Mazda 6: Nawiązywanie połączenia

Korzystanie ze spisu telefonów

Połączenia można nawiązywać poprzez wypowiadanie nazwiska osoby znajdującego się w pobranym spisie telefonów lub nazwiska osoby, której numer telefonu zarejestrowano wcześniej w zestawie głośnomówiącym Bluetooth.

Patrz "Importowanie kontaktów (Pobieranie spisu telefonów)".

 1.  Naciśnij przycisk wybierania głosowego.
 2.  Poczekaj na sygnał dźwiękowy.
 3.  Powiedz: "Call XXXXX... (np.

  "John") Mobile".

 4.  Postępuj zgodnie z instrukcjami głosowymi, aby nawiązać połączenie.

Obsługa przy pomocy ekranu

 1.  Wybierz ikonę na
  ekranie głównym, aby wyświetlić ekran funkcji Komunikacja.
 2.  Wybierz Kontakty , aby wyświetlić listę kontaktów.
 3.  Wybierz kontakt, z którym chcesz nawiązać połączenie, aby wyświetlić ekran ze szczegółami dla tego kontaktu.
 4.  Wybierz żądany numer telefonu, aby nawiązać połączenie.

Importowanie kontaktów (Pobieranie spisu telefonów)

Poprzez Bluetooth możesz zaimportować do zestawu głośnomówiącego Bluetooth spis telefonów z Twojego urządzenia (telefonu komórkowego).

(Automatyczne pobieranie)

Ustawienie "Automatyczne pobieranie kontaktów" musi być włączone.

W przypadku podłączenia zestawu głośnomówiącego do urządzenia książka telefoniczna pobierana jest automatycznie.

Patrz "Ustawienia komunikacyjne" na.

(Ręczne pobieranie)

Gdy funkcja "Automatyczne pobieranie kontaktów" jest wyłączona, pobierz książkę telefoniczną w następujący sposób.

 1.  Wybierz ikonę na
  ekranie głównym, aby wyświetlić ekran funkcji Komunikacja.
 2.  Wybierz Kontakty , aby wyświetlić listę kontaktów.
 3.  Wybierz Edytuj kontakty .
 4.  Wybierz Zaimportuj wszystkie kontakty lub Zaimportuj wybrany kontakt , aby przełączyć na tryb działania urządzenia.
 5.  Jeśli wybrano Zaimportuj wszystkie kontakty , wybierz Pobierz .
 6.  Rozpocznie się pobieranie z telefonu komórkowego.
UWAGA
 •  W przypadku zaimportowania wszystkich kontaktów po zapisaniu książki telefonicznej w systemie Bluetooth książka telefoniczna zostanie nadpisana.
 •  Do spisu telefonów można wprowadzić maksymalnie 1 000 kontaktów.
 • Książka telefoniczna, rejestr połączeń przychodzących/wychodzących oraz pamięć Ulubionych są zastrzeżone dla każdego podłączanego telefonu komórkowego, w celu ochrony prywatności danych.

Ulubione kontakty

Można dodać maksymalnie 50 kontaktów.

Po zarejestrowaniu numeru telefonu nawiązywanie połączenia będzie trwało krócej. Ponadto nie będziesz musiał szukać w spisie telefonów osoby, z którą chcesz nawiązać połączenie.

Dodawanie do Ulubionych

 1.  Wybierz ikonę na
  ekranie głównym, aby wyświetlić ekran funkcji Komunikacja.
 2.  Wybierz Ulubione , aby wyświetlić listę ulubionych.
 3.  Wybierz Dodaj/Edytuj Ulubione .
 4.  Wybierz Dodaj nowy kontakt lub Dodaj nowe informacje o kontakcie .
 5.  Wybierz z wyświetlanej listy.
UWAGA W przypadku wybrania "Dodaj nowy kontakt" rejestrowane są również takie informacje jak imię wybranej osoby.

Ponadto w przypadku wybrania "Dodaj nowe informacje o kontakcie" rejestrowany jest wyłącznie numer telefonu wybranej osoby.

Przywoływanie z Ulubionych

 1.  Wybierz ikonę na
  ekranie głównym, aby wyświetlić ekran funkcji Komunikacja.
 2.  Wybierz Ulubione , aby wyświetlić listę ulubionych.
 3.  (Jeśli do danego kontaktu przypisany jest tylko jeden numer telefonu) Wybierz informacje o kontakcie, z którym chcesz nawiązać połączenie.

  Przejdź do Punktu 5.

  (Jeśli do danego kontaktu przypisanych jest kilka numerów telefonu) Wybierz kontakt, z którym chcesz nawiązać połączenie, aby wyświetlić ekran ze szczegółami dla tego kontaktu. Przejdź do Punktu 4.

 4.  Wybierz numer telefonu, z którym chcesz nawiązać połączenie.
 5.  Wybierz Tak .

Usuwanie z Ulubionych

 1.  Wybierz ikonę na
  ekranie głównym, aby wyświetlić ekran funkcji Komunikacja.
 2.  Wybierz Ulubione , aby wyświetlić listę ulubionych.
 3.  Wybierz Dodaj/Edytuj Ulubione .
 4.  Wybierz Usuń .
 5.  Wybierz informacje o kontakcie, który chcesz usunąć.
 6.  Wybierz Usuń .

Zmiana porządku wyświetlania kontaktów w ulubionych

 1.  Wybierz ikonę na
  ekranie głównym, aby wyświetlić ekran funkcji Komunikacja.
 2.  Wybierz Ulubione , aby wyświetlić listę ulubionych.
 3.  Wybierz Dodaj/Edytuj Ulubione .
 4.  Wybierz Przenieś .
 5.  Wybrany kontakt można przemieścić na liście.
 6. Przesuń kontakt lub przenieś go za pomocą pokrętła sterującego, a następnie wybierz OK .

Zmiana nazwy kontaktu w ulubionych

 1.  Wybierz ikonę na ekranie głównym, aby wyświetlić ekran funkcji Komunikacja.
 2.  Wybierz Ulubione , aby wyświetlić listę ulubionych.
 3.  Wybierz Dodaj/Edytuj Ulubione .
 4.  Wybierz Zmień nazwę .
 5.  Wybierz kontakt, aby wyświetlić ekran klawiatury.
 6.  Po wprowadzeniu nowej nazwy i wybraniu OK nazwa kontaktu jest zapisywana.
UWAGA W przypadku naciśnięcia i przytrzymania danego kontaktu wyświetlanego na liście ulubionych informacje o nim można edytować (usunąć, zmienić).

Wybieranie numeru telefonu

UWAGA Przećwicz tę czynność w zaparkowanym samochodzie, aż nie upewnisz się, czy nie będzie ona Cię dekoncentrować w czasie jazdy. Jeśli nie czujesz się pewnie, wykonuj połączenia telefoniczne po zaparkowaniu w bezpiecznym miejscu, i ruszaj tylko wtedy, kiedy możesz kontrolować sytuację, a całą uwagę skupić na jeździe.
 1. Wybierz ikonę na ekranie
  głównym, aby wyświetlić ekran funkcji Komunikacja.
 2.  Po naciśnięciu Połączenie telefoniczne wyświetlana jest klawiatura telefonu.
 3.  Wprowadź numer telefonu za pomocą klawiatury telefonu.
 4. Wybierz , aby nawiązać
  połączenie.

Wprowadzanie numeru lub symbolu

Użyj klawiatury telefonu.

Naciśnij i przytrzymaj ikonę , aby
wprowadzić +.

Wybierz , aby usunąć ostatni wpis.


Naciśnij i przytrzymaj , aby usunąć
wszystkie wprowadzone znaki.

Funkcja powtórnego wybierania numeru

Nawiązuje połączenie z ostatnią osobą, do której dzwoniono (ostatnia osoba w spisie połączeń wychodzących) z telefonu komórkowego/systemu w samochodzie.

 1.  Naciśnij przycisk wybierania głosowego.
 2.  Poczekaj na sygnał dźwiękowy.
 3.  Powiedz: "Redial"

Funkcja oddzwaniania

Nawiązuje połączenie z ostatnią osobą, która do nas dzwoniła (ostatnia osoba w spisie połączeń przychodzących) na telefon komórkowy/system w samochodzie.

 1.  Naciśnij przycisk wybierania głosowego.
 2.  Poczekaj na sygnał dźwiękowy.
 3.  Powiedz: "Call back"

Zestaw głośnomówiący Bluetooth (Typ C/Typ D)

...

Odbieranie rozmowy przychodzącej

W momencie odebrania rozmowy przychodzącej powiadomienie o takim połączeniu wyświetlane jest na ekranie. Ustawienie "Powiadomienie o rozmowie przychodzącej" musi być wł ...

Zobacz tez:

Klucze
OSTRZEŻENIE Nie pozostawiaj kluczy w samochodzie, gdy znajdują się w nim dzieci. Trzymaj klucze w miejscu, w którym dzieci ich nie znajdą i nie będą mogły się nimi bawić: Pozostawienie dzieci w samochodzie wraz z kluczem jest niebezpieczne. Może to doprow ...

Konserwacja obręczy kół z lekkiego stopu
Obręcze kół z lekkiego stopu pokryte są przezroczystym preparatem ochronnym. Nie wolno używać żadnych środków czyszczących zawierających substancje ścierne, środków do polerowania, rozpuszczalników ani szcz ...

Categorie