Volvo S40: Funkcje dostępne w trakcie telefonowania

Volvo S40 –> System audio-telefoniczny –> Funkcje telefonu –> Funkcje dostępne w trakcie telefonowania

W trakcie trwania połączenia telefonicznego dostępnych jest szereg funkcji pomocniczych.

Niektóre z nich mogą być wykorzystywane jedynie po zawieszeniu połączenia.

Lista funkcji zostaje wyświetlona po naciśnięciu przycisku MENU lub ENTER w trakcie połączenia telefonicznego:

  1.  Wycisz mikrofon/Mikrofon wł. - Wyciszanie lub anulowanie wyciszenia.
  2.  Wstrzymaj/Wznów - Zawieszanie lub wznawianie połączenia.
  3.  Książka telefoniczna - Książka telefoniczna.
  4.  Dołącz - Połączenie konferencyjne (funkcja dostępna, gdy połączonych jest więcej niż dwóch rozmówców)
  5.  Zamień - Przełączanie rozmówców (funkcja dostępna, gdy połączonych jest co najwyżej trzech rozmówców).

Wybieranie numerów z książki telefonicznej

Nacisnąć MENU.  Wybrać Książka telefoniczna... i nacisnąć ENTER. > Zostają wyświetlone wszystkie pozycje zapisane w książce telefonicznej. Wpisanie ...

Wiadomości tekstowe SMS

Odczytywanie wiadomości tekstowych  Nacisnąć MENU.  Wybrać Wiadomości... i nacisnąć ENTER.  Wybrać Czytaj i nacisnąć ENTER.  Przejść do ...

Zobacz tez:

Manetki przy kierownicy
Wysunąć dźwignię zmiany biegyw z pozycji D w lewo, aby wybrać tryb manualny. Ręcznie wybrać bieg, pociągając manetki przy kierownicy prawa manetka + = krytko pociągnąć, aby włączyć następny wyższy bi ...

Awaryjne odblokowywanie bagażnika
Samochód HYUNDAI wyposażony jest w linkę awaryjnego otwierania klapy bagażnika, która umieszczona jest wewnątrz bagażnika. W razie przypadkowego zamknięcia osoby w bagażniku, po przesunięciu dźwigni w kierunku strzałki, nast&# ...

Categorie