Volvo S40: O tym należy pamiętać

Volvo S40 –> Uruchamianie silnika i jazda –> Alcoguard –> O tym należy pamiętać

Przed badaniem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia i uzyskać możliwie jak najbardziej dokładny wynik:

Zmiana kierowcy

Aby zagwarantować przeprowadzenie ponownego badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu w przypadku zmiany kierowcy - wcisnąć jednocześnie wyłącznik (2) i przycisk nadajnika (3) na około 3 sekundy. W tym momencie samochód powraca do trybu uniemożliwienia rozruchu i do uruchomienia silnika wymagany jest ponowne potwierdzenie, że zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu nie przekracza dopuszczalnej wartości

Kalibracja i serwis

Blokada antyalkoholowa wymaga sprawdzenia i kalibracji w stacji obsługi1 co 12 miesięcy.

Na 30 dni przed wymaganym terminem ponownej kalibracji na wyświetlaczu pojawia się komunikat ALCOGUARD WYM.

KALIBRACJA. Jeżeli w ciągu tych 30 dni kalibracja nie zostanie przeprowadzona, możliwość normalnego uruchomienia silnika zostanie zablokowana - możliwy wtedy będzie wyłącznie rozruch z użyciem funkcji obejścia, patrz strona 165, punkt Sytuacja awaryjna.

Komunikat ten można wyłączyć, naciskając jeden raz przycisk nadajnika (3). W przeciwnym razie zniknie on samoczynnie po upływie około 2 minut, ale pojawi się ponownie przy każdym uruchomieniu silnika - trwałe usunięcie komunikatu następuje wyłącznie po kalibracji urządzenia w stacji obsługi1.

Niska lub wysoka temperatura otoczenia

Im niższa temperatura otoczenia, tym dłużej trwa przygotowanie blokady antyalkoholowej do pracy.

1 Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.

Temperatura (ºC)

Maksymalny czas rozgrzewania się urządzenia (sekundy)

+10 - +85

10
-5 - +10 60
-40 - -5 180

Gdy temperatura jest niższa niż -20 ºC lub wyższa niż +60 ºC, blokada antyalkoholowa wymaga dodatkowego zasilania. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat ALCOGUARD PODŁ. KABEL ZASILANIA. W takim przypadku należy podłączyć przewód zasilający za schowka podręcznego i poczekać, aż lampka kontrolna (6) zapali się na zielono.

W przypadku bardzo niskiej temperatury czas rozgrzewania się blokady antyalkoholowej można skrócić, zabierając urządzenie do domu.

Sytuacja awaryjna

W sytuacji awaryjnej albo w przypadku uszkodzenia lub zabrania blokady antyalkoholowej z samochodu, możliwe jest obejście funkcji blokady w celu uruchomienia samochodu.

UWAGA Wszystkie przypadki aktywacji obejścia są rejestrowane i zapisywane w pamięci, patrz strona 12 w rozdziale Rejestracja danych.

Po aktywacji obejścia przez cały czas jazdy na wyświetlaczu widoczny jest komunikat ALCOGUARD OBEJŚCIE WŁĄCZ., który może zostać wyłączony jedynie w stacji obsługi1.

Funkcję obejścia można przetestować bez rejestracji komunikatu o błędzie - w takim przypadku należy wykonać wszystkie czynności bez uruchamiania samochodu. Komunikat o błędzie zniknie po zablokowaniu zamków samochodu.

W momencie instalacji blokady antyalkoholowej dokonuje się wyboru, czy zawieszenie działania blokady ma się odbywać na zasadzie obejścia, czy jako działanie awaryjne. Ustawienie to można zmienić później w stacji obsługi1.

Aktywacja funkcji obejścia

Funkcję tę można aktywować wielokrotnie.

Komunikat o błędzie wyświetlany podczas jazdy może zostać wyłączony jedynie w stacji obsługi1.

Aktywacja funkcji działania awaryjnego

Funkcji tej można użyć jeden raz, po czym konieczne jest jej zresetowanie w stacji obsługi1.

1 Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo

Działanie

Akumulator Lampka kontrolna (4) blokady antyalkoholowej sygnalizuje stan akumulatora: Lampka kontrolna (4) Stan akumulatora Pulsujący zielony T ...

Symbole i komunikaty na wyświetlaczu

Oprócz opisanych wcześniej komunikatów na wyświetlaczu w zespole wskaźników mogą pojawić się także następujące komunikaty: Tekst na wyświetlaczu ...

Zobacz tez:

Blokowanie/odblokowywanie drzwi w sytuacji awaryjnej
Jeśli kluczyk inteligentny nie działa prawidłowo, to można blokować i odblokowywać drzwi przy użyciu kluczyka mechanicznego. 1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zwolnienia (1) i odłączyć kluczyk mechaniczny (2). 2. Wł ...

Hak holowniczy
Przestroga Składanego haka holowniczego nie można wymontować z pojazdu. Podczas jazdy bez przyczepy hak holowniczy powinien być schowany.   Ostrzeżenie Upewnić się, że nikt nie znajduje się przy haku holownic ...

Categorie