Opel Insignia: Ograniczenie prędkości jazdy

Opel Insignia –> Prowadzenie i użytkowanie –> Systemy wspomagania kierowcy –> Ograniczenie prędkości jazdy

Ogranicznik prędkości zapobiega przekroczeniu ustawionej maksymalnej prędkości jazdy.

Prędkość maksymalną można ustawić powyżej 25 km/h.

Kierowca może przyspieszyć do ustawionej prędkości maksymalnej, ale nie może jej przekroczyć. W przypadku zjeżdżania ze wzniesienia prędkość ta może zostać chwilowo przekroczona.

Ustawiona prędkość maksymalna jest pokazywana na wyświetlaczu informacyjnego kierowcy, gdy ogranicznik jest aktywny.

Włączanie

Włączanie


Nacisnąć przycisk . Lampka
kontrolna w zestawie wskaźnikyw
zapala się na biało. Jeśli wcześniej został aktywowany układ automatycznej kontroli prędkości lub adaptacyjny układ automatycznej kontroli prędkości, w chwili aktywacji ogranicznika prędkości zostanie on wyłączony, a lampka kontrolna m zgaśnie.

Ustawianie ograniczenia prędkośc

Przy aktywnym ograniczniku prędkości obrycić pokrętło w położenie RES/+ i przytrzymać lub kilka razy krytko obrycić w położenie RES/+, do momentu gdy na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawi się żądana prędkość maksymalna.

Można też przyspieszyć do żądanej prędkości i krytko obrycić pokrętło w kierunku SET/- - bieżąca prędkość zostaje zapamiętana jako prędkość maksymalna. Ograniczenie prędkości pojawia się na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.

Ustawianie ograniczenia prędkośc


Lampka kontrolna w zestawie
wskaźnikyw zapala się na zielono.

Zmiana ograniczenia prędkości

Przy aktywnym ograniczniku prędkości obrycić pokrętło w położenie RES/+ lub SET/-, aby odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć prędkość maksymalną.

Przekraczanie ograniczenia prędkości

W sytuacji awaryjnej istnieje możliwość przekroczenia ograniczenia prędkości przez wciśnięcie pedału przyspieszenia mocno poza punkt oporu.

W takiej sytuacji wskazanie ograniczenia prędkości na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy zaczyna migać i słychać sygnał dźwiękowy.

Zwolnić pedał przyspieszenia, a funkcja ogranicznika prędkości zostanie ponownie włączona po uzyskaniu prędkości jazdy niższej niż wartość ograniczenia.

Wyłączanie

Nacisnąć przycisk : ogranicznik
zostaje dezaktywowany i pojazd porusza się bez ograniczenia prędkości.

Ograniczenie prędkości zostaje zapisane, a na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawia się odpowiedni komunikat.

Przywracanie ograniczenia prędkości

Obrycić pokrętło w położenie RES/+.

Zapisane w pamięci ograniczenie prędkości zostaje przywrycone.

Wyłączanie

Nacisnąć przycisk - wskazanie
ograniczenia prędkości znika z wyświetlacza informacyjnego kierowcy. Zapamiętana prędkość zostaje usunięta.

Ogranicznik prędkości zostaje wyłączony, a zapamiętana prędkość usunięta rywnież wtedy, gdy zostanie wyłączony zapłon lub naciśnięty przycisk m w celu aktywowania układu automatycznej kontroli prędkości lub adaptacyjnego układu automatycznej kontroli prędkości.

Automatyczna kontrola prędkości

Układ automatycznej kontroli prędkości może zapamiętywać i utrzymywać prędkość od ok. 30 do 200 km/h. W przypadku wjeżd ...

Adaptacyjny układ automatycznej kontroli prędkości

Adaptacyjny układ automatycznej kontroli prędkości (ACC) to udoskonalony konwencjonalny tempomat wyposażony w dodatkową funkcję utrzymywania okre& ...

Zobacz tez:

Regulacja reflektorów
1. Doprowadzić ciśnienie w ogumieniu do wymaganej wartości i usunąć z pojazdu wszelkie obciążenie z wyjątkiem kierowcy, koła zapasowego i narzędzi. 2. Pojazd powinien stać na płaskim podłożu. 3. Narysować na ekr ...

Akumulator
OSTRZEŻENIE Przeczytaj uważnie poniższe ostrzeżenia przed obsługą lub kontrolą akumulatora, aby zapewnić bezpieczną i prawidłową pracę: Pracując przy akumulatorze zawsze noś okulary ochronne: Praca bez okularów ochronnych zagraża bezpieczeństwu. Elektroli ...

Categorie