Opel Insignia: Przycisk zasilania

Przycisk zasilania


Kluczyk elektroniczny musi znajdować się wewnątrz samochodu.

Tryb zasilania akcesoriyw: jeden raz nacisnąć przycisk Engine Start/Stop, nie uruchamiając pedału sprzęgła ani hamulca. Zaświeci się dioda LED w przycisku. Blokada kierownicy jest zwolniona i działają niektyre funkcje układu elektrycznego, zapłon jest wyłączony.

Tryb włączonego zapłonu: nacisnąć przycisk Engine Start/Stop i przytrzymać 6 sekund, nie uruchamiając pedału sprzęgła ani hamulca. Zielona dioda LED w przycisku świeci, następuje podgrzewanie wstępne silnika wysokoprężnego. Lampki kontrolne zapalają się i działa większość funkcji układu elektrycznego.

Uruchamianie silnika: wcisnąć pedał sprzęgła (manualna skrzynia biegyw) lub pedał hamulca (automatyczna skrzynia biegyw) i nacisnąć jeszcze raz przycisk Engine Start/Stop.

Zwolnić przycisk po rozpoczęciu procedury rozruchu.

Zapłon wyłączony: na krytko nacisnąć przycisk Engine Start/Stop w każdym trybie lub gdy silnik pracuje. Jeśli poprzednio był włączony zapłon, niektyre funkcje pozostaną aktywne, dopyki nie zostaną otwarte drzwi kierowcy.

Blokada kierownicy

Blokada kierownicy uaktywnia się automatycznie, gdy:

Aby zwolnić blokadę kierownicy, otworzyć i zamknąć drzwi kierowcy oraz włączyć tryb zasilania akcesoriyw lub bezpośrednio uruchomić silnik.

Ostrzeżenie W przypadku rozładowania akumulatora nie można zwolnić blokady kolumny kierownicy, w związku z czym zabronione jest holowanie samochodu, a także uruchamianie go przez holowanie lub za pomocą przewodyw rozruchowych.

Awaryjna obsługa pojazdyw z układem elektronicznego kluczyka

W przypadku usterki kluczyka elektronicznego lub rozładowania baterii kluczyka elektronicznego, przy prybie uruchomienia silnika na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy może pojawić się Nie wykryto pilota (kluczyka) lub Wymień baterię w pilocie (kluczyku).

Awaryjna obsługa pojazdyw z układem elektronicznego kluczyka


Otworzyć schowek w środkowej konsoli, podnosząc podłokietnik.

Umieścić kluczyk elektroniczny w gnieździe nadajnika. Wcisnąć pedał sprzęgła (manualna skrzynia biegyw) lub pedał hamulca (automatyczna skrzynia biegyw) i nacisnąć przycisk Engine Start/Stop.

Aby wyłączyć silnik, ponownie nacisnąć przycisk Engine Start/Stop.

Wyjąć kluczyk elektroniczny z gniazda nadajnika.

Takie rozwiązanie należy stosować tylko w nagłych wypadkach. Jak najszybciej wymienić baterię kluczyka elektronicznego.

W celu odblokowania lub zablokowania zamkyw drzwi zapoznać się z opisem usterek nadajnika zdalnego sterowania lub kluczyka elektronicznego.

Położenia kluczyka w wyłączniku zapłonu

Obrycić kluczyk: 0 = Zapłon wyłączony: jeśli poprzednio był włączony zapłon, niektyre funkcje będą aktywne, dopyki ni ...

Opyźnione wyłączenie zasilania

Po wyłączeniu zapłonu, do czasu otwarcia drzwi kierowcy lub przez 10 minut podtrzymywane jest zasilanie następujących układyw elektrycznych: & ...

Zobacz tez:

Rozwiązywanie problemów
Obsługa Klienta w zakresie zestawu głośnomówiącego Mazda Bluetooth Jeśli masz jakiekolwiek problemy z obsługą Bluetooth, skontaktuj się z działem obsługi klienta, dzwoniąc na numer darmowej infolinii. Telefon: (Niemcy) 0800 4263 738 (8:00-18:00 CET) (Z wyjątkiem Niemiec) 00800 ...

Przejście silnika do trybu STOP
Kontrolka "ECO" zapala się w zestawie wskaźników i silnik przechodzi w stan czuwania: w samochodzie z manualną skrzynią biegów, przy prędkości nieprzekraczającej 20 km/h lub gdy samochód w wersji e-THP 165 stoi, po ustawie ...

Categorie