Peugeot 508: Tryb automatyczny

Tryb automatyczny


1. Program automatyczny komfort

Tryby Soft/Auto/Fast pozwalają kierowcy i pasażerowi na przednim fotelu wybrać według uznania poziom komfortu:

Łagodna temperatura, ciche
działanie i niewielki nawiew powietrza.

Najlepszy kompromis między
komfortem termicznym i cichym działaniem.

Silny i skuteczny nawiew
powietrza.

2. Włączenie / wyłączenie klimatyzacji z tyłu

Nacisnąć przycisk, aby wyłączyć
klimatyzację z tyłu i zaryglować system. Na wyświetlaczu LCD pojawi się kłódka. W momencie ponownego włączenia systemu klimatyzacji z tyłu uruchamiany jest tryb automatyczny z ostatnimi ustawieniami temperatury.

3 - 4. Regulacja po stronie kierowcy - pasażera

Kierowca i pasażer siedzący obok mogą oddzielnie regulować temperaturę według własnego uznania.

Wyświetlana na wyświetlaczu wartość odpowiada określonemu poziomowi komfortu, a nie temperaturze w stopniach Celsjusza czy Fahrenheita.

Przekręcić pokrętło 3 lub 4
w lewo (niebieski), aby zmniejszyć wartość, lub w prawo (ciepło), aby ją zwiększyć.

Ustawienie bliskie 21 zapewnia optymalny komfort. W zależności od potrzeb dostępna jest regulacja między 18 a 24.

Różnica ustawionej wartości między prawą i lewą stroną nie powinna przekraczać 3.

Jeżeli po wejściu do samochodu okaże się, że temperatura wewnątrz jest o wiele niższa lub wyższa niż temperatura komfortowa, nie trzeba zmieniać wartości dla osiągnięcia żądanej temperatury. System automatycznie i możliwie najszybciej wyrówna temperaturę.

5. Program automatyczny "widoczność"

Patrz rozdział "Osuszanie -
Odmrażanie przedniej szyby".

W przypadku funkcji Stop & Start tryb STOP jest niedostępny, dopóki włączone jest osuszanie.

6. Jednostrefowa / Czterostrefowa

Nacisnąć ten przycisk, aby
zastosować ustawienia klimatyzacji kierowcy (jednostrefowa) dla pasażerów siedzących z przodu i z tyłu. Zapali się kontrolka przycisku.

7. Włączenie / Wyłączenie klimatyzacji

System klimatyzacji został
przygotowany do prawidłowej pracy przy zamkniętych szybach o każdej porze roku.

Pozwala:

Włączenie

Klimatyzacja nie działa, jeżeli regulacja nawiewu jest wyłączona.

Wyłączenie

Wyłączenie może wywołać dyskomfort (wilgoć, zaparowanie szyb).

Ustawienia ręczne

Stosownie do potrzeb możliwy jest wybór temperatury innej od tej zaproponowanej przez system. Pozostałe funkcje będą sterowane automatycznie.

Nacisnąć jeden z przycisków Soft/Auto/Fast, aby powrócić do działania automatycznego.

Aby maksymalnie schłodzić lub nagrzać kabinę, można przekroczyć wartość minimalną 14 lub maksymalną 28.

8. Regulacja rozprowadzania powietrza

Szyba przednia i szyby boczne.


Nawiewy środkowe i boczne.


Nogi pasażerów.


W zależności od potrzeb można
nacisnąć dwa lub wszystkie przyciski sterujące rozprowadzeniem powietrza.

9. Regulacja nawiewu powietrza

Symbol nawiewu powietrza - wiatraczek - stopniowo się wypełnia, w zależności od żądanej wartości.

Wyłączenie systemu

Naciskać przycisk nawiewu
powietrza "pusty wiatraczek" aż do zniknięcia symbolu wiatraczka i pojawienia się "- -".

To działanie wyłącza wszystkie funkcje systemu klimatyzacji.

Komfort termiczny nie jest już zachowywany.

Można wyczuć delikatny powiew powietrza spowodowany poruszaniem się samochodu.

Nie należy jeździć z wyłączonym systemem (możliwość zaparowania oraz pogorszenia jakości powietrza). Naciśnięcie przycisku "wypełnionego wiatraczka" ponownie włącza system z ustawieniami sprzed jego wyłączenia.

10. Otwarty obieg powietrza / Zamknięty obieg powietrza

Otwarty obieg powietrza w trybie
automatycznym Jest włączany domyślnie przy automatycznej regulacji komfortu.

Zamknięty obieg powietrza pozwala na odizolowanie kabiny od zewnętrznych zapachów i dymów. Włącza się automatycznie z chwilą uruchomienia spryskiwaczy szyb.

Pozostaje wyłączony, gdy temperatura na zewnątrz jest niższa niż 5C, aby zapobiec zaparowaniu szyb w samochodzie.

Klimatyzacja automatyczna czterostrefowa

Klimatyzacja działa wyłącznie przy pracującym silniku. ...

Regulacja wentylacji z tyłu

Tylne przełączniki klimatyzacji są dostępne tylko wtedy, gdy z przodu: włączony jest przycisk REAR, nie jest włączony automatyczny pr ...

Zobacz tez:

Ostrzeżenie o zderzeniu czołowym
System ostrzegania o zderzeniu czołowym pomaga uniknąć kolizji czołowej lub ograniczyć jej skutki. Wykrycie pojazdu poprzedzającego jest sygnalizowane lampką kontrolną . Jeśli pojazd zbyt szybko zbliża się do bezpośrednio pop ...

Przełącznik świateł
Przełącznik świateł ma dwa położenia: "Reflektory" i "Światła pozycyjne". Aby włączyć światła, obrócić pokrętło umieszczone na końcu dźwigni w jedno z poniższych położeń: ...

Categorie