Opel Insignia: Automatyczna kontrola prędkości

Opel Insignia –> Prowadzenie i użytkowanie –> Systemy wspomagania kierowcy –> Automatyczna kontrola prędkości

Układ automatycznej kontroli prędkości może zapamiętywać i utrzymywać prędkość od ok. 30 do 200 km/h. W przypadku wjeżdżania na wzniesienie lub zjeżdżania z niego prędkość ta może się zmienić.

Ze względyw bezpieczeństwa funkcja automatycznej kontroli prędkości może zostać włączona dopiero po jednokrotnym wciśnięciu pedału hamulca. Układu nie można włączyć podczas jazdy na pierwszym biegu.

Automatyczna kontrola prędkości


Funkcji automatycznej kontroli prędkości nie należy włączać, jeśli utrzymywanie stałej prędkości jazdy nie jest wskazane.

Jeśli samochyd jest wyposażony w automatyczną skrzynię biegyw, zaleca się włączanie układu automatycznej kontroli prędkości, jedynie gdy aktywny jest tryb automatycznej zmiany biegyw.

Lampka kontrolna m.

Włączanie

Nacisnąć przycisk  - lampka
kontrolna na zestawie wskaźnikyw
zaświeci się na biało.

Włączanie

Włączanie


Przyspieszyć do żądanej prędkości i obrycić pokrętło w kierunku SET/- - bieżąca prędkość zostaje zapamiętana i będzie utrzymywana.

Lampka kontrolna na zestawie
wskaźnikyw zaświeci się na zielono.

Ustawiona prędkość wyświetla się na wyświetlaczu w wersji Midlevel lub Uplevel obok symbolu . Pedał
przyspieszenia można zwolnić.

W każdej chwili istnieje możliwość wciśnięcia pedału przyspieszenia w celu zwiększenia prędkości. Po zwolnieniu pedału przywrycona zostanie uprzednio zapamiętana prędkość.

Automatyczna kontrola prędkości pozostaje aktywna podczas zmiany biegyw.

Zwiększanie prędkości

Przy aktywnej funkcji automatycznej kontroli prędkości przytrzymać pokrętło w położeniu RES/+ lub krytko obracać w położenie RES/+: prędkość wzrasta w sposyb ciągły lub w niedużych skokach.

Można rywnież przyspieszyć do żądanej prędkości i zapamiętać prędkość jazdy, obracając przełącznik w położenie SET/-.

Zmniejszanie prędkości

Przy aktywnej funkcji automatycznej kontroli prędkości przytrzymać pokrętło w położeniu SET/- lub krytko obracać w położenie SET/-: prędkość maleje w sposyb ciągły lub w niedużych skokach.

Wyłączanie

Nacisnąć przycisk - lampka
kontrolna na zestawie wskaźnikyw
zaświeci się na biało. Układ automatycznej kontroli prędkości zostanie wyłączony. Ostatnio wykorzystywana prędkość zostaje zapisana w pamięci, aby przywrycić ją w pyźniejszym czasie.

Funkcja automatycznej kontroli prędkości wyłączy się samoczynnie, gdy:

Przywracanie zapamiętanej prędkości

Obrycić pokrętło w położenie RES/+ przy prędkościach jazdy powyżej 30 km/h. Zostanie uzyskana zapamiętana prędkość jazdy.

Wyłączanie

Nacisnąć przycisk - lampka
kontrolna na zestawie wskaźnikyw
zgaśnie. Zapamiętana prędkość zostaje usunięta.

Układ automatycznej kontroli prędkości zostaje wyłączony, a zapamiętana prędkość usunięta rywnież wtedy, gdy zostanie wyłączony zapłon lub naciśnięty przycisk w celu aktywowania
ogranicznika prędkości.

Systemy wspomagania kierowcy

Ostrzeżenie Zadaniem systemyw wspomagania kierowcy jest służenie mu pomocą, a nie zastępowanie go. Podczas jazdy pełna odpowi ...

Ograniczenie prędkości jazdy

Ogranicznik prędkości zapobiega przekroczeniu ustawionej maksymalnej prędkości jazdy. Prędkość maksymalną można ustawić powy ...

Zobacz tez:

Funkcja zapobiegająca zgnieceniu przez dach otwierany
Jeżeli ręce, głowa pasażera lub inne przedmioty zablokują ruch zamykającego się dachu otwieranego, dach zatrzyma się i zmieni kierunek ruchu. OSTRZEŻENIE Upewnij się, czy nic nie blokuje dachu otwieranego bezpośrednio przed jego całkowitym zamknięciem: Zablokow ...

Lampka sygnalizacyjna niskiej temperatury płynu chłodzenia silnika (niebieska)
Lampka ta włącza się stale, gdy temperatura płynu chłodzenia silnika jest niska i gaśnie po rozgrzaniu silnika. Jeśli lampka sygnalizacyjna niskiej temperatury płynu chłodzenia silnika nie gaśnie, mimo iż silnik rozgrzano w wystarczającym stopniu, czujnik temperatury może d ...

Categorie