Mazda 6: System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) [Przód] (SCBS F) (Indonezja, Malezja i Tajwan)

Mazda 6 –> Podczas jazdy –> i-ACTIVSENSE –> System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) [Przód] (SCBS F) (Indonezja, Malezja i Tajwan)

System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) [Przód] (SCBS F) ostrzega kierowcę o możliwej kolizji poprzez wskazanie na wyświetlaczu oraz sygnał ostrzegawczy, gdy kamera FSC wykrywa pojazd z przodu i określa, że kolizja z takim pojazdem jest nieunikniona, a samochód porusza się z prędkością w zakresie od 4 do 80 km/h. Ponadto system ten łagodzi skutki ewentualnej kolizji poprzez sterowanie hamulcami (hamulce SCBS) w przypadku określenia, że kolizja jest nieunikniona, gdy samochód porusza się z prędkością w zakresie od około 4 do 30 km/h. Uniknięcie kolizji może być również możliwe, gdy prędkość względna pomiędzy Twoim samochodem a tym jadącym z naprzeciwka jest mniejsza od około 20 km/h. Ponadto, gdy kierowca naciska na pedał hamulca, a system działa przy prędkości samochodu od około 4 do 30 km/h, hamulce reagują szybko i pewnie. (Wspomaganie hamowania (wspomaganie hamowania w systemie SCBS))

System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) [Przód] (SCBS F) (Indonezja, Malezja i Tajwan)


OSTRZEŻENIE Nie polegaj całkowicie na systemie wspomagającym hamowanie (zapobiegającym kolizjom przy małej prędkości) [Przód] (SCBS F):
 •  System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) [Przód] (SCBS F) zaprojektowano wyłącznie w celu ograniczenia uszkodzeń w razie kolizji. Poleganie wyłącznie na systemie, prowadzące do sytuacji, w której pedał przyspieszenia lub pedał hamulca uruchamiane są w sposób nieprawidłowy, może doprowadzić do wypadku.
 •  System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) [Przód] (SCBS F) to system, który działa w reakcji na pojazd znajdujący się przed Twoim samochodem. System może nie być w stanie wykryć lub zareagować na pojazdy jednośladowe lub pieszych.

 

PRZESTROGA Podczas jazdy w terenie, na przykład po gęstej trawie, zaleca się wyłączać system wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) [Przód] (SCBS F).

Wyłącz ten system, aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu w wymienionych poniżej okolicznościach:

 •  Samochód jest holowany lub holuje inny pojazd.
 •  Samochód znajduje się na stanowisku rolkowym.
 •  Podczas jazdy po nierównych drogach, na przykład pokrytych gęstą trawą lub podczas jazdy w terenie.

Patrz rozdział "Wyłączanie działania systemu wspomagającego hamowanie (zapobiegającego kolizjom przy małej prędkości) [Przód] (SCBS F)" na, aby dowiedzieć się, jak wyłączyć system SCBS F.

 

UWAGA
 •  System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) [Przód] (SCBS F) zadziała w następujących okolicznościach.
 •  Silnik jest uruchomiony.
 •  Ostrzeżenie/Lampka ostrzegawcza (pomarańczowa) systemu inteligentnego wspomagania hamowania (SBS)/systemu wspomagającego hamowanie (zapobiegającego kolizjom przy małej prędkości) (SCBS) nie świeci się.
 • (Ostrzeżenie o kolizji z tyłu) Prędkość samochodu zawiera się w przedziale od około 4 do 80 km/h.
 •  (Sterowanie hamulcami (hamulce SCBS)) Prędkość samochodu zawiera się w przedziale od około 4 do 30 km/h.
 •  System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) [Przód] (SCBS F) nie jest wyłączony.
 •  W poniższych okolicznościach system wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) [Przód] (SCBS F) może nie działać prawidłowo:
 •  System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) [Przód] (SCBS F) nie będzie działał, jeśli kierowca będzie świadomie wykonywał czynności związane z jazdą (posługując się pedałem przyspieszenia i kierownicą).
 •  Istnieje możliwość częściowego zetknięcia się z pojazdem z przodu.
 •  Samochód porusza się po śliskiej nawierzchni drogowej, na przykład mokrej lub oblodzonej bądź pokrytej śniegiem.
 •  Działanie hamulców jest pogorszone w wyniku niskich temperatur lub mokrych hamulców.
 •  Samochód jedzie z taką samą prędkością jak pojazd poprzedzający go.
 •  Pedał przyspieszenia jest naciśnięty
 •  Pedał hamulca jest naciśnięty.
 •  Kierowca rusza kierownicą.
 •  Kierowca manewruje dźwignią zmiany biegów.
 • W poniższych okolicznościach kamera FSC określi, że przed Twoim samochodem znajduje się jakiś pojazd i system wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) [Przód] (SCBS F) może zadziałać.
 •  Podczas wchodzenia w zakręt na drodze znajdują się jakieś obiekty.
 •  Podczas jazdy na zakręcie na przeciwległym pasie jadą inne samochody.
 •  Na drodze znajdują się metalowe przedmioty, wyboje lub elementy wystające.
 •  Podczas przejeżdżania przez bramki poboru opłat.
 •  Podczas przejeżdżania przez niskie bramy, wąskie bramy, myjnie automatyczne lub tunele.
 •  Jeśli nagle zbliżasz się do pojazdu jadącego z przodu.
 •  Pojazdy jednośladowe, piesi, zwierzęta lub drzewa.
 •  Pojazd jest wyposażony w opony o znaczącym zużyciu bieżnika.
 • (Manualna skrzynia biegów) Jeśli samochód zostanie zatrzymany przez działanie systemu SCBS i nie zostanie wciśnięty pedał sprzęgła, silnik wyłączy się.

Wyłączanie działania zaawansowanego systemu wspomagającego hamowanie (A-SCBS)

Zaawansowany system wspomagający hamowanie (A-SCBS) można tymczasowo wyłączyć. Gdy zaawansowany system wspomagający hamowanie (A-SCBS) jest wyłączony, lampka sygnali ...

Lampka sygnalizacyjna (czerwona) systemu wspomagającego hamowanie (zapobiegającego kolizjom przy małej prędkości) (SCBS)

Jeśli system SCBS działa, lampka sygnalizacyjna (czerwona) miga. Ostrzeżenie o możliwości kolizji Gdy istnieje prawdopodobieństwo kolizji z innym pojazdem z przodu em ...

Zobacz tez:

Dane techniczne silników
Przegląd UWAGA Nie wszystkie silniki są dostępne na wszystkich rynkach. A Kod silnika, numer podzespołu i numer seryjny podane są na tabliczce znamionowej silnika, patrz strona 314. Kod silnika, numer podzespołu i numer seryjny podane są na tabliczce znamionowej siln ...

Ogrzewana kierownica
Uchwyty po prawej i lewej stronie kierownicy mogą być ogrzewane. Włącznik zapłonu musi znajdować się w pozycji ON. Naciśnij przycisk, aby włączyć ogrzewanie kierownicy. Ogrzewanie kierownicy działa przez około 30 minut, po czym wyłącza się automatycznie. Lampka sygnal ...

Categorie