Volvo S40: Olej napędowy

Olej napędowy musi spełniać wymogi normy EN 590 lub JIS K2204.

WAŻNE Należy stosować wyłącznie oleje napędowe spełniającą europejską normę jakości.

 

WAŻNE Rodzaje oleju napędowego, których nie wolno stosować w tym samochodzie: z dodatkami, olej napędowy do silników łodzi i okrętów, olej opałowy, RME1 (ester metylowy pozyskiwany z oleju rzepakowego) i olej roślinny. Paliwa te nie są zgodne z zaleceniami firmy Volvo i powodują przyspieszone zużywanie się i niszczenie elementów silnika, które nie jest objęte gwarancją.

Silniki wysokoprężne są wrażliwe na zanieczyszczenia w paliwie, takie jak np. wysoka zawartość siarki. Z tego względu należy stosować oleje napędowe pochodzące wyłącznie od znanych producentów. Nigdy nie stosować oleju napędowego pochodzącego z niepewnego źródła.

Przy niskich temperaturach (-40 °C do -6 °C), w oleju napędowym może wytrącać się parafina, co może powodować trudności zapłonu.

Wszyscy więksi producenci paliw oferują w sezonie zimowym olej napędowy przeznaczony do użytkowania w niskich temperaturach.

Ma on obniżoną lepkość w niskich temperaturach oraz ograniczoną tendencję do wytrącania parafiny w układzie paliwowym.

WAŻNE W trakcie zimnych miesięcy stosować specjalne paliwo klasy zimowej.

W okresie zimowym wskazane jest, aby w zbiorniku pozostawał zawsze większy zapas paliwa, co ograniczy kondensację wilgoci.

Podczas tankowania należy sprawdzać, czy okolice wlewu paliwa są czyste. Należy unikać rozlewania paliwa na powierzchnie lakierowane.

Wszelkie ślady paliwa zmyć wodą z detergentem.

WAŻNE Zawartość siarki w paliwie nie może przekroczyć 50 ppm.

Całkowite wyczerpanie paliwa

Konstrukcja układu paliwowego silnika wysokoprężnego powoduje, że w przypadku całkowitego wyczerpania się paliwa w pojeździe zbiornik może wymagać odpowietrzenia w stacji obsługi, aby możliwe było uruchomienie silnika po zatankowaniu.

Po zatrzymaniu pracy silnika na skutek braku paliwa układ paliwowy potrzebuje trochę czasu na przeprowadzenie testu. Po napełnieniu zbiornika paliwa olejem napędowym, a przed uruchomieniem silnika, należy wykonać następujące czynności:

  1.  Włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu i obrócić w pozycję II (patrz strona 167).
  2.  Odczekać około 1 minutę.
  3.  Aby uruchomić silnik: Nacisnąć pedał hamulca i/lub sprzęgła, a następnie obrócić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w pozycję rozruchu III.

Usuwanie wody z filtra paliwa

Filtr paliwa jest skonstruowany w ten sposób, że wytrącająca się woda jest w nim oddzielana od paliwa. W przeciwnym razie woda mogłaby uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie silnika.

Wodę w filtrze paliwa należy spuszczać zgodnie z terminarzem obsługi okresowej podanym w książce "Program obsługi Volvo i rejestr przeglądów" oraz w każdym przypadku podejrzenia użycia zanieczyszczonego paliwa.

WAŻNE Niektóre dodatki do paliwa usuwają wodę zgromadzoną w filtrze paliwa.

Filtr cząstek stałych (w wersji z silnikiem wysokoprężnym) (DPF)

W układzie wydechowym silnika wysokoprężnego może być zamontowany filtr cząstek stałych, który dodatkowo oczyszcza spaliny. Podczas normalnej jazdy w filtrze gromadzą się stałe cząsteczki spalin. W procesie tzw. "regeneracji" filtra, cząsteczki te są wypalane, a filtr oczyszczany. Proces ten odbywa się w normalnej temperaturze pracy silnika.

Ma on miejsce automatycznie co 300 - 900 km, w zależności od warunków jazdy. Proces regeneracji filtra trwa zwykle 10 do 20 minut. Przy niższej prędkości średniej proces ten może potrwać nieco dłużej. Podczas regeneracji zużycie paliwa może nieco wzrosnąć.

Ogrzewanie tylnej szyby może zostać automatycznie włączone w celu zwiększenia obciążenia silnika wymaganego podczas regeneracji filtra cząstek stałych. Systemy pokładowe nie będą o tym informować.

Regeneracja filtra przy niskiej temperaturze otoczenia

W przypadku gdy w warunkach zimowych samochód jest eksploatowany na krótkich trasach, silnik nie osiąga normalnej temperatury pracy. Oznacza to, że filtr cząstek stałych nie ulega automatycznej regeneracji i nie jest opróżniany.

Kiedy filtr wypełni się w ok. 80%, na desce rozdzielczej zaświeci się symbol żółtego trójkąta ostrzegawczego, a na wyświetlaczu w desce rozdzielczej pojawi się komunikat FILTR SADZY PEŁN PATRZ INSTRUKCJA.

Doprowadzenie do pełnego rozgrzania silnika podczas jazdy spowoduje samoczynną regenerację filtra. Najlepiej dokonać tego jadąc autostradą lub drogą główną. Po osiągnięciu normalnej temperatury pracy silnika należy kontynuować jazdę samochodem jeszcze przez około 20 minut.

UWAGA Podczas regeneracji może być zauważalne przejściowe niewielkie zmniejszenie mocy silnika.

Po zakończeniu regeneracji komunikat ostrzegawczy zniknie z wyświetlacza.

WAŻNE Jeżeli filtr wypełni się całkowicie, może on nie funkcjonować poprawnie. Uruchomienie silnika może być utrudnione i może zaistnieć konieczność wymiany filtra.

Przy bardzo niskiej temperaturze otoczenia można korzystać z nagrzewnicy postojowej*, co przyspieszy rozgrzewanie silnika.

Bioetanol E85

Nie modyfikować układu paliwowego ani jego elementów, ani też nie wymieniać elementów na takie, które nie zostały przystosowane do pracy z bioetanolem. OSTRZEŻE ...

Alcoguard

...

Zobacz tez:

Wyłączenie działania układu ESC
Tryb ESC OFF W tym samochodzie występują dwa stany wyłączenia układu eSC. Po zatrzymaniu silnika przy wyłączonym układzie eSC pozostaje on wyłączony. Po uruchomieniu silnika układ eSC automatycznie włączy się ponownie. ...

Wskaźnik zmiany biegu
System pozwala ograniczyć zużycie paliwa poprzez zalecenie biegu jak najlepiej dostosowanego do warunków jazdy. Działanie W zależności od sposobu prowadzenia i wyposażenia pojazdu system może zalecić zmianę o jeden lub kilka biegów. ...

Categorie