Opel Insignia: Zaawansowany układ ułatwiający parkowanie

Opel Insignia –> Prowadzenie i użytkowanie –> Systemy wspomagania kierowcy –> Układ ułatwiający parkowanie –> Zaawansowany układ ułatwiający parkowanie

Zaawansowany układ ułatwiający parkowanie


Inteligentny system wspomagania parkowania pomaga kierowcy podczas manewrowania na parkingu poprzez podawanie instrukcji na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy i sygnały akustyczne.

System korzysta z czujnikyw układu ułatwiającego parkowanie wraz z dwoma dodatkowymi czujnikami po obu stronach przedniego i tylnego zderzaka.

Włączanie

Włączanie


Podczas poszukiwania wolnego miejsca parkingowego, system należy uaktywnić poprzez naciśnięcie przycisku .


System można uaktywnić przy prędkości nieprzekraczającej 30 km/h. System wyszukuje wolne miejsce parkingowe, gdy prędkość pojazdu wynosi nie więcej niż 30 km/h.

Maksymalna dozwolona odległość od pojazdu do rzędu zaparkowanych samochodyw wynosi 1,8 metra.

Funkcjonowanie

Funkcjonowanie


Gdy pojazd mija rząd zaparkowanych samochodyw, a system jest włączony, zaawansowany układ ułatwiający parkowanie rozpoczyna wyszukiwanie odpowiedniego wolnego miejsca parkingowego. Gdy odpowiednie miejsce parkingowe zostanie wykryte, na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawi się wizualizacja i włączy się sygnał akustyczny.

Jeśli kierowca nie zatrzyma pojazdu przed przejechaniem 10 metryw po wyświetleniu propozycji parkowania, system zaczyna szukać innego dogodnego miejsca parkingowego.

Funkcjonowanie


Propozycja miejsca parkowania jest akceptowana przez kierowcę poprzez zatrzymanie pojazdu przed przejechaniem 10 metryw od podania komunikatu. System oblicza optymalną trasę parkowania na wolne miejsce. Następnie prowadzi kierowcę poprzez podawanie szczegyłowych poleceń.

Funkcjonowanie


Instrukcje pojawiające się na wyświetlaczu obejmują:

Funkcjonowanie


Prawidłowo zakończony manewr parkowania jest wskazywany przez symbol potwierdzenia.

Należy zawsze zwracać uwagę na dźwięki emitowane przez przednitylny układ ułatwiający parkowanie.

Dźwięk ciągły oznacza, że odległość od przeszkody jest mniejsza niż około 30 cm.

Zmiana strony parkowania

System jest skonfigurowany tak, aby wykrywał miejsca parkingowe po stronie pasażera. Aby system wykrywał miejsca parkingowe po stronie kierowcy, wcisnąć przycisk na około 2 sekundy.


Priorytety wyświetlania

Po uaktywnieniu inteligentnego systemu wspomagania parkowania stosowne komunikaty będą pojawiać się na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy. Wskazanie inteligentnego systemu wspomagania parkowania na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy może zostać zastąpione przez komunikaty o wyższym priorytecie. Po potwierdzeniu komunikatu przez naciśnięcie przycisku SET/CLR na dźwigni kierunkowskazyw lub przycisk na
kierownicy ponownie pojawiają się instrukcje inteligentnego systemu wspomagania parkowania i manewr parkowania może być kontynuowany.

Wyłączanie

Układ dezaktywuje się poprzez:

Dezaktywacja systemu w wyniku działań kierowcy lub przez sam system podczas manewru zostanie wskazana na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy poprzez komunikat Sys. asystenta parkowania wyłączony.

Usterka

Stosowny komunikat pojawia się na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy, gdy:

Usterka


W przypadku wykrycia przeszkody podczas wyświetlania instrukcji parkowania - na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawi się komunikat Zatrzymaj się. Usunięcie przeszkody umożliwi wznowienie manewru parkowania. Jeśli przeszkoda nie zniknie, system zostanie wyłączony. Nacisnąć przycisk , aby uaktywnić system w
celu wyszukania nowego miejsca parkingowego.

Przedni-tylny układ ułatwiający parkowanie

Przedni-tylny układ ułatwiający parkowanie mierzy odległość między samochodem a przeszkodami z przodu i z tyłu. Układ przekazuje ...

Ważne uwagi dotyczące korzystania z systemyw ułatwiających parkowanie

Ostrzeżenie W pewnych sytuacjach wielokrotne odbicia fal dźwiękowych oraz zewnętrzne źrydła dźwięku mogą uniemo&# ...

Zobacz tez:

Zewnętrzne lusterko wsteczne
Przed podjęciem jazdy należy upewnić się, czy kąt lusterka jest prawidłowo ustawiony. Samochód wyposażony jest zarówno w lewe, jak i prawe zewnętrzne lusterko wsteczne. Lusterka można ustawiać zdalnie za pomocą zdalnego prz ...

Komunikat pojawiający się na wyświetlaczu
Jeśli na centralnym wyświetlaczu pojawia się komunikat (System audio typu C/typu D), podejmij odpowiednie działanie (zachowując spokój) zgodnie z treścią wyświetlanego komunikatu. Natychmiast zatrzymaj samochód w bezpiecznym miejscu Jeśli na centralnym wyświetlaczu pojawiają ...

Categorie