Mazda 6: System wykrywający znużenie kierowcy (DAA)

Mazda 6 –> Podczas jazdy –> i-ACTIVSENSE –> System wykrywający znużenie kierowcy (DAA)

System wykrywający znużenie kierowcy (Driver Attention Alert, w skrócie DAA), to system, który rozpoznaje zmęczenie i zmniejszoną czujność kierowcy oraz zachęca go do zrobienia sobie przerwy w podróży.

Gdy samochód porusza się w ramach linii wyznaczających pas ruchu z prędkością od około 65 do 140 km/h, system DAA oszacowuje, jak bardzo zmniejszona jest czujność kierowcy i na ile jest on zmęczony w oparciu o informacje pochodzące od kamery FSC oraz inne informacje o pojeździe, po czym zachęca kierowcę do zrobienia sobie przerwy w podróży za pośrednictwem wskazania na wyświetlaczu wielofunkcyjnym i wyświetlaczu Head-up oraz sygnału ostrzegawczego.

Korzystaj z systemu DAA na drogach ekspresowych lub autostradach.

Patrz rozdział "Kamera monitorująca przestrzeń przed samochodem (Kamera FSC)" na.

System wykrywający znużenie kierowcy (DAA)


OSTRZEŻENIE Nie polegaj całkowicie na systemie wykrywającym znużenie kierowcy (DAA) i zawsze ostrożnie prowadź samochód. System DAA wykrywa, kiedy kierowca jest zmęczony i ma zmniejszoną czujność, a także zachęca kierowcę do zrobienia sobie przerwy w podróży, jednak nie zaprojektowano go w celu zapobiegania sytuacjom, w których samochód wykracza poza dany pas ruchu. Zbyt intensywne poleganie na systemie DAA może doprowadzić do wypadku. Prowadź samochód ostrożnie i odpowiednio manewruj kierownicą.

Ponadto, w zależności od warunków ruchu drogowego i okoliczności jazdy, system ten może nie wykrywać zmęczenia i zmniejszonej czujność kierowcy. Kierowca musi odpocząć na tyle, aby móc bezpiecznie wznowić jazdę.

 

UWAGA
 •  System wykrywający znużenie kierowcy (DAA) działa, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki.
 •  Prędkość samochodu zawiera się w przedziale od około 65 do 140 km/h.
 •  System wykrywa białe (żółte) linie wyznaczające pas ruchu.
 •  System ukończył pozyskiwanie danych dotyczących stylu jazdy kierowcy.
 •  System wykrywający znużenie kierowcy (DAA) nie działa w następujących okolicznościach.
 •  Prędkość samochodu jest niższa niż około 65 km/h.
 •  Prędkość samochodu przekracza wartość około 140 km/h.
 •  Samochód pokonuje ostry zakręt.
 •  Samochód zmienia pasy ruchu.
 •  System wykrywający znużenie kierowcy (DAA) może nie działać we właściwy sposób w następujących okolicznościach.
 •  Białe (żółte) linie wyznaczające pas ruchu są słabo widoczne z powodu zabrudzenia lub wyblakłej farby (ubytków farby).
 •  Samochodem szarpie lub kołysze z powodu silnego wiatru lub nierówności nawierzchni drogi.
 •  Samochód prowadzony jest w agresywny sposób.
 •  W przypadku częstej zmiany pasów ruchu.
 •  System wykrywający znużenie kierowcy (DAA) rozpoznaje, że kierowca jest zmęczony i ma zmniejszoną czujność w oparciu o dane dotyczące jazdy, gdy samochód porusza się z prędkością od około 65 do 140 km/h przez około 20 minut. Dane dotyczące jazdy zostaną skasowane w następujących okolicznościach.
 •  Samochód został zatrzymany na 5 minut lub dłużej.
 •  Samochód jedzie z prędkością mniejszą niż około 65 km/h przez około 30 minut.
 •  Włącznik zapłonu znajduje się w pozycji OFF.
 •  Po wyświetleniu przez system DAA pierwszego komunikatu zachęcającego do odpoczynku kolejny tego typu komunikat zostanie wyświetlony dopiero po 45 minutach.

Wskazanie systemu wykrywającego znużenie kierowcy (DAA)

W momencie, gdy system rozpozna zmęczenie lub zmniejszoną czujność kierowcy, uaktywnia sygnał ostrzegawczy, a na wyświetlaczu wielofunkcyjnym i na wyświetlaczu Head-up pojawia się odpowiednie ostrzeżenie.

Wskazanie systemu wykrywającego znużenie kierowcy (DAA)


Wyłączanie systemu wykrywającego znużenie kierowcy (DAA)

System wykrywający znużenie kierowcy (DAA) można ustawić tak, aby był nieaktywny.

Patrz rozdział "Możliwości personalizacji" na.

System rozpoznawania odległości od poprzedzającego pojazdu (DRSS)

System rozpoznawania odległości do poprzedzającego pojazdu (DRSS) mierzy przy użyciu czujnika radarowego (przedniego) dystans pomiędzy Twoim samochodem, a pojazdem jadący ...

System monitorowania ruchu poprzecznego przy cofaniu (RCTA)

System monitorujący ruch poprzeczny przy cofaniu (RCTA) pomaga kierowcy w sprawdzaniu obszaru za samochodem po obu jego stronach podczas cofania i ostrzega go o obecności poj ...

Zobacz tez:

DRIVe
Ważnym aspektem ekologicznej eksploatacji samochodu jest używanie opon odpowiedniego typu i utrzymywanie w nich właściwego ciśnienia powietrza. Rozmiary Przy zakładaniu nowych opon zaleca się zastosowanie opon tego samego typu i marki co opony zamontowane fabrycznie, ponieważ został ...

Oświetlenie powitalne (opcja)
Gdy reflektory są włączone (przełącznik świateł w położeniu świateł mijania lub AUTO), a wszystkie drzwi i bagażnik są zamknięte i zablokowane, to reflektory i światła pozycyjne zapalą się na 15 sekund, je ...

Categorie