Volvo S40: Awaryjna naprawa przebitej opony

Volvo S40 –> Koła i ogumienie –> Awaryjna naprawa przebitej opony –> Awaryjna naprawa przebitej opony

Awaryjna naprawa przebitej opony


Informacje na temat funkcji poszczególnych elementów znajdują się na poprzednim rysunku.

 1.  Otworzyć pokrywę zestawu naprawczego do ogumienia.
 2.  Zdjąć etykietę z maksymalną dopuszczalną prędkością i przykleić ją na kierownicy.
OSTRZEŻENIE Środek uszczelniający może działać drażniąco na skórę. Wszelkie ślady tego środka na skórze należy zmyć wodą z mydłem.
 1. Upewnić się, że przełącznik jest w pozycji 0. Zlokalizować przewód elektryczny i powietrzny.
UWAGA Nie zrywać plomby z pojemnika przed użyciem.

Plomba zostanie zerwana automatycznie przy wkręcaniu pojemnika.

 1. Odkręcić pomarańczową zakrętkę oraz blokadę pojemnika.
OSTRZEŻENIE Nie wykręcać pojemnika. Jest on wyposażony w blokadę powrotną zapobiegającą wyciekowi uszczelniacza.
 1. Wkręcić pojemnik w uchwyt.
 2. Odkręcić kapturek ochronny z zaworu powietrznego opony. Wkręcić końcówkę przewodu sprężonego powietrza do końca części gwintowanej zaworu opony.
OSTRZEŻENIE Nie pozostawiać dzieci bez opieki w samochodzie z włączonym silnikiem.
 1. Przewód zasilania podłączyć do gniazda elektrycznego 12 V w samochodzie i uruchomić silnik.
OSTRZEŻENIE Podczas pracy kompresora nie należy przebywać bezpośrednio przy pompowanej oponie. W razie zauważenia pęknięć, wybrzuszeń lub podobnych uszkodzeń należy natychmiast wyłączyć kompresor. W takiej sytuacji należy przerwać podróż.

Zaleca się kontakt z autoryzowanym serwisem ogumienia.

 

UWAGA Po włączeniu kompresora wskazywane ciśnienie może wzrosnąć nawet do 6 bar, ale po około 30 sekundach jego wartość spadnie.
 1. Przestawić przełącznik do pozycji I.
WAŻNE Niebezpieczeństwo przegrzania. Kompresor nie może jednorazowo pracować dłużej niż 10 minut.
 1. Napełniać oponę przez 7 minut.
OSTRZEŻENIE Jeżeli ciśnienie w oponie wynosi poniżej 1,8 bara, oznacza to, że przebicie opony jest zbyt rozległe i uszczelnienie nie jest wystarczające.

W takiej sytuacji należy przerwać podróż. Zaleca się kontakt z autoryzowanym serwisem ogumienia.

 1. Wyłączyć kompresor i sprawdzić ciśnienie na manometrze. Minimalna wartość ciśnienia wynosi 1,8 bara, a maksymalna 3,5 bara.
 2.  Wyłączyć kompresor i odłączyć przewód zasilania od gniazda elektrycznego 12 V w samochodzie.
 3.  Odłączyć przewód powietrza od zaworu opony i założyć kapturek ochronny na zawór opony.
 4.  W celu uzyskania skutecznego uszczelnienia przebitej opony należy jak najszybciej rozpocząć jazdę i przejechać odcinek około 3 kilometrów, nie przekraczając prędkości 80 km/h.

Ponowna kontrola stanu naprawionej opony i ciśnienia

 1.  Ponownie podłączyć urządzenia.
 2.  Odczytać ciśnienie w oponie z manometru.
 3.  Jeżeli ciśnienie w oponie wynosi poniżej 1,3 bara, oznacza to, że przebicie opony jest zbyt rozległe i uszczelnienie nie jest wystarczające. W takiej sytuacji należy przerwać podróż. Należy skontaktować się z serwisem ogumienia.
 4.  Jeżeli ciśnienie w oponie przekracza 1,3 bara, należy doprowadzić je do wartości podanej na naklejce z zalecanymi wartościami ciśnienia w ogumieniu. Zbyt wysokie ciśnienie obniżyć za pomocą zaworu upustowego.
OSTRZEŻENIE Nie wykręcać pojemnika. Jest on wyposażony w blokadę powrotną zapobiegającą wyciekowi uszczelniacza.
 1. Wyłączyć kompresor. Odłączyć przewód zasilania i przewód powietrza. Założyć kapturek ochronny na zawór opony.
UWAGA Po jednorazowym użyciu pojemnik ze środkiem uszczelniającym i przewód powietrza należy wymienić na nowy. Firma Volvo zaleca, by wymianę zlecić autoryzowanej stacji obsługi Volvo.

 

OSTRZEŻENIE Należy regularnie sprawdzać ciśnienie w ogumieniu.
 1. Schować zestaw naprawczy w bagażniku.
 2. Firma Volvo zaleca kontakt z najbliższą autoryzowaną stacją obsługi Volvo w celu naprawy/wymiany uszkodzonej opony.

  Należy poinformować pracowników serwisu, że opona zawiera środek uszczelniający.

OSTRZEŻENIE Po użyciu zestawu do naprawy przebitych opon nie należy przekraczać prędkości 80 km/h Volvo zaleca przeprowadzenie kontroli opony naprawionej środkiem uszczelniającym w autoryzowanej stacji obsługi Volvo (maksymalna odległość jazdy na naprawionej oponie wynosi 200 km). Pracownicy stacji obsługi ocenią, czy opona nadaje się jeszcze do naprawy, czy trzeba ją wymienić.

Przegląd

Etykieta, maksymalna dopuszczalna prędkość Przełącznik Przewód elektryczny Uchwyt pojemnika (pomarańczowy korek) Korek zabezpieczający Zawór redukujący ci ...

Pompowanie opony

Kompresorem z zestawu można pompować fabryczne opony samochodu.  Kompresor musi być wyłączony. Upewnić się, że przełącznik jest w pozycji 0. Zlokalizować p ...

Zobacz tez:

Zabezpieczanie zamków przed zamarznięciem
Aby zapobiec zamarzaniu zamków, w ich otwory należy wprowadzić atestowany płyn odmrażający lub glicerynę. Jeżeli zamek jest oblodzony, należy polać go atestowanym płynem odmrażającym, aby usunąć lód. Jeżeli ...

Sygnalizacja awaryjnego hamowania (ESS) (opcja)
System sygnalizacji awaryjnego hamowania ostrzega kierowcę jadącego z tyłu o gwałtownym hamowaniu, włączając pulsujące światła stop. System włącza się, gdy: Nastąpi gwałtowne zatrzymanie pojazdu (prędkoś ...

Categorie