Volvo S40: O tym należy pamiętać

Volvo S40 –> Uruchamianie silnika i jazda –> Alcoguard –> O tym należy pamiętać

Przed badaniem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia i uzyskać możliwie jak najbardziej dokładny wynik:

Zmiana kierowcy

Aby zagwarantować przeprowadzenie ponownego badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu w przypadku zmiany kierowcy - wcisnąć jednocześnie wyłącznik (2) i przycisk nadajnika (3) na około 3 sekundy. W tym momencie samochód powraca do trybu uniemożliwienia rozruchu i do uruchomienia silnika wymagany jest ponowne potwierdzenie, że zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu nie przekracza dopuszczalnej wartości

Kalibracja i serwis

Blokada antyalkoholowa wymaga sprawdzenia i kalibracji w stacji obsługi1 co 12 miesięcy.

Na 30 dni przed wymaganym terminem ponownej kalibracji na wyświetlaczu pojawia się komunikat ALCOGUARD WYM.

KALIBRACJA. Jeżeli w ciągu tych 30 dni kalibracja nie zostanie przeprowadzona, możliwość normalnego uruchomienia silnika zostanie zablokowana - możliwy wtedy będzie wyłącznie rozruch z użyciem funkcji obejścia, patrz strona 165, punkt Sytuacja awaryjna.

Komunikat ten można wyłączyć, naciskając jeden raz przycisk nadajnika (3). W przeciwnym razie zniknie on samoczynnie po upływie około 2 minut, ale pojawi się ponownie przy każdym uruchomieniu silnika - trwałe usunięcie komunikatu następuje wyłącznie po kalibracji urządzenia w stacji obsługi1.

Niska lub wysoka temperatura otoczenia

Im niższa temperatura otoczenia, tym dłużej trwa przygotowanie blokady antyalkoholowej do pracy.

1 Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.

Temperatura (ºC)

Maksymalny czas rozgrzewania się urządzenia (sekundy)

+10 - +85

10
-5 - +10 60
-40 - -5 180

Gdy temperatura jest niższa niż -20 ºC lub wyższa niż +60 ºC, blokada antyalkoholowa wymaga dodatkowego zasilania. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat ALCOGUARD PODŁ. KABEL ZASILANIA. W takim przypadku należy podłączyć przewód zasilający za schowka podręcznego i poczekać, aż lampka kontrolna (6) zapali się na zielono.

W przypadku bardzo niskiej temperatury czas rozgrzewania się blokady antyalkoholowej można skrócić, zabierając urządzenie do domu.

Sytuacja awaryjna

W sytuacji awaryjnej albo w przypadku uszkodzenia lub zabrania blokady antyalkoholowej z samochodu, możliwe jest obejście funkcji blokady w celu uruchomienia samochodu.

UWAGA Wszystkie przypadki aktywacji obejścia są rejestrowane i zapisywane w pamięci, patrz strona 12 w rozdziale Rejestracja danych.

Po aktywacji obejścia przez cały czas jazdy na wyświetlaczu widoczny jest komunikat ALCOGUARD OBEJŚCIE WŁĄCZ., który może zostać wyłączony jedynie w stacji obsługi1.

Funkcję obejścia można przetestować bez rejestracji komunikatu o błędzie - w takim przypadku należy wykonać wszystkie czynności bez uruchamiania samochodu. Komunikat o błędzie zniknie po zablokowaniu zamków samochodu.

W momencie instalacji blokady antyalkoholowej dokonuje się wyboru, czy zawieszenie działania blokady ma się odbywać na zasadzie obejścia, czy jako działanie awaryjne. Ustawienie to można zmienić później w stacji obsługi1.

Aktywacja funkcji obejścia

Funkcję tę można aktywować wielokrotnie.

Komunikat o błędzie wyświetlany podczas jazdy może zostać wyłączony jedynie w stacji obsługi1.

Aktywacja funkcji działania awaryjnego

Funkcji tej można użyć jeden raz, po czym konieczne jest jej zresetowanie w stacji obsługi1.

1 Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo

Działanie

Akumulator Lampka kontrolna (4) blokady antyalkoholowej sygnalizuje stan akumulatora: Lampka kontrolna (4) Stan akumulatora Pulsujący zielony T ...

Symbole i komunikaty na wyświetlaczu

Oprócz opisanych wcześniej komunikatów na wyświetlaczu w zespole wskaźników mogą pojawić się także następujące komunikaty: Tekst na wyświetlaczu ...

Zobacz tez:

Tymczasowe koło zapasowe ("koło dojazdowe", wyposażenie opcjonalne)
Koła zapasowe (dojazdowe) jest przeznaczone jedynie do tymczasowego użytku i trzeba je możliwie jak najszybciej wymienić na zwykłe koło. Dojazdowe koło zapasowe zmienia własności jezdne samochodu. Koło zapasowe ma mniejszy rozmiar niż normalne koło. Wpływa to na zmniejszenie prze ...

Obsługa nadajnika zdalnego sterowania
Odblokowanie zamkyw Nacisnąć przycisk . Tryb blokowania można ustawić w menu personalizacji ustawień w kolorowym wyświetlaczu informacyjnym. Można go skonfigurować następująco:  wszystkie drzwi, przestrzeń bagażow ...

Categorie