Volvo S40: Sprawdzanie poziomu oleju oraz wymiana oleju i filtra oleju

Volvo S40 –> Obsługa techniczna samochodu –> Oleje i płyny eksploatacyjne –> Sprawdzanie poziomu oleju oraz wymiana oleju i filtra oleju

Sprawdzanie poziomu oleju oraz wymiana oleju i filtra oleju


Miarka poziomu oleju w silniku benzynowym.

Sprawdzanie poziomu oleju oraz wymiana oleju i filtra oleju


Silnik wysokoprężny.

  1. Miarka poziomu oleju, 4-cyl. silniki wysokoprężne.
  2. Wlew oleju silnikowego.

Firma Volvo zaleca oleje Castrol.

WAŻNE W celu spełnienia wymagań dotyczących częstotliwości przeglądów silnika, wszystkie silniki są fabrycznie napełniane specjalnie przystosowanym syntetycznym olejem silnikowym. Olej został dobrany bardzo starannie z uwzględnieniem jego trwałości, charakterystyki rozruchowej, zużycia paliwa i oddziaływania na środowisko.

Aby można było stosować zalecane częstotliwości przeglądów, wymagane jest stosowanie zatwierdzonego oleju silnikowego.

Używać wyłącznie zalecanej klasy oleju (patrz naklejka w komorze silnika), zarówno przy dolewaniu, jak i przy wymianie, gdyż w przeciwnym razie może wystąpić negatywny wpływ na jego trwałość, charakterystykę rozruchową, zużycie paliwa i oddziaływanie na środowisko.

Firma Volvo Car Corporation nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli nie będzie stosowany olej silnikowy o zalecanej klasie i lepkości.

Firma Volvo zaleca dokonywanie wymiany oleju w warsztacie - zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.

W samochodach Volvo wykorzystywane są różne systemy ostrzegające o niskim/wysokim ciśnieniu lub niskim/wysokim poziomie oleju silnikowego. W niektórych wersjach zastosowano czujnik ciśnienia oleju silnikowego wraz z lampką ostrzegawczą ciśnienia oleju. W innych wersjach znajduje się czujnik poziomu oleju, a kierowca jest informowany o nieprawidłowościach za pośrednictwem symbolu ostrzegawczego w zespole wskaźników oraz komunikatu tekstowego na wyświetlaczu. W jeszcze innych wersjach samochodu występują oba warianty. Szczegółowych informacji udzieli autoryzowana stacja obsługi Volvo.

Olej silnikowy wymienia się zgodnie z terminarzem obsługi okresowej podanym w książce "Program obsługi Volvo i rejestr przeglądów".

Dopuszczalne jest stosowanie oleju o klasie wyższej niż podana. W przypadku niekorzystnych warunków eksploatacji samochodu zalecane jest stosowanie oleju spełniającego ostrzejsze wymogi jakościowe w stosunku do podanych na tabliczce informacyjnej (patrz strona 320).

Informacje dotyczące ilości oleju, patrz strona 321.

Regularne sprawdzanie poziomu oleju w silniku jest szczególnie ważne w okresie do pierwszej wymiany oleju.

Sprawdzenia poziomu oleju w silniku należy dokonywać nie rzadziej, niż co 2 500 km.

Pomiar jest najdokładniejszy przed uruchomieniem zimnego silnika. Pomiar wykonany bezpośrednio po wyłączeniu silnika jest niedokładny.

Wykazywany będzie zbyt niski poziom oleju, który nie zdążył jeszcze spłynąć do miski olejowej.

Naklejka z danymi oleju silnikowego

WAŻNE Należy zawsze stosować olej zalecanego gatunku i o prawidłowo dobranej lepkości, patrz tabliczka w komorze silnika. Olej w silniku należy regular ...

Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego

Poziom oleju musi zawierać się w zaznaczonym polu miarki. Silnik z miarką poziomu oleju1  Upewnić się, że samochód stoi na poziomym podłożu. Po wyłączen ...

Zobacz tez:

Środki ostrożności związane z nadajnikiem
UWAGA Nadajnik nie będzie działał w następujących okolicznościach: Kluczyk znajduje się w stacyjce zapłonowej Przekroczony zasięg działania (ok. 10 m). Bateria w nadajniku jest rozładowana. Inne pojazdy lub obiekty stanowią p ...

Światła awaryjne
Systemu świateł awaryjnych należy używać w każdym przypadku, gdy zachodzi potrzeba zatrzymania samochodu w miejscu niebezpiecznym. Zawsze wtedy należy zatrzymać samochód możliwie jak najdalej od jezdni. Światła awaryjne wł ...

Categorie