Mazda 6: Odbieranie rozmowy przychodzącej

Mazda 6 –> Komfort wnętrza –> Bluetooth –> Zestaw głośnomówiący Bluetooth (Typ C/Typ D) –> Odbieranie rozmowy przychodzącej

W momencie odebrania rozmowy przychodzącej powiadomienie o takim połączeniu wyświetlane jest na ekranie. Ustawienie "Powiadomienie o rozmowie przychodzącej" musi być włączone.

Patrz "Ustawienia komunikacyjne" na.

Aby zaakceptować rozmowę, naciśnij przycisk odbierania rozmowy wśród przełączników systemu audio lub wybierz Odpowiedz na ekranie.

Aby odrzucić rozmowę, naciśnij przycisk rozłączania rozmowy wśród przełączników systemu audio lub wybierz Pomiń na ekranie.

Podczas rozmowy na ekranie wyświetlane są następujące ikony. Ikony, jakimi można się posłużyć, różnią się w zależności od warunków użytkowania.


Ikona

Funkcja

Wyświetla menu systemu Komunikacji.
Kończy połączenie.
Przenoszenie rozmowy z zestawu głośnomówiącego do telefonu komórkowego Połączenie między systemem Bluetooth a urządzeniem (telefonem komórkowym) jest anulowane i połączenie przychodzące odbierane jest na urządzeniu (telefonie komórkowym), jak w przypadku zwyczajnej rozmowy.
Przenoszenie rozmowy z urządzenia (telefonu komórkowego) do zestawu głośnomówiącego Połączenie pomiędzy urządzeniem (telefonem komórkowym) można przełączać do zestawu głośnomówiącego Bluetooth.
Wyciszanie Podczas rozmowy mikrofon można wyciszyć.

Ponowne wybranie tego przycisku przywraca dźwięk.

Aby nawiązać połączenie 3-stronne, wybierz kontakty w jeden z wymienionych sposobów: Historia połączeń : Wyświetlana jest historia połączeń.

Kontakty : Wyświetlana jest książka telefoniczna.

Dial : Wyświetlana jest klawiatura telefonu. Wprowadź numer telefonu.

W zależności od zawartości umownej urządzenie może nie nadawać się do użytku.

Uruchamiane jest zawieszenie połączenia, aby nawiązać połączenie 3-stronne.

W zależności od zawartości umownej urządzenie może nie nadawać się do użytku.

Przełącza połączenie w tryb zawieszenia
Transmisja DTMF (system wybierania dwutonowego) Funkcja ta jest wykorzystywana podczas transmisji DTMF z wykorzystaniem klawiatury telefonu.

Odbiornikiem transmisji DTMF jest zazwyczaj domowa automatyczna sekretarka albo automatyczny firmowy system informacji telefonicznej.

Wprowadź numer za pomocą klawiatury telefonu.

 

UWAGA
  •  Jeśli zapłon zostanie wyłączony podczas rozmowy przez zestaw głośnomówiący, połączenie przekazywane jest automatycznie do urządzenia (telefonu komórkowego).
  •  Jeśli kod DTMF posiada dwie lub więcej cyfry lub symbole, każdy z nich musi być transmitowany osobno.

Nawiązywanie połączenia

Korzystanie ze spisu telefonów Połączenia można nawiązywać poprzez wypowiadanie nazwiska osoby znajdującego się w pobranym spisie telefonów lub nazwiska osoby, której ...

Przerywanie połączenia

Połączenie można przerwać, aby odebrać inne połączenie przychodzące. W przypadku wybrania Wstrzymaj + Odpowiedz lub naciśnięcia przycisku odbierania połączenia na ...

Zobacz tez:

Funkcja i-stop
Funkcja i-stop automatycznie zatrzymuje pracę silnika na czas postoju samochodu na skrzyżowaniu lub w korku, po czym automatycznie uruchamia go ponownie, aby wznowić jazdę. Dzięki temu systemowi zostaje obniżone zużycie paliwa, ograniczona emisja gazów spalinowych i wyeliminowany ha ...

Wykonywanie prac
Ostrzeżenie Przed przystąpieniem do wykonywania opisanych poniżej czynności należy bezwzględnie wyłączyć zapłon. Wentylator chłodnicy może się włączyć, nawet gdy wyłączony jest z ...

Categorie