Peugeot 508: Kontrolka(kontrolki) niezapięcia / odpięcia pasów bezpieczeństwa

Peugeot 508 –> Bezpieczeństwo –> Pasy bezpieczeństwa –> Kontrolka(kontrolki) niezapięcia / odpięcia pasów bezpieczeństwa

Kontrolka(kontrolki) niezapięcia / odpięcia pasów bezpieczeństwa

 

1. Kontrolka niezapięcia / odpięcia pasów z przodu i/lub z tyłu w zestawie wskaźników.

2. Kontrolka przedniego lewego pasa.

3. Kontrolka przedniego prawego pasa.

4. Kontrolka tylnego prawego pasa.

5. Kontrolka tylnego środkowego pasa.

6. Kontrolka tylnego lewego pasa.

Powyżej mniej więcej 20 km/h
przez dwie minuty kontrolka(kontrolki) miga(migają) i uruchamia się sygnał dźwiękowy.

Po upływie dwóch minut kontrolka(kontrolki) pozostanie(pozostaną) zapalona(zapalone), dopóki kierowca lub pasażer(pasażerowie) nie zapnie(zapną) pasów bezpieczeństwa.

Kontrolka(kontrolki) przedniego(przednich) i tylnego(tylnych) pasa(pasów) bezpieczeństwa

Po włączeniu zapłonu w zestawie
wskaźników zapala się kontrolka 1, a odpowiednia kontrolka (od 2 do 6) zapala się na czerwono na wyświetlaczu kontrolek pasów bezpieczeństwa i przedniej poduszki powietrznej pasażera, jeżeli dany pas nie jest zapięty lub został odpięty.

Rady

Przed rozpoczęciem podróży kierowca powinien upewnić się, że pasażerowie prawidłowo używają pasów bezpieczeństwa oraz że pasy są dobrze zapięte.

Niezależnie od miejsca zajmowanego w samochodzie należy bezwzględnie zapinać pasy bezpieczeństwa, nawet w przypadku krótkich przejazdów.

Nie należy obracać klamry, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie pasa.

Pasy bezpieczeństwa wyposażone są w zwijacz umożliwiający automatyczne dostosowanie długości pasa do budowy ciała. Chowanie pasa odbywa się automatycznie, gdy nie jest już używany.

Przed użyciem pasa i po jego użyciu należy sprawdzić, czy jest prawidłowo zwinięty.

Dolna część pasa musi być położona jak najniżej na biodrach.

Górna część pasa musi przebiegać w zagłębieniu ramienia.

Zwijacze wyposażone są w mechanizm automatycznej blokady w momencie kolizji, nagłego hamowania lub dachowania. Można odblokować mechanizm, pociągając szybko za pas i puszczając go, aby się lekko zwinął.

Aby pas bezpieczeństwa spełniał swoje zadanie:

Ze względu na obowiązujące przepisy bezpieczeństwa w celu wykonania dowolnej operacji związanej z pasami bezpieczeństwa pojazdu należy zwracać się do warsztatu specjalistycznego posiadającego kwalifikacje i właściwe wyposażenie, co jest w stanie zapewnić ASO sieci PEUGEOT.

Okresowo, a w szczególności w razie zauważenia jakiegokolwiek uszkodzenia, należy sprawdzać pas bezpieczeństwa w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.

Pas bezpieczeństwa należy czyścić przy użyciu wody z dodatkiem mydła lub środka do czyszczenia materiału, dostępnego w sieci PEUGEOT.

Po złożeniu oparcia lub przesunięciu tylnej kanapy należy sprawdzić, czy pas jest prawidłowo ustawiony i zwinięty.

Zalecenia dotyczące przewożenia dzieci

Używać odpowiednich fotelików dziecięcych do przewożenia dzieci poniżej 12. roku życia lub o wzroście poniżej 150 cm.

Nigdy nie używać jednego pasa bezpieczeństwa dla wielu pasażerów.

Nigdy nie przewozić dziecka na kolanach.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące fotelików dziecięcych znajdują się w odpowiedniej rubryce.

W przypadku zderzenia

W zależności od rodzaju i siły uderzenia mechanizm pirotechniczny może uruchomić się wcześniej i niezależnie od wyzwolenia poduszek powietrznych. Odpaleniu napinaczy towarzyszy wydobywanie się nieszkodliwego dymu oraz dźwięk wybuchu wkładu pirotechnicznego zabudowanego w systemie.

W każdym przypadku zapali się kontrolka poduszki powietrznej.

Po zderzeniu należy sprawdzić, a w razie konieczności wymienić, system pasów bezpieczeństwa w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.

Tylne pasy bezpieczeństwa

Tylne siedzenia wyposażone są w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z nawijaczem i ogranicznikiem siły naprężenia (z wyjątkiem tylnego ś ...

Poduszki powietrzne

...

Zobacz tez:

Wybór trybu jazdy
Wybór trybu jazdy jest to funkcja, która pozwala na przełączanie trybu jazdy samochodu. W przypadku wybrania trybu Sport reakcja samochodu na sterowanie pedałem przyspieszenia jest wzmocniona. To zapewnia dodatkowe szybkie przyspieszanie, które może być wymagane, by bezpiecznie wyko ...

Kobiety w ciąży
W celu zmniejszenia ryzyka odniesienia obrażeń w razie wypadku kobietom w ciąży zaleca się stosowanie pasów bezpieczeństwa. Podczas używania pasa bezpieczeństwa biodrowa część pasa powinna być umieszczona możliwie nisko na ...

Categorie