Volvo S40: Opis opcji menu

Volvo S40 –> System audio-telefoniczny –> Menu telefonu –> Opis opcji menu

1. Lista połączeń

1.1. Ostatnich 10 nieodebranych

Lista połączeń nieodebranych. Można wybrać ponowne połączenie, wykasowanie lub zapisanie w książce telefonicznej.

1.2. Ostatnich 10 odebranych

Lista odebranych połączeń. Można wybrać ponowne połączenie, wykasowanie lub zapisanie w książce telefonicznej.

1.3. Ostatnich 10 wybranych

Lista wybranych numerów. Można wybrać ponowne połączenie, wykasowanie lub zapisanie w książce telefonicznej.

1.4. Kasuj listę

Opcja ta umożliwia kasowanie listy w menu 1.1, 1.2 i 1.3 w następującym układzie:

1.4.1. Wszystkie połączenia 1.4.2. Połączenia nieodebrane 1.4.3. Połączenia odebrane 1.4.4. Wybierane numery

1.5. Czas połączeń

Umożliwia sprawdzenie czasów trwania wszystkich połączeń lub ostatniego połączenia.

Aby wyzerować łączny czas połączeń, patrz menu 1.5.4.

1.5.1. Ostatnie połączenie 1.5.2. Liczba połączeń 1.5.3. Łączny czas
1.5.4. Wyzeruj liczniki czasu

2. Książka telefoniczna

2.1. Wyszukaj

Wyszukiwanie nazwiska lub nazwy w książce telefonicznej.

2.2. Nowy kontakt

Zapisywanie nazwisk (lub nazw) i numerów telefonu w książce telefonicznej - patrz strona 298.

2.3. Kopiuj wszystkie

Kopiowanie numerów telefonów i nazwisk z pamięci karty SIM do pamięci telefonu.

2.3.1. Karta SIM-> telefon 2.3.2. Telefon-> karta SIM

2.4. Szybkie wybieranie numerów

Umożliwia przyporządkowanie zapisanemu w książce telefonicznej numerowi telefonu cyfry szybkiego wybierania.

2.4.1 Włączone
2.4.2 Wybierz numery

2.5. Kasuj SIM

Umożliwia całkowite wykasowanie pamięci karty SIM.

2.6. Kasuj telefon

Umożliwia całkowite wykasowanie pamięci telefonu.

2.7. Stan pamięci

Pokazuje, ile jest zajętych pozycji w pamięci karty SIM i telefonu. W tabeli widoczna jest liczba zajętych miejsc spośród wszystkich dostępnych miejsc, np. 100 (250).

3. Wiadomości

3.1. Czytaj

Umożliwia przeczytanie odebranych wiadomości tekstowych. Wiadomość można usunąć, przekazać dalej, zmienić, zachować w całości lub we fragmencie.

3.2. Napisz nową

Tekst wprowadzany jest za pomocą klawiatury telefonu. Można zapisać wiadomość w pamięci lub wysłać ją.

3.3. Ustawienia wiadomości

Wprowadzenie numeru centrum obsługi wiadomości tekstowych (SMSC), które będzie przekazywać wysłane wiadomości. Określenie sposobu docierania pod wskazany adres i okresu przechowywania wiadomości w centrum obsługi. Dodatkowe informacje oraz numer SMSC można uzyskać od operatora sieci komórkowej. Ustawienia te nie powinny być zmieniane.

3.3.1. Numer centrum SMS 3.3.2. Czas ważności...

3.3.3. Rodzaj wiadomości...

4. Ustawienia połączeń

4.1. Wysyłaj mój numer

Określenie, czy numer tego telefonu ma być pokazywany osobie, do której się telefonuje.

Informacje o możliwościach zastrzeżenia numeru można uzyskać od operatora sieci komórkowej.

4.2. Poł. oczekujące

Określenie, czy w trakcie rozmowy telefonicznej ma być sygnalizowane, że jest następne połączenie.

4.3. Automat. sekret.

Automatyczne odbieranie połączenia telefonicznego.

4.4. Autom. ponowne wyb.

Automatyczne łączenie z wcześniej zajętym numerem.

4.5. Numer poczty głosowej

Zapisuje numer poczty głosowej.

4.6. Przekierowanie połączeń

Określenie, kiedy i jakie połączenia mają być przekierowane na określony numer telefonu.

4.6.1. Wszystkie połączenia

Działa tylko w trakcie połączenia telefonicznego.

4.6.2 Kiedy zajęte
4.6.3. Nieodebrane
4.6.4. Nieosiągalne
4.6.5. Przesyłanie faksu 4.6.6. Przesyłanie danych 4.6.7. Anuluj wszystkie

5. Zmień telefon

5.1. Telefon samochodu

Wybór wbudowanego telefonu.

5.2. Dodaj telefon

Dodanie telefonów komórkowych do listy Dodane telefony.

5.3-7. Dodane telefony

Wybór połączenia z jednym z dodanych telefonów (maksymalnie 5 telefonów).

UWAGA Powyższe menu występuje tylko w samochodach z zestawem głośnomówiącym BluetoothTM.

6. Ustawienia telefonu

6.1. Wybór sieci

Automatyczny lub ręczny wybór sieci komórkowej.

Nazwa wybranego operatora ukazuje się na wyświetlaczu w trybie podstawowej pracy zestawu telefonicznego.

6.1.1. Automatycznie
6.1.2. Wybór ręczny

6.2. Bezp. karty SIM

Określenie, czy rozpoznawanie kodu identyfikacyjnego PIN ma być włączone, wyłączone czy automatyczne.

6.2.1. Włączone
6.2.2. Wyłączone
6.2.3. Automatycznie

6.3. Zmień kod PIN

Zmiana kodu PIN. Kod należy zapisać i schować w bezpiecznym miejscu.

6.4. Dźwięki i głośność

6.4.1. Głośność dzwonka

Głośność dzwonka połączenia przychodzącego.

6.4.2. Sygnały dzwonka...

Wybór jednego z siedmiu sygnałów dzwonka telefonu.

6.4.3. Wycisz radio

Możliwość wyłączenia/włączenia radia.

6.4.4. Sygnał wiadomości

6.5. IDIS

Kontrolowany przepływ informacji. Wyłączenie tej funkcji powoduje, że bez względu na sytuację drogową przychodzące połączenia telefoniczne nie są wstrzymywane.

6.6. Przywróć ustawienia telefonu

Przywrócenie ustawień fabrycznych systemu.

Menu telefonu

1. Rejestr połączeń... 1.1. 10 ost. nieodebr. poł. 1.2. 10 ost. odebr. poł. 1.3. 10 ost. wybr. numer. 1.4. Skasuj listę... 1.4.1. Wszystkie połączenia 1.4.2. Połącz ...

Zestaw słuchawkowy Bluetooth

...

Zobacz tez:

Hamulec postojowy sterowany elektrycznie
Włączanie podczas postoju pojazdu Pociągnąć przełącznik i przytrzymać przez około jedną sekundę; hamulec postojowy sterowany elektrycznie działa automatycznie z odpowiednią siłą hamującą. Dla uzyskania m ...

Oświetlenie wnętrza
Oświetlenie wnętrza, lampki do czytania Wymianę żarywek przeprowadzić w warsztacie. Oświetlenie przestrzeni bagażowej Podważyć śrubokrętem obudowę lampki Lekko nacisnąć żarywkę w kierunku zacisk ...

Categorie