Volvo S40: Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego

Volvo S40 –> Obsługa techniczna samochodu –> Oleje i płyny eksploatacyjne –> Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego

Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego


Poziom oleju musi zawierać się w zaznaczonym polu miarki.

Silnik z miarką poziomu oleju1

 1.  Upewnić się, że samochód stoi na poziomym podłożu. Po wyłączeniu silnika trzeba odczekać przynajmniej 5 minut, aby olej mógł spłynąć do miski olejowej.
 2.  Wyciągnąć miarkę poziomu oleju i wytrzeć.
 3.  Ponownie włożyć miarkę.
 4.  Wyjąć miarkę i odczytać poziom.
 5.  Jeżeli poziom jest bliski oznaczenia MIN, należy dolać 0,5 litra oleju. Jeżeli poziom jest znacznie niższy, trzeba dolać odpowiednią dodatkową ilość.
 6.  W razie potrzeby, po przejechaniu niewielkiej odległości, ponownie sprawdzić poziom oleju. Następnie powtórzyć kroki 1 - 4.
OSTRZEŻENIE Nigdy nie napełniać powyżej oznaczenia MAX. Poziom nigdy nie powinien znajdować się powyżej oznaczenia MAX lub poniżej oznaczenia MIN, ponieważ mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia silnika.

 

OSTRZEŻENIE Nie dopuścić do rozlania oleju na gorący kolektor wylotowy, ponieważ grozi to pożarem.

Silniki z elektronicznym czujnikiem poziomu oleju

Silniki z elektronicznym czujnikiem poziomu oleju


Wlew oleju.

Dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat, nie trzeba podejmować żadnych działań związanych z poziomem oleju silnikowego, patrz ilustracja poniżej

Silniki z elektronicznym czujnikiem poziomu oleju


Komunikat i wykres na wyświetlaczu.

 1. Komunikat
 2. Poziom oleju silnikowego

Poziom oleju jest sprawdzany za pomocą elektronicznej miarki poziomu oleju z pokrętłem przy wyłączonym silniku, patrz strona 73.

OSTRZEŻENIE Jeżeli pojawi się komunikat Wymagany serwis oleju, należy udać się do stacji obsługi. Poziom oleju może być zbyt wysoki.

 

WAŻNE W razie pojawienia się komunikatu Poz.

oleju siln. Dolej 0,5 l oleju, dolać tylko 0,5 litra.

 

UWAGA Poziom oleju jest wykrywany przez układ tylko podczas jazdy. Układ nie jest w stanie wykryć zmian poziomu od razu po uzupełnieniu lub spuszczeniu oleju. Samochód musi przejechać około 30 km, aby poziom oleju był wyświetlany prawidłowo.

 

OSTRZEŻENIE Nie dolewać oleju, jeżeli wyświetlany jest poziom napełnienia (3) lub (4), jak pokazano na poniższej ilustracji. Poziom nigdy nie może znajdować się powyżej oznaczenia MAX lub poniżej oznaczenia MIN, ponieważ mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia silnika.

 

OSTRZEŻENIE Nie dopuścić do rozlania oleju na gorący kolektor wylotowy, ponieważ grozi to pożarem.

Pomiar poziomu oleju

Jeżeli konieczne jest sprawdzenie poziomu oleju, należy postępować zgodnie z opisaną poniżej procedurą.

 1.  Wybrać pozycję II kluczyka, patrz strona 167.
 2.  Obrócić pokrętło na lewej dźwigni przełączników w położenie Poz. oleju siln.

  Czekaj....

  > Zostanie wtedy wyświetlona informacja o poziomie oleju silnikowego.

Silniki z elektronicznym czujnikiem poziomu oleju


Cyfry 1 - 4 reprezentują poziom napełnienia. Nie dolewać oleju, jeżeli wyświetlony jest poziom napełnienia (3) lub (4). Zalecany poziom napełnienia to 4.

Sprawdzanie poziomu oleju oraz wymiana oleju i filtra oleju

Miarka poziomu oleju w silniku benzynowym. Silnik wysokoprężny. Miarka poziomu oleju, 4-cyl. silniki wysokoprężne. Wlew oleju silnikowego. Firma Volvo zaleca ...

Uzupełnianie płynu do spryskiwaczy

Zbiornik płynu do spryskiwaczy. Spryskiwacze szyby oraz reflektorów mają wspólny zbiornik płynu. Informacje na temat pojemności, patrz tabela Płyny na stronie 323. ...

Zobacz tez:

Dzienno-nocne wewnętrzne lusterko wsteczne (opcja)
Regulację należy wykonać przed podjęciem jazdy - przed jej rozpoczęciem dźwignia lusterka musi być w położeniu dziennym. Pociągnąć dźwignię regulacyjną dzienno- nocnego lusterka wstecznego, aby zmniejszyć int ...

Pokrywa wlewu paliwa i korek
OSTRZEŻENIE Podczas odkręcania korka wlewu paliwa, poluzuj go lekko i zaczekaj, aż ustanie syczenie, dopiero wówczas wyjmij go: Opary paliwa są niebezpieczne. Paliwo może oparzyć skórę i oczy, a także spowodować zatrucie, jeśli zostanie połknięte. Pary pa ...

Categorie