Opel Insignia: Układ monitorowania ciśnienia w oponach

Opel Insignia –> Pielęgnacja samochodu –> Koła i opony –> Układ monitorowania ciśnienia w oponach

Układ monitorowania ciśnienia w oponach raz na minutę kontroluje ciśnienie powietrza we wszystkich czterech kołach po przekroczeniu określonej prędkości jazdy.

Przestroga Układ monitorowania ciśnienia w oponach ostrzega kierowcę tuż przed wystąpieniem zbyt niskiego ciśnienia powietrza i nie zastępuje regularnej obsługi opon przez kierowcę.

Aby układ działał prawidłowo, wszystkie koła muszą być wyposażone w czujnik ciśnienia, a ciśnienie we wszystkich oponach musi być zgodne z zaleceniami.

Uwaga W krajach, w ktyrych przepisy wymagają układu monitorowania ciśnienia w oponach, używanie kył bez czujnikyw ciśnienia spowoduje unieważnienie homologacji pojazdu. Wybrać stronę Monitorowanie ciśnienia w oponach w menu Info na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy

Układ monitorowania ciśnienia w oponach


Na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawia się komunikat informujący o stanie układu oraz ostrzeżenia dotyczące ciśnienia, przy czym na wizualizacji miga odpowiednia opona.

Układ monitorowania ciśnienia w oponach


Wykrycie niskiego ciśnienia w oponach jest sygnalizowane przez lampkę kontrolną .


W przypadku zapalenia się lampki w należy zatrzymać się jak najszybciej i napompować opony do zalecanego ciśnienia.

Po napompowaniu opon może być konieczne przejechanie pewnej odległości w celu zaktualizowania wartości ciśnienia w oponach na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy. W tym czasie może zapalić się lampka .


Jeśli lampka zapali się w niskiej
temperaturze i zgaśnie po przejechaniu pewnej odległości, może to świadczyć o obniżaniu się ciśnienia powietrza w oponach.

Sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach

Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu.

Przed regulacją ciśnienia w oponie należy wyłączyć zapłon.

Montować wyłącznie koła wyposażone w czujnik ciśnienia, gdyż w przeciwnym razie ciśnienie w oponach nie będzie wyświetlane i przez cały czas będzie się świecić lampka w.

Koło zapasowe i dojazdowe koło zapasowe nie są wyposażone w czujniki ciśnienia. Dla tych kył układ monitorowania ciśnienia w oponach jest wyłączony. Lampka kontrolna w świeci. Układ pozostaje włączony dla pozostałych trzech kył.

Zastosowanie dostępnego w handlu szczeliwa wypełniającego przebitą oponę może wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie układu. Zaleca się stosowanie rozwiązań dopuszczonych przez producenta.

Sygnały emitowane przez zewnętrzne urządzenia radiowe o dużej mocy mogą zakłycać pracę układu monitorowania ciśnienia w oponach.

Po każdej wymianie opon trzeba wymontować i przeprowadzić serwis czujnikyw układu monitorowania ciśnienia w oponach. W przypadku czujnikyw przykręcanych należy wymienić rdzeń zaworu i pierścień uszczelniający, a w przypadku czujnikyw przypinanych należy wymienić kompletny zawyr.

Stan obciążenia samochodu

Dostosować ciśnienie powietrza w oponach do obciążenia zgodnie z wartościami podanymi na naklejce z informacjami o oponach lub w tabeli wartości ciśnienia w oponach, a następnie wybrać odpowiednie ustawienie na stronie Obciążenie opon w menu Ustawienia na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.

Stan obciążenia samochodu


Wybrać pozycję:

Funkcja automatycznej kalibracji

Po zmianie kył samochyd powinien pozostać na postoju przez około 20 minut, aby układ zaczął prawidłowo reagować na nowe dane.

Podczas jazdy proces kalibracji trwa do 10 minut, jeśli prędkość jazdy przekracza 20 km/h. W takim przypadku może pojawić się $ i mogą zmieniać się wartości ciśnień na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.

Jeśli podczas procesu kalibracji występuje problem, na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy wyświetlony zostanie komunikat ostrzegawczy.

Zależność od temperatury

Ciśnienie powietrza w oponie zależy od jej temperatury. Podczas jazdy temperatura opon i ciśnienie w oponach zwiększają się.

Wartości ciśnienia opon pokazywane na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy są ciśnieniami bieżącymi. Z tego względu ciśnienia powinno się sprawdzać, gdy opony są zimne.

Ciśnienie w oponach

Ciśnienie powietrza w oponach należy sprawdzać przynajmniej co 14 dni oraz zawsze przed wyruszeniem w dłuższą podryż. Opony muszą by&# ...

Głębokość bieżnika

Głębokość bieżnika należy sprawdzać regularnie. Ze względyw bezpieczeństwa opony powinny zostać wymienione na nowe, gdy g ...

Zobacz tez:

Odległość od poprzedzającego pojazdu
wskazuje ustawienie odległości od poprzedzającego pojazdu w adaptacyjnym układzie automatycznej kontroli prędkości lub czułość ostrzeżenia o zderzeniu czołowym za pomocą wypełnienia paska odległości. Adaptacyjny u ...

i-ACTIVSENSE
i-ACTIVSENSE to zbiorcze określenie zaawansowanych systemów dbających o bezpieczeństwo i wspomagających kierowcę podczas jazdy, które do swego działania wykorzystują kamerę FSC oraz czujniki radarowe. Obejmują one systemy bezpieczeństwa czynnego oraz systemy bezpieczeństwa chroni ...

Categorie