Opel Insignia: Przedni-tylny układ ułatwiający parkowanie

Opel Insignia –> Prowadzenie i użytkowanie –> Systemy wspomagania kierowcy –> Układ ułatwiający parkowanie –> Przedni-tylny układ ułatwiający parkowanie

Przedni-tylny układ ułatwiający parkowanie


Przedni-tylny układ ułatwiający parkowanie mierzy odległość między samochodem a przeszkodami z przodu i z tyłu. Układ przekazuje informacje za pomocą sygnaływ dźwiękowych i komunikatyw na wyświetlaczu.

Układ obejmuje cztery czujniki ultradźwiękowe w tylnym zderzaku i cztery czujniki ultradźwiękowe w przednim zderzaku.

Układ ten wykorzystuje dwa dźwiękowe sygnały ostrzegawcze o ryżnej częstotliwości dla przedniego i tylnego monitorowanego obszaru.

Włączanie

Włączanie


Po włączeniu biegu wstecznego, przedni i tylny układ ułatwiający parkowanie jest gotowy do pracy.

Gotowość układu do pracy jest sygnalizowana przez świecenie diody kontrolnej w przycisku pilota parkowania .


Przy jeździe do przodu z małą prędkością przedni układ ułatwiający parkowania można rywnież włączyć przez krytkie naciśnięcie przycisku .


Po naciśnięciu przycisku w
czasie jednego cyklu zapłonowego, przedni układ ułatwiający parkowanie będzie się uruchamiał za każdym razem, gdy prędkość pojazdu spadnie poniżej określonego poziomu.

Ostrzeganie o przeszkodach

Układ ostrzega kierowcę o potencjalnie niebezpiecznych przeszkodach znajdujących się przed lub za pojazdem za pomocą sygnaływ dźwiękowych. Wykrycie przeszkody jest sygnalizowane przez krytkie sygnały dźwiękowe emitowane odpowiednio z przodu lub z tyłu pojazdu. Przerwy między sygnałami stają się krytsze, gdy pojazd zbliża się do przeszkody. Gdy odległość jest mniejsza od 30 cm, emitowany jest sygnał ciągły.

Ostrzeganie o przeszkodach


Odległość od przeszkody znajdującej się z przodu i z tyłu jest wskazywana przez zmieniające się linie odległości wokył pojazdu.

Strona układu ułatwiającego parkowanie może zostać zasłonięta przez komunikaty o wyższym priorytecie. Jeśli strona układu ułatwiającego parkowanie zostanie zastąpiona komunikatem, odległość nie będzie wyświetlana do momentu ponownego uruchomienia układu ułatwiającego parkowanie.

Wyłączanie

Układ można wyłączyć, naciskając przycisk .


Dioda kontrolna w przycisku zgaśnie, a na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawi się komunikat Układ czujnikyw parkowania wyłączony.

Układ zostaje wyłączony automatycznie po przekroczeniu pewnej prędkości.

Usterka

W razie usterki lub ze względu na wystąpienie przejściowych czynnikyw, np. pokrycia czujnikyw śniegiem uniemożliwiających działanie systemu, zapala się lub
wyświetlony zostaje komunikat na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.

Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu.

Układ ułatwiający parkowanie

Ostrzeżenie Kierowca ponosi pełną odpowiedzialność za manewr parkowania. Korzystając z układu ułatwiającego parko ...

Zaawansowany układ ułatwiający parkowanie

Inteligentny system wspomagania parkowania pomaga kierowcy podczas manewrowania na parkingu poprzez podawanie instrukcji na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy i sygn ...

Zobacz tez:

Powłoki lakierowe
Powłoka lakierowa stanowi istotny element antykorozyjnego zabezpieczenia samochodu i dlatego jej stan powinien być regularnie kontrolowany. Wszelkie uszkodzenia wymagają natychmiastowej interwencji, aby zapobiec powstaniu ognisk korozji. Do najczęściej spotykanych uszkodzeń powłoki la ...

System Brake Assist
System ten uaktywnia się w przypadku gwałtownego wciśnięcia pedału hamulca do oporu, powodując doprowadzenie do hamulcyw poszczegylnych kył maksymalnego ciśnienia. Zadziałanie systemu Brake Assist można rozpoznać po pulsowaniu peda ...

Categorie