Peugeot 508: Usterki działania

Peugeot 508 –> Jazda –> Elektryczny hamulec postojowy –> Usterki działania

W razie zapalenia się kontrolki usterki elektrycznego hamulca postojowego oraz jednej lub kilku kontrolek opisanych w poniższych tabelach, należy zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu (poziomo, z włączonym biegiem) i jak najszybciej skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.


Sytuacje Skutki
Wyświetlenie komunikatu "Usterka hamulca postojowego" oraz zapalenie się następujących kontrolek:
 • Funkcje automatycznie są wyłączone.
 • Pomoc przy ruszaniu na wzniesieniu jest wyłączona.
 • Elektryczny hamulec postojowy można włączyć jedynie ręcznie.
Wyświetlenie komunikatu "Usterka hamulca postojowego" oraz zapalenie się następujących kontrolek:
 • Ręczne zwolnienie elektrycznego hamulca postojowego jest możliwe jedynie po naciśnięciu pedału przyspieszenia i zwolnieniu dźwigni.
 • Pomoc przy ruszaniu na wzniesieniu jest wyłączona.
 • Automatyczne funkcje i ręczne włączanie hamulca są dostępne.
Wyświetlenie komunikatu "Usterka hamulca postojowego" oraz zapalenie się następujących kontrolek:

i ewentualnie


miga

 • Funkcje automatyczne są wyłączone.
 • Pomoc przy ruszaniu na wzniesieniu jest wyłączona.

Aby zaciągnąć elektryczny hamulec postojowy:

 • zatrzymać samochód i wyłączyć zapłon,
 • pociągnąć dźwignię i przytrzymać przez co najmniej 5 sekund lub do zakończenia zaciągania hamulca,
 • włączyć zapłon i sprawdzić, czy zaświeciły się kontrolki elektrycznego hamulca postojowego.

Zaciąganie hamulca odbywa się wolniej niż podczas normalnego działania.

Aby zwolnić elektryczny hamulec postojowy:

 • włączyć zapłon,
 • popchnąć dźwignię i przytrzymać ją przez około 3 sekundy, a następnie puścić.

Jeżeli kontrolka hamulca miga lub jeżeli kontrolki nie zapalą się po włączeniu zapłonu, procedury te nie działają. Zatrzymać samochód na poziomej powierzchni i sprawdzić system w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.

Wyświetlenie komunikatu "Usterka hamulca postojowego" oraz zapalenie się następujących kontrolek:

i ewentualnie


miga

 • Dostępne są jedynie funkcje automatycznego włączania hamulca po wyłączeniu silnika i automatycznego zwalniania hamulca po przyspieszeniu.
 • Włączanie/wyłączanie ręczne elektrycznego hamulca postojowego oraz hamowanie awaryjne są niedostępne.
Wyświetlenie komunikatu "Usterka akumulatora".
 • Wymaga to natychmiastowego zatrzymania samochodu z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. Zatrzymać i unieruchomić samochód (w razie potrzeby podłożyć klocek pod koło).
 • Włączyć elektryczny hamulec postojowy przed wyłączeniem silnika.

Hamowanie awaryjne

W razie usterki układu nożnego hamulca głównego pociągnięcie i przytrzymanie dźwigni A umożliwia zatrzymanie samochodu. Dynamiczn ...

Manualna skrzynia biegów

Manualna 6-biegowa skrzynia biegów Włączanie 5. lub 6. biegu Przestawić dźwignię zmiany biegów maksymalnie w prawo, aby prawidłow ...

Zobacz tez:

Ogrzewanie i klimatyzacja
1.Nacisnąć przycisk AUTO. Tryby pracy, prędkość obrotowa wentylatora, pobór powietrza i klimatyzacja będą regulowane automatycznie na podstawie ustawionej temperatury. 2.Ustawić żądaną temperaturę. UWAGA Aby wył ...

Przycisk uruchamiania/wyłączania silnika
OFF (WYŁ.) Manualna skrzynia biegów Aby wyłączyć silnik (położenie START/ RUN) lub zasilanie odbiorników elektrycznych pojazdu (położenie ON), należy zatrzymać pojazd i nacisnąć przycisk uruchamiania/wyłączania ...

Categorie