Volvo S40: Menu telefonu

1. Rejestr połączeń...

1.1. 10 ost. nieodebr. poł.

1.2. 10 ost. odebr. poł.

1.3. 10 ost. wybr. numer.

1.4. Skasuj listę...

1.4.1. Wszystkie połączenia 1.4.2. Połączenia nieodebrane 1.4.3. Połączenia odebrane 1.4.4. Wybierane numery

1.5. Czas trw. połączenia...

1.5.1. Ostatnie połączenie 1.5.2. Liczba połączeń 1.5.3. Łączny czas
1.5.4. Wyzeruj liczniki czasu

2. Książka telefoniczna...

2.1. Wyszukaj
2.2. Nowy kontakt
2.3. Skopiuj wszystko...

2.3.1. Karta SIM-> telefon 2.3.2. Telefon-> karta SIM

2.4. Skrócone wybieranie...

2.4.1. Włączone
2.4.2. Wybierz numery

2.5. Wyczyść kartę SIM 2.6. Wyczyść pamięć telefonu.

2.7. Status pamięci

3. Wiadomości...

3.1. Czytaj
3.2. Napisz nową

3.3. Ustawienia wiadomości...

3.3.1. Numer centrum SMS 3.3.2. Czas ważności...

3.3.3. Rodzaj wiadomości...

4 Opcje połączenia...

4.1. Wysyłaj mój numer 4.2. Połączenia oczekujące 4.3. Automat. odbieranie 4.4. Ponowne wybier. numeru 4.5. Numer poczty głosowej 4.6. Przekierowanie...

4.6.1. Wszystkie połączenia 4.6.2. Kiedy zajęte
4.6.3. Nieodebrane
4.6.4. Nieosiągalne
4.6.5. Przesyłanie faksu 4.6.6. Przesyłanie danych 4.6.7. Anuluj wszystkie

5. Zmień telefon

5.1. Samochod.zestaw telefon.

5.2. Dodaj telefon
5.3-7. Dodane telefony1

UWAGA Powyższe menu występuje tylko w samochodach z zestawem głośnomówiącym BluetoothTM.

6. Ustawienia telefonu...

6.1. Wybór sieci...

6.1.1. Automatycznie
6.1.2. Wybór ręczny

6.2. Zabezp. karty SIM...

6.2.1. Włączone
6.2.2. Wyłączone
6.2.3. Automatycznie

6.3. Edytuj kod PIN
6.4. Dźwięki i głośność...

6.4.1. Głośność dzwonka 6.4.2. Sygnały dzwonka...

6.4.3. Wycisz radio
6.4.4. Sygnał wiadomości

6.5. IDIS
6.6. Wyzeruj ust. telefonu

Menu telefonu

...

Opis opcji menu

1. Lista połączeń 1.1. Ostatnich 10 nieodebranych Lista połączeń nieodebranych. Można wybrać ponowne połączenie, wykasowanie lub zapisanie w książce telefonicznej. ...

Zobacz tez:

Asystent świateł drogowych
System, który automatycznie zmienia światła drogowe na światła mijania i odwrotnie w zależności od warunków drogowych, dzięki czujnikowi znajdującemu się na wewnętrznym lusterku wstecznym. System aktywuje się po przekroczeni ...

Adaptacyjny układ automatycznej kontroli prędkości
lub świeci w kolorze białym lub zielonym. Lampka świeci w kolorze białym System jest włączony. Lampka świeci w kolorze zielonym Adaptacyjny układ automatycznej kontroli prędkości jest aktywny. Ustawiona prędkość wyświet ...

Categorie