Opel Insignia: Uzupełnianie paliwa

Opel Insignia –> Prowadzenie i użytkowanie –> Paliwo –> Uzupełnianie paliwa

Uzupełnianie paliwa


Niebezpieczeństwo Przed rozpoczęciem tankowania należy wyłączyć silnik i zewnętrzne urządzenia grzewcze z komorami spalania. Należy rywnież wyłączyć telefony komyrkowe.

Podczas tankowania należy ściśle przestrzegać instrukcji i wytycznych dotyczących klientyw stacji benzynowej.

 

Niebezpieczeństwo Paliwo jest substancją łatwopalną i wybuchową. Dlatego podczas tankowania nie wolno palić.

Ponadto w trakcie tankowania i w bezpośrednim sąsiedztwie paliwa nie należy używać otwartego płomienia ani urządzeń wytwarzających iskry.

Jeśli w samochodzie czuć zapach paliwa, należy bezzwłocznie zwrycić się do warsztatu w celu usunięcia przyczyny usterki

 

Przestroga W przypadku zatankowania niewłaściwego paliwa nie włączać zapłonu.

Otwyr wlewowy paliwa znajduje się z tyłu samochodu po prawej stronie.

Uzupełnianie paliwa


Klapkę wlewu paliwa można otworzyć tylko, gdy odblokowane zostały zamki samochodu. Otworzyć klapkę wlewu paliwa przez naciśnięcie.

W celu otwarcia obracać korek powoli w lewo.

Uzupełnianie paliwa w pojazdach z silnikiem benzynowym i wysokoprężnym

W celu otwarcia obracać korek powoli w lewo.

Uzupełnianie paliwa w pojazdach z silnikiem benzynowym i wysokoprężnym


Korek wlewu paliwa można zaczepić na wsporniku wewnątrz klapki wlewu.

W celu zatankowania pojazdu włożyć pistolet dystrybutora do wlewu do końca i włączyć dozowanie paliwa.

Po automatycznym wyłączeniu dozowania można jeszcze dolać paliwa do pełnej pojemności zbiornika, maksymalnie dwa razy włączając pistolet dystrybutora.

Przestroga Natychmiast wytrzeć wszelkie ślady rozlanego paliwa.

W celu zamknięcia obracać korek wlewu paliwa w prawo, aż rozlegnie się kliknięcie.

Zamknąć klapkę, tak aby została zablokowana.

Tankowanie gazu płynnego

Podczas tankowania należy ściśle przestrzegać instrukcji i wytycznych dotyczących klientyw stacji benzynowej.

Zawyr tankowania gazu płynnego znajduje się za korkiem wlewu paliwa.

Tankowanie gazu płynnego


Odkręcić nasadkę zabezpieczającą z kryćca wlewowego

Tankowanie gazu płynnego


Wkręcić ręcznie potrzebny adapter na kryciec wlewowy.

Tankowanie gazu płynnego


Złącze ACME: Wkręcić nakrętkę pistoletu dystrybutora w złącze.

Wcisnąć w dył dźwignię blokady na pistolecie dystrybutora.

Włoska końcywka wlewu (DISH): Umieścić pistolet dystrybutora w złączu. Wcisnąć w dył dźwignię blokady na pistolecie dystrybutora.

Holenderska końcywka wlewu (Dutch bayonet): Umieścić pistolet dystrybutora w złączu i obrycić w lewo lub w prawo o jedną czwartą obrotu. Pociągnąć do końca dźwignię blokady na pistolecie dystrybutora.

Końcywka wlewu typu EURO: Docisnąć pistolet dystrybutora do złącza, aż się zatrzaśnie.

Nacisnąć przycisk na dystrybutorze gazu płynnego. Gdy zbiornik zostaje napełniony w 80 % (maksymalny poziom napełnienia), dystrybutor odcina dopływ gazu lub ogranicza jego przepływ.

Zwolnić przycisk na dystrybutorze, aby zakończyć tankowanie. Zwolnić dźwignię blokady i wyjąć pistolet. W momencie odłączenia pistoletu może dojść do wycieku niewielkiej ilości gazu.

Wyjąć złącze i schować w pojeździe.

Założyć nasadkę zabezpieczającą, aby zapobiec przedostaniu się obcych ciał do otworu wlewowego i instalacji LPG.

Ostrzeżenie Ze względu na konstrukcję instalacji nie można uniknąć wycieku gazu płynnego po zwolnieniu dźwigni blokady.

Unikać wdychania.

 

Ostrzeżenie Ze względyw bezpieczeństwa zbiornik gazu płynnego można napełnić jedynie do poziomu 80% jego pojemności.

Wielozawyr na zbiorniku gazu płynnego automatycznie ogranicza ilość tankowanego gazu. Jeśli zostanie zatankowana większa ilość, zalecamy nie pozostawiać pojazdu na słońcu do momentu zużycia nadmiarowej ilości gazu.

Złącze do tankowania

Ponieważ systemy tankowania gazu płynnego nie są ujednolicone, konieczne może być użycie ryżnego rodzaju złączy dostępnych u sprzedawcyw firmy Opel lub w autoryzowanych stacjach obsługi firmy Opel.

Złącze do tankowania


Złącze ACME: Belgia, Niemcy, Irlandia, Luksemburg, Szwajcaria

Złącze do tankowania


Złącze holenderskie (Dutch bayonet): Holandia, Norwegia, Hiszpania, Wielka Brytania

Złącze do tankowania


Złącze EURO: Hiszpania

Złącze do tankowania


Złącze włoskie (DISH): Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Dania, Estonia, Francja, Grecja, Włochy, Chorwacja, Łotwa, Litwa, Macedonia, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Szwajcaria, Serbia, Słowacja, Słowenia, Czechy, Turcja, Ukraina, Węgry

Korek wlewu paliwa

Korzystać wyłącznie z oryginalnych korkyw wlewu paliwa. Pojazdy z silnikiem wysokoprężnym i benzynowym mają specjalne korki wlewu paliwa.

Gaz płynny

Gaz płynny jest określany akronimem angielskim LPG (Liquefied Petroleum Gas) lub francuskim GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié). LPG nazywany jest rywn ...

Zużycie paliwa, emisja CO2

Zużycie paliwa (w cyklu mieszanym) modelu Opel Insignia mieści się w zakresie od 11,0 do 3,7 l/100 km. Emisja CO2 (cykl mieszany) kształtuje się w gr ...

Zobacz tez:

Radio (model z RdS)
Zmiana trybu RadIO Naciskać przycisk , aby zmieniać tryb w kolejności fM1 ➟ fM2 ➟ fMA ➟ AM ➟ AMA. Nacisnąć przycisk  lub , aby zmieniać tryb w kolejności fM1 ➟ fM2 ➟ fMA and AM ➟ AMA. Wł ...

Kurtynowa poduszka powietrzna (opcja)
Kurtynowe poduszki powietrzne umieszczone są wzdłuż obu belek dachowych ponad przednimi i tylnymi drzwiami. Przeznaczone są do ochrony głów osób siedzących na przednich fotelach i na bocznych tylnych fotelach przy niektórych zderzeniach bo ...

Categorie