Mazda 6: Zalecany olej

Aby przestrzegać harmonogramu przeglądów okresowych (strona 6-4) i uchronić silnik przed uszkodzeniami spowodowanymi przez niewystarczające smarowanie, niezwykle ważne jest stosowanie oleju silnikowego o właściwej specyfikacji. Nie stosuj olejów, które nie spełniają poniższych parametrów ani wymogów. Zastosowanie nieodpowiedniego oleju może spowodować uszkodzenie silnika, które nie jest objęte Gwarancją Mazdy.

Zalecany olej


Zalecany olej


Lepkość oleju silnikowego lub gęstość wpływa na zużycie paliwa i działanie silnika w niskich temperaturach (uruchomienie i przepływ oleju).

Olej silnikowy o niskiej lepkości wpływa na lepszą ekonomikę zużycia paliwa i osiągi w niskich temperaturach.

Przy wyborze oleju przed jego wymianą należy wziąć pod uwagę zakres temperatur, w jakich eksploatowany będzie samochód.

Następnie wybierz z tabeli klasę lepkości oleju.

PRZESTROGA
 •  Używanie olejów o lepkości innej niż zalecana dla specyficznych zakresów temperatur, może spowodować uszkodzenie silnika.
 •  (SKYACTIV-D 2.2) SKYACTIV-D 2.2 wymaga stosowania ściśle określonego oleju silnikowego. Potwierdź specyfikację w instrukcji obsługi. Jeżeli użyjesz innego oleju niż wymagany, skróceniu ulegnie żywotność filtra cząstek stałych lub może on ulec uszkodzeniu.

 


UWAGA

(SKYACTIV-G 2.0 i SKYACTIV-G 2.5)

 •  Podczas normalnych warunków jazdy wszystkie silniki zużywają olej silnikowy.

  Zużycie oleju silnikowego może wynosić 0,8 l/1 000 km. Może to być spowodowane odparowaniem, wewnętrzną wentylacją i spalaniem oleju silnikowego podczas pracy silnika. Zużycie oleju może być wyższe, gdy silnik jest nowy, co wynika z procesu docierania się silnika. Zużycie oleju zależy także od prędkości obrotowej i obciążenia silnika. W ekstremalnych warunkach jazdy zużycie oleju silnikowego może być wyższe.

(SKYACTIV-D 2.2)

 •  Po każdej wymianie oleju silnikowego jego parametry zapisane w pamięci jednostki sterującej silnikiem samochodu muszą zostać możliwie jak najszybciej skasowane.

  W przeciwnym razie może włączyć się lampka sygnalizacyjna obsługi okresowej lub lampka ostrzegawcza oleju silnikowego. Aby skasować parametry oleju silnikowego zapisane w jednostce sterującej silnikiem samochodu, zapoznaj się z procedurą ich kasowania na lub skonsultuj się z wyspecjalizowanym serwisem.

  Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

 •  Okresowo sprawdzaj poziom oleju w silniku. Jeśli podczas kontroli poziom oleju silnikowego przekracza znajdujący się na wskaźniku znak "X" wymień olej. Aby to uczynić, skonsultuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy. Podczas wymiany oleju sprawdzaj jego poziom, używając wskaźnika i dolewaj do momentu, kiedy poziom oleju silnikowego znajdzie się pomiędzy wskazaniami MIN i MAX, jak pokazano na rysunku.

Olej silnikowy

UWAGA Wymiana oleju silnikowego powinna być wykonana przez specjalistyczny serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy. ...

Procedura kasowania parametrów oleju zapisanych w pamięci jednostki sterującej silnikiem

UWAGA Procedurę tę przewidziano dla samochodów z SKYACTIV-D 2.2 oraz samochodów z SKYACTIV-G 2.0 lub SKYACTIV-G 2.5, w których wybrano elastyczny plan wym ...

Zobacz tez:

Lampka kontrolna pasa bezpieczeństwa
Przypomnienie o niezapięciu pasyw bezpieczeństwa przy przednich fotelach fotela kierowcy, w zestawie wskaźnikyw, świeci lub miga na czerwono. fotela przedniego pasażera, w środkowej konsoli, świeci lub miga na czerwono, gdy fotel jest zajęty. Lamp ...

Rozładowany akumulator
Uruchamianie silnika przy pomocy akumulatora zewnętrznego Uruchamianie silnika przy pomocy akumulatora zewnętrznego, zagraża bezpieczeństwu, jeśli jest wykonywane nieprawidłowo. Dlatego stosuj się ściśle do poniższej procedury. Jeśli nie jesteś pewien, czy zdołasz samodzielnie ur ...

Categorie