Peugeot 508: Usterki działania

Peugeot 508 –> Jazda –> Elektryczny hamulec postojowy –> Usterki działania

W razie zapalenia się kontrolki usterki elektrycznego hamulca postojowego oraz jednej lub kilku kontrolek opisanych w poniższych tabelach, należy zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu (poziomo, z włączonym biegiem) i jak najszybciej skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.


Sytuacje Skutki
Wyświetlenie komunikatu "Usterka hamulca postojowego" oraz zapalenie się następujących kontrolek:
 • Funkcje automatycznie są wyłączone.
 • Pomoc przy ruszaniu na wzniesieniu jest wyłączona.
 • Elektryczny hamulec postojowy można włączyć jedynie ręcznie.
Wyświetlenie komunikatu "Usterka hamulca postojowego" oraz zapalenie się następujących kontrolek:
 • Ręczne zwolnienie elektrycznego hamulca postojowego jest możliwe jedynie po naciśnięciu pedału przyspieszenia i zwolnieniu dźwigni.
 • Pomoc przy ruszaniu na wzniesieniu jest wyłączona.
 • Automatyczne funkcje i ręczne włączanie hamulca są dostępne.
Wyświetlenie komunikatu "Usterka hamulca postojowego" oraz zapalenie się następujących kontrolek:

i ewentualnie


miga

 • Funkcje automatyczne są wyłączone.
 • Pomoc przy ruszaniu na wzniesieniu jest wyłączona.

Aby zaciągnąć elektryczny hamulec postojowy:

 • zatrzymać samochód i wyłączyć zapłon,
 • pociągnąć dźwignię i przytrzymać przez co najmniej 5 sekund lub do zakończenia zaciągania hamulca,
 • włączyć zapłon i sprawdzić, czy zaświeciły się kontrolki elektrycznego hamulca postojowego.

Zaciąganie hamulca odbywa się wolniej niż podczas normalnego działania.

Aby zwolnić elektryczny hamulec postojowy:

 • włączyć zapłon,
 • popchnąć dźwignię i przytrzymać ją przez około 3 sekundy, a następnie puścić.

Jeżeli kontrolka hamulca miga lub jeżeli kontrolki nie zapalą się po włączeniu zapłonu, procedury te nie działają. Zatrzymać samochód na poziomej powierzchni i sprawdzić system w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.

Wyświetlenie komunikatu "Usterka hamulca postojowego" oraz zapalenie się następujących kontrolek:

i ewentualnie


miga

 • Dostępne są jedynie funkcje automatycznego włączania hamulca po wyłączeniu silnika i automatycznego zwalniania hamulca po przyspieszeniu.
 • Włączanie/wyłączanie ręczne elektrycznego hamulca postojowego oraz hamowanie awaryjne są niedostępne.
Wyświetlenie komunikatu "Usterka akumulatora".
 • Wymaga to natychmiastowego zatrzymania samochodu z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. Zatrzymać i unieruchomić samochód (w razie potrzeby podłożyć klocek pod koło).
 • Włączyć elektryczny hamulec postojowy przed wyłączeniem silnika.

Hamowanie awaryjne

W razie usterki układu nożnego hamulca głównego pociągnięcie i przytrzymanie dźwigni A umożliwia zatrzymanie samochodu. Dynamiczn ...

Manualna skrzynia biegów

Manualna 6-biegowa skrzynia biegów Włączanie 5. lub 6. biegu Przestawić dźwignię zmiany biegów maksymalnie w prawo, aby prawidłow ...

Zobacz tez:

Tryb wyświetlania za pomocą linii przewidywanego toru jazdy pojazdu
UWAGA Poniżej przedstawiono przykład parkującego samochodu, w którym kierowca podczas cofania obraca kierownicą w prawo. Działanie odbywa się w odwrotny sposób, jeśli samochodem parkuje się z przeciwległej strony. Aby włączyć widok kamery cofania, przes ...

Układ zmiany biegów
Układ zmiany biegów jest konwencjonalny, jak pokazano na rysunku. Podczas zmiany biegu naciśnij do oporu pedał sprzęgła, następnie puszczaj go powoli. Twój samochód wyposażony jest w urządzenie zapobiegające przypadkowemu włączeniu biegu wstecznego R (Reverse). Naciśni ...

Categorie