tryby SPORT i TOUR wyłącza się poprzez ponowne naciśnięcie odpowiedniego przycisku.

W każdym z trybyw układ Flex Ride koordynuje pracą następujących układyw elektronicznych:

Tryb SPORT (sportowy)

Tryb SPORT (sportowy)


Ustawienia układyw są dostosowywane do bardziej sportowego stylu jazdy:

Tryb TOUR (podryżny)

Tryb TOUR (podryżny)


Ustawienia układyw są dostosowywane do bardziej komfortowego stylu jazdy:

Tryb NORMAL (normalny)

Zastosowane są standardowe ustawienia wszystkich układyw.

Układ kontroli trybu jazdy

W przypadku ręcznego włączenia dowolnego trybu jazdy (SPORT, TOUR lub NORMAL) układ kontroli trybu jazdy (DMC - Drive Mode Control) stale monitoruje i analizuje rzeczywiste parametry jazdy, reakcje kierowcy i bieżący, dynamiczny stan pojazdu. Jeśli jest to konieczne, układ DMC automatycznie zmienia ustawienia wybranego trybu jazdy lub, jeśli zostanie wykryta znaczna zmiana stylu jazdy, całkowicie zmienia tryb jazdy na czas trwania zmiany stylu.

Jeśli na przykład wybrano tryb NORMAL, a układ DMC wykryje sportowy styl prowadzenia, kilka ustawień trybu normalnego zostanie zmienionych na ustawienia sportowe.

W przypadku bardzo sportowego stylu jazdy układ DMC zmienia tryb jazdy na SPORT.

Jeśli natomiast wybrano tryb TOUR podczas jazdy po krętej drodze i nastąpi gwałtowne, silne hamowanie, układ DMC wykryje dynamiczny stan pojazdu i zmieni ustawienia zawieszenia na tryb SPORT, aby zwiększyć stabilność pojazdu.

Gdy parametry jazdy lub dynamiczny stan pojazdu powrycą do stanu wyjściowego, układ DMC zmienia ustawienia zgodnie z wcześniej wybranym trybem jazdy.

Ustawienia spersonalizowane w trybie SPORT

Kierowca może wybrać funkcje trybu SPORT po wciśnięciu przycisku SPORT.

Wybrać odpowiednie ustawienia w Ustawienia, I Tryb sportowy w kolorowym wyświetlaczu kierowcy.

Kolorowy wyświetlacz informacyjny.

Personalizacja ustawień.

Układ Flex Ride - wersja OPC

Układ Flex Ride w wersji OPC działa w taki sam sposyb jak standardowy układ Flex Ride z tą ryżnicą, że tryby jazdy mają bardziej sportową charakterystykę.

Układ Flex Ride - wersja OPC


Układ jezdny OPC Flex Ride umożliwia kierowcy wybyr trybu jazdy:

Tryby SPORT i OPC wyłącza się poprzez ponowne naciśnięcie odpowiedniego przycisku.

W każdym z trybyw układ OPC Flex Ride koordynuje pracą następujących układyw elektronicznych:

Tryb OPC

Charakterystyka dynamiki jazdy jest dostosowana do wysokich wartości osiągyw.

W tym trybie podświetlenie tablicy wskaźnikyw zmienia kolor na czerwony.

Tryb SPORT (sportowy)

Ustawienia układyw są dostosowywane do bardziej sportowego stylu jazdy.

Tryb NORMAL (normalny)

W trybie NORMAL, gdy nie jest wciśnięty ani przycisk SPORT ani OPC, wszystkie ustawienia układyw mają wartości standardowe.

Ustawienia spersonalizowane w trybie OPC

Kierowca może wybrać funkcje trybu OPC po wciśnięciu przycisku OPC.

Wybrać odpowiednie ustawienia w Ustawienia, I Tryb sportowy w kolorowym wyświetlaczu kierowcy.

Kolorowy wyświetlacz informacyjny.

Personalizacja ustawień.

Układ stabilizacji toru jazdy

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC) w razie potrzeby poprawia stabilność samochodu, niezależnie od typu nawierzchni i przyczepności opon. ...

Systemy wspomagania kierowcy

Ostrzeżenie Zadaniem systemyw wspomagania kierowcy jest służenie mu pomocą, a nie zastępowanie go. Podczas jazdy pełna odpowi ...

Zobacz tez:

Radioodtwarzacz
Włączanie i wyłączanie POWER (1) włącza/wyłącza system audio. Jeżeli przed obróceniem kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do pozycji 0 radioodtwarzacz nie został wyłączony, to będzie on działać do chwili wyjęcia kluczyka. Następnie po obróceniu kluczyka z pilotem zdalne ...

Uruchamianie w niskiej temperaturze
Przez pewien czas po uruchomieniu zimnego silnika i rozpoczęciu jazdy w warunkach niskiej temperatury otoczenia mogą być odczuwalne większe opory podczas zmiany biegów. Jest to spowodowane większą lepkością płynu w skrzyni biegów przy niskiej temperaturze. Gdy silnik jest zimny, w c ...

Categorie